OBAVIJESTI ODSJEKA ZA TALIJANISTIKU:
Terenska nastava: Siena–Pisa (16.-18....

Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta organizira terensku nastavu u Sienu i Pisu od 16. do 18. svibnja 2019.

Rok za prijavu je 15.12.2018. više informacija na: mdamiani@unipu.hr (doc. dr. sc. Martina Damiani).

Popis obavijesti