Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

doc. dr. sc. Tijana Vukić

Zvanje: docent
Funkcija:voditeljica Katedre za medije i komunikaciju
Lokacija: Kabinet 10, Preradovićeva 1/1
Telefon:+385 52 377 040
Interni telefon:240
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/tijana.vukic
Organizacijska jedinica: Katedra za medije i komunikaciju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

U ak. g. 2020./21., konzultacije se održavaju utorkom 10-12 onlajn putem sustava za e-učenje. 

Svakodnevno e-mailom.

Životopis

Dr. sc. Tijana Vukić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odslušala paralelni studij Žurnalistika na Fakultetu političkih znanosti. Radila je kao nastavnica u osnovnim i srednjim školama te deset godina kao novinarka i urednica u nacionalnim, regionalnim i gradskim tiskanim i elektroničkim medijima. 

Doktorirala je 2014. godine na Sveučilištu u Zadru na poslijediplomskom studiju Kultura i turizam smjer Novinarstvo i odnosi s javnostima, a od 2008. je zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Radi kao docentica na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije gdje, na preddiplomskom i diplomskom studiju Kultura i turizam, predaje kolegije iz komunikacijskih znanosti na hrvatskom i engleskom jeziku za studente u okviru ERASMUS međunarodne razmjene. 

Bila je predsjednica Odbora za komunikacije Fakulteta, članica Odbora za kvalitetu i unapređenje studijskih programa Fakulteta, a aktualno je članica Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta kao predstavnica svoje sastavnice. U 2019. g. bila je zamjenica glavnog i odgovornog urednika znanstvenog časopisa In Medias Res. 

Kontinuirano se usavršava na konferencijama, radionicama i seminarima u zemlji i inozemstvu te se bavi stručnim radom i popularizacijom znanosti u suradnji s raznim obrazovnim i drugim institucijama u Puli i Istri na način da osmišljava i sudjeluje u mnogobrojnim projektima u lokalnoj i regionalnoj zajednici. 

Uspješno surađuje sa studentima na raznim projektima. U 2019. godini je uspostavila je Medijsku grupu FITIKS-a čija je mentorica. Od 2019. do 2021. bila je glavna urednica studentske radijske emisije "Malo kulture, malo turizma" u suradnji s Radio Maestralom.

U slobodno se vrijeme bavi književnošću i konferansijerstvom. Volontira kad god joj se ukaže prilika.

Izabrane publikacije

Publikacija koja u najvećoj mjeri označava njezin znanstveni interes je znanstvena monografija Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina, objavljena 2017. godine u izdanju izdavačke kuće Golden marketing - Tehnička knjiga. Riječ je o studiji koja je nastala na temelju višegodišnjeg istraživanja, dijelom i za potrebe izrade doktorske disertacije. 

Knjiga donosi kronološki pregled novinarskog obrazovanja u svijetu i metodologije istraživanja novinarskog obrazovanja iz perspektive novinarskih vještina, najcjelovitiji i najsustavniji prikaz novinarskog obrazovanja u Hrvatskoj do sada, prvu normativnu klasifikaciju obrazovanja novinara u RH, prijedlog Modela novinarske ličnosti kao temelja za održivo novinarsko obrazovanje, definicije temeljnih pojmova novinarskog obrazovanja uopće te analizu novinarskih vještina u sadržaju studijskih programa koji obrazuju novinare u Hrvatskoj. 

Profesionalni interesi i članstva

Ključni znanstveni interes

# novinarsko obrazovanje.

 

Dodatni znanstveni interesi: 

# medijsko obrazovanje 

# medijske kompetencije

# interkulturalne komunikacijske kompetencije

# medijska pismenost

# medijski sadržaji

# mediji i demokracija

# visokoškolsko obrazovanje

 

Članstva: 

2017. - ECREA (European Communication, Research and Education Association). 

      sekcije

  • Journalism Studies;
  • International and Intercultural Communication; 
  • Communication and Democracy te 
  • Communication History.

      radne skupine:

  • TWG Journalism and Communication Education i
  • TWG Children, Youth and Media.

      mreže:

  • Central and East-European Network te
  • Women's Network

2007. - DHK (Društvo hrvatskih književnika)

2004. - IO DHK (Istarski ogranak DHK).

Izabrani projekti

2021.- 2023. - voditeljica međunarodnog znanstvenog institucionalnog projekta Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju. 

2020. -2020. - voditeljica institucionalnog znanstvenog projekta Radio za mlade u Hrvatskoj. U okviru projekta se istražuju komercijalne FM radijske postaje za mlade koje u Hrvatskoj datiraju od 2014. godine, a do sada nisu bile predmet znanstvenih istraživanja. Osim toga, proučavaju se i metode učenja u okviru izvannastavne aktivnosti Medijska grupa i rada na radio-emisiji Malo kulture, malo turizma studenata studijskog programa Kultura i turizam, a u suradnji s lokalnim Radio Maestralom (95,4 FM).

2019. - 2022. - voditeljica Radne skupine kultura i turizam na stručnom međunarodnom kompetitivnom projektu EU za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unapređenja preddiplomskog studijskog programa Kultura i turizam u RH u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru u okviru "Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020; UP.03.1.1.03 - Provedba-HKO-a-na-razini-visokog-obrazovanja-1; UP.03.1.1.03.0070 Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Riječ je o projektu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

2017.          - suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije; u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija.

2013. - 2015. suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije; u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija.

Povijest zaposlenja

2008.             -  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

2006. - 2007. - Nezavisna istarska televizija (NIT) 

2005. - 2006. - RTL televizija 

                          OŠ Kaštanjer

2003. - 2005. - HTV studio Pula

2003.            - Strukovna škola Pula

2002.            - Gimnazija Pula

                         OŠ Vladimira Gortana Žminj

1997. - 2001. - Glas Istre

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

An Online Study Program in Journalism in Croatia: A Need or an Opportunity

Vukić, Tijana ; Brautović, Mato
Poglavlja u knjigama, 2021.

(Sve)vremenost karikatura: je li Nova godina zaista nova?

Miletić, Lana ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever Mediji i komunikacija

An Interactive Digital Map of the Higher Education Study Programs that Educate Journalists in Europe

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Trial and Error ; Rethinking digital native communicators training - 6th Annual Conference of ECREA "Journalism and Communication Education" TWG

The International Scientific Project Higher Education of Journalists in a Digital Environment (HEJDE)

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
The Regional Conference - 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication

An online postgraduate specialist study that educates journalists in Croatia – a need or an opportunity

Vukić, Tijana ; Brautović, Mato
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
The Regional Conference - 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication

Pula Students’ Television Competencies

Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Journalism Education and Fake News: A Literature Review

Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Studentski radio u Hrvatskoj – Studija slučaja emisije Malo kulture, malo turizma

Vukić, Tijana ; Šulentić, Anita
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima

Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Obrazovne i kadrovske karakteristike medijskih djelatnika na formatiranim radijima za mlade u Hrvatskoj

Šulentić, Anita ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u području medija i komunikacije

Holističko obrazovanje novinara kao lijek za suvremenu medijsku problematiku

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
The Bridges of Media Education 2019 ; 11th International Conference

Pula Students' Television Competencies

Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
18. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP DANI MATE DEMARINA „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“/18th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATE DEMARIN DAYS „New Challenges in Education“

Lažne vijesti i novinarsko obrazovanje

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Vjerodostojnost medija: Medijska agenda 2020-2030

Neojournalists are Human Beings - Definition of the Journalism Education Fundamental Concepts in the Holistic Education Context

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
“Trial and Error III” – Business as usual? On the Relationship between Industry and Education for Media Professionals in Times of Change

Sustainable Journalism Education - The Only Possible Way towards the Future

Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Medijsko metaučenje na platformi Office 365; Upravljanje novinarskim / medijskim obrazovanjem

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Ljetna škola informacijske tehnologije i mediji 2018

Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima

Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
12. Crnogorski medijski dijalozi - Mediji i turizam, Pozitivne i negativne posljedice medijskog izvještavanja ; 12th Montenegrin Media Dialogues - Media and Tourism, Positive and Negative Consequences of Media Reporting

Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme

Vukić, Tijana ; Zelenik, Marijana ; Welzer, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Cross-Cultural Business Conference 2018

The media contribution to the County of Istria multiculturality in the regional daily newspaper “Glas Istre”

Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
ECREA Conference: 7th European Communication Conference (ECC) ; Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation

Sustainable Journalism Education - the Only Possible Way to the Future

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17. Dani Mate Demarina ; International Scientific and Professional Conference 17th Mate Demarin Days

Socio-humanistic Qualities of Journalistic Abilities in the Croatian Academic Journalism Education

Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Glavni lik priče zvane Novinarstvo je - Novinar

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Weekendmedia Festival 2018

Važnost cjeloživotnog obrazovanja novinara u digitalnom dobu

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Ljetna škola informacijske tehnologije i mediji 2018

Masovni mediji studentskim očima - Zbornik radova studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam


Uredničke knjige, 2018.

Intercultural Communication Competencies: A Case Study of the Professorial International Mobility Experience

Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
ERACON 2017 ; Erasmus Congress and Exhibition

Društveno-humanističke odlike novinarskih sposobnosti u hrvatskom akademskom obrazovanju novinara

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodni znanstveni skup 16. Dani Mate Demarina „Društveno-humanističke odrednice obrazovanja“/International scientific conference 16th Mate Demarin Days „The socio- humanistic education guidelines“

Across Cultures - Experiences from International Classes, Mobility, Projects and Entrepreneurship

Welzer, Tatjana ; Escudeiro, Nuni ; Milovan Ana i Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
ERACON 2017

Od novinara do novinarstva - Studija novinarskih vještina

Vukić, Tijana
Autorske knjige, 2017.

Akcijsko istraživanje utjecaja medija na socijalne vještine djece predškolskog uzrasta

Bileta, Andrea ; Zuliani, Đeni ; Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Novinarska kvalifikacija u Hrvatskoj

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
HKO kvalifikacije - za tržište, društvo ili pojedinca?

Televizijski program kao nastavno sredstvo u stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija

Vukić, Tijana ; Youens, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Stjecanje predškolskih medijskih kompetencija iz komunikološke perspektive

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Konceptualizacija novinarske kreativnosti

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media ; Creativity and Media

Novinarske vještine u hrvatskim visokoškolskim programima za obrazovanje novinara

Vukić, Tijana
Doktorske disertacije, 2014.

Teorija sustava i integrirana strategija komuniciranja u kontekstu globalnih trendova – primjer bloga studija kultura i turizam

Vukić Stjelja, Tijana ; Rojnić, Martina
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Izazovi demokratične komunikacije u novinarskim redakcijama

Vukić Stjelja, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Istra – regija kulture i turizma na primjeru telop vijesti županijske televizije

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Edukativna isplativost kolegija Jezik u medijima

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Mediji i turizam/International Scientific Conference Media and Tourism

Komparativna analiza tiskanog i elektroničkog časopisa za književnost

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
XIII. međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija - Elektronički mediji u tranziciji

Communication Model and Multi-mode Ex-in Act Method

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Philosophy, Science and Spirituality

Moda na TV-u

Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
17th Annual International Communication Course and Conference, Communication and Education

S Murakamijevim likovima mogla bih na kavu

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Signifikantnost erotike u poeziji Vesne Parun

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Bajke za odrasle, Antonia Susan Byatt: Džin iz slavujeva oka

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Sedmoškojani...:Branko Turčić: Sedmoškojani ; Prvi čokavski rječnik

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Miljenici svilene djevice

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Jezični izraz u erotskoj lirici Vesne Parun

Vukić, Tijana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2002.