Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tijana Vukić

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica Katedre za medije i komunikaciju
Lokacija: Kabinet 17, I. Matetića Ronjgova 1
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/tijana.vukic
Organizacijska jedinica: Katedra za medije i komunikaciju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

prijediplomski

diplomski

prijediplomski

Konzultacije

U ljetnom semestru ak. g. 2023./2024. konzultacije se održavaju utorkom 13:30-14:30 u kabinetu 17 Odsjeka za kroatistiku na Filozofskom fakultetu uz prethodnu najavu.

 

Životopis

Dr. sc. Tijana Vukić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odslušala paralelni studij Žurnalistika na Fakultetu političkih znanosti. Radila je kao nastavnica u osnovnim i srednjim školama te deset godina kao novinarka i urednica u nacionalnim, regionalnim i gradskim tiskanim i elektroničkim medijima. 

Doktorirala je 2014. godine na Sveučilištu u Zadru na poslijediplomskom studiju Kultura i turizam smjer Novinarstvo i odnosi s javnostima, a od 2008. je zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Radi kao docentica na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije gdje, na preddiplomskom i diplomskom studiju Kultura i turizam, predaje kolegije iz komunikacijskih znanosti na hrvatskom i engleskom jeziku za studente u okviru ERASMUS međunarodne razmjene. 

Bila je predsjednica Odbora za komunikacije Fakulteta, članica Odbora za kvalitetu i unapređenje studijskih programa Fakulteta, a aktualno je članica Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta kao predstavnica svoje sastavnice. U 2019. g. bila je zamjenica glavnog i odgovornog urednika znanstvenog časopisa In Medias Res. 

Kontinuirano se usavršava na konferencijama, radionicama i seminarima u zemlji i inozemstvu te se bavi stručnim radom i popularizacijom znanosti u suradnji s raznim obrazovnim i drugim institucijama u Puli i Istri na način da osmišljava i sudjeluje u mnogobrojnim projektima u lokalnoj i regionalnoj zajednici. 

Uspješno surađuje sa studentima na raznim projektima. U 2019. godini je uspostavila je Medijsku grupu FITIKS-a čija je mentorica. Od 2019. do 2021. bila je glavna urednica studentske radijske emisije "Malo kulture, malo turizma" u suradnji s Radio Maestralom.

U slobodno se vrijeme bavi književnošću i konferansijerstvom. Volontira kad god joj se ukaže prilika.

Izabrane publikacije

Publikacija koja u najvećoj mjeri označava njezin znanstveni interes je znanstvena monografija Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina, objavljena 2017. godine u izdanju izdavačke kuće Golden marketing - Tehnička knjiga. Riječ je o studiji koja je nastala na temelju višegodišnjeg istraživanja, dijelom i za potrebe izrade doktorske disertacije. 

Knjiga donosi kronološki pregled novinarskog obrazovanja u svijetu i metodologije istraživanja novinarskog obrazovanja iz perspektive novinarskih vještina, najcjelovitiji i najsustavniji prikaz novinarskog obrazovanja u Hrvatskoj do sada, prvu normativnu klasifikaciju obrazovanja novinara u RH, prijedlog Modela novinarske ličnosti kao temelja za održivo novinarsko obrazovanje, definicije temeljnih pojmova novinarskog obrazovanja uopće te analizu novinarskih vještina u sadržaju studijskih programa koji obrazuju novinare u Hrvatskoj. 

Profesionalni interesi i članstva

Ključni znanstveni interes

# novinarsko obrazovanje.

 

Dodatni znanstveni interesi: 

# medijsko obrazovanje 

# medijske kompetencije

# interkulturalne komunikacijske kompetencije

# medijska pismenost

# medijski sadržaji

# mediji i demokracija

# visokoškolsko obrazovanje

 

Članstva: 

2017. - ECREA (European Communication, Research and Education Association). 

      sekcije

  • Journalism Studies;
  • International and Intercultural Communication; 
  • Communication and Democracy te 
  • Communication History.

      radne skupine:

  • TWG Journalism and Communication Education i
  • TWG Children, Youth and Media.

      mreže:

  • Central and East-European Network te
  • Women's Network

2007. - DHK (Društvo hrvatskih književnika)

2004. - IO DHK (Istarski ogranak DHK).

Izabrani projekti

2021.- 2023. - voditeljica međunarodnog znanstvenog institucionalnog projekta Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju. 

2020. -2020. - voditeljica institucionalnog znanstvenog projekta Radio za mlade u Hrvatskoj. U okviru projekta se istražuju komercijalne FM radijske postaje za mlade koje u Hrvatskoj datiraju od 2014. godine, a do sada nisu bile predmet znanstvenih istraživanja. Osim toga, proučavaju se i metode učenja u okviru izvannastavne aktivnosti Medijska grupa i rada na radio-emisiji Malo kulture, malo turizma studenata studijskog programa Kultura i turizam, a u suradnji s lokalnim Radio Maestralom (95,4 FM).

2019. - 2022. - voditeljica Radne skupine kultura i turizam na stručnom međunarodnom kompetitivnom projektu EU za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unapređenja preddiplomskog studijskog programa Kultura i turizam u RH u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru u okviru "Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020; UP.03.1.1.03 - Provedba-HKO-a-na-razini-visokog-obrazovanja-1; UP.03.1.1.03.0070 Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Riječ je o projektu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

2017.          - suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije; u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija.

2013. - 2015. suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije; u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija.

Povijest zaposlenja

2008.             -  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

2006. - 2007. - Nezavisna istarska televizija (NIT) 

2005. - 2006. - RTL televizija 

                          OŠ Kaštanjer

2003. - 2005. - HTV studio Pula

2003.            - Strukovna škola Pula

2002.            - Gimnazija Pula

                         OŠ Vladimira Gortana Žminj

1997. - 2001. - Glas Istre

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

On the Threshold of a Journalism Education Studies Terminology
Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radoviMedia Literacy and Academic Research, 5 (2022)
(Sve)vremenost karikatura: Je li Nova godina zaista nova?
Miletić, Lana ; Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
Međunarodna doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u području medija i komunikacije
Mapping higher journalism education in Europe: Development of an open access interactive digital repository
Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2022)
Medijski diskurs o iseljavanju iz Hrvatske
Haramija, Mija ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2022)
4. Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever Mediji i komunikacija
Mapping higher journalism education in Europe: development of an open access interactive digital repository
Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
15th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Commercial Format FM Radio Stations for the Young in Croatia from the Perspective of the Education of Journalists
Šulentić, Anita. ; Vukić, Tijana.
Znanstveni i pregledni radoviMedia Education (Mediaobrazovanie), 18 (2022)
An Online Study Program in Journalism in Croatia: A Need or an Opportunity
Vukić, Tijana ; Brautović, Mato
Poglavlja u knjigama(2021)
(Sve)vremenost karikatura: je li Nova godina zaista nova?
Miletić, Lana ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
Međunarodna doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u području medija i komunikacije
An Interactive Digital Map of the Higher Education Study Programs that Educate Journalists in Europe
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2021)
Trial and Error ; Rethinking digital native communicators training - 6th Annual Conference of ECREA "Journalism and Communication Education" TWG
The International Scientific Project Higher Education of Journalists in a Digital Environment (HEJDE)
Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
The Regional Conference - 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication
An online postgraduate specialist study that educates journalists in Croatia – a need or an opportunity
Vukić, Tijana ; Brautović, Mato
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
The Regional Conference - 30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication
Pula Students’ Television Competencies
Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Znanstveni i pregledni radoviEkonomska istraživanja, 2020 (2020)
Journalism Education and Fake News: A Literature Review
Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radoviMedijska istraživanja, 26 (2020)
Studentski radio u Hrvatskoj – Studija slučaja emisije Malo kulture, malo turizma
Vukić, Tijana ; Šulentić, Anita
Znanstveni i pregledni radoviMetodički obzori/Methodological horizons, 15 (2020)
Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme
Vukić, Tijana ; Zelenik, Marijana ; Welzer, Tatjana
Znanstveni i pregledni radoviJournal of International Business Research and Marketing, 4 (2019)
Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima
Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Znanstveni i pregledni radoviMedijski dijalozi, XII (2019)
Obrazovne i kadrovske karakteristike medijskih djelatnika na formatiranim radijima za mlade u Hrvatskoj
Šulentić, Anita ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2019)
Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u području medija i komunikacije
Holističko obrazovanje novinara kao lijek za suvremenu medijsku problematiku
Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2019)
11th International Conference The Bridges of Media Education
Pula Students' Television Competencies
Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
18. međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“/18th nternational Scientific Conference Mate Demarin Days „New Challenges in Education“
Lažne vijesti i novinarsko obrazovanje
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
Vjerodostojnost medija: Medijska agenda 2020-2030
Neojournalists are Human Beings - Definition of the Journalism Education Fundamental Concepts in the Holistic Education Context
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
“Trial and Error III” – Business as usual? On the Relationship between Industry and Education for Media Professionals in Times of Change
Sustainable Journalism Education - The Only Possible Way towards the Future
Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radoviCroatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 21 (2019)
Medijsko metaučenje na platformi Office 365; Upravljanje novinarskim / medijskim obrazovanjem
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2018)
Ljetna škola informacijske tehnologije i mediji 2018
Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima
Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
12. Crnogorski medijski dijalozi - Mediji i turizam, Pozitivne i negativne posljedice medijskog izvještavanja ; 12th Montenegrin Media Dialogues - Media and Tourism, Positive and Negative Consequences of Media Reporting
Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme
Vukić, Tijana ; Zelenik, Marijana ; Welzer, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2018)
Cross-Cultural Business Conference 2018
The media contribution to the County of Istria multiculturality in the regional daily newspaper “Glas Istre”
Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
ECREA Conference: 7th European Communication Conference (ECC 2018)
Sustainable Journalism Education - the Only Possible Way to the Future
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2018)
17. Dani Mate Demarina: Odgoj i obrazovanje - budućnost civilizacije
Socio-humanistic Qualities of Journalistic Abilities in the Croatian Academic Journalism Education
Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama(2018)
Glavni lik priče zvane Novinarstvo je - Novinar
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2018)
Weekend Media Festival 2018
Važnost cjeloživotnog obrazovanja novinara u digitalnom dobu
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2018)
Ljetna škola informacijske tehnologije i mediji 2018
Masovni mediji studentskim očima - Zbornik radova studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam
Uredničke knjige(2018) 299
Intercultural Communication Competencies: A Case Study of the Professorial International Mobility Experience
Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2017)
ERACON 2017 ; Erasmus Congress and Exhibition
Društveno-humanističke odlike novinarskih sposobnosti u hrvatskom akademskom obrazovanju novinara
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2017)
Međunarodni znanstveni skup 16. Dani Mate Demarina „Društveno-humanističke odrednice obrazovanja“/International scientific conference 16th Mate Demarin Days „The socio- humanistic education guidelines“
Across Cultures - Experiences from International Classes, Mobility, Projects and Entrepreneurship
Welzer, Tatjana ; Escudeiro, Nuni ; Milovan Ana i Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2017)
ERACON 2017
Od novinara do novinarstva - Studija novinarskih vještina
Vukić, Tijana
Autorske knjige(2017) 344
Akcijsko istraživanje utjecaja medija na socijalne vještine djece predškolskog uzrasta
Bileta, Andrea ; Zuliani, Đeni ; Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama(2016) 78
Novinarska kvalifikacija u Hrvatskoj
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2016)
HKO kvalifikacije - za tržište, društvo ili pojedinca?
Televizijski program kao nastavno sredstvo u stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija
Vukić, Tijana ; Youens, Iva
Drugi radovi u časopisimaMedijska istraživanja, 21 (2015)
Stjecanje predškolskih medijskih kompetencija iz komunikološke perspektive
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaMedijski dijalozi, 8 (2015)
Konceptualizacija novinarske kreativnosti
Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2015)
International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media ; Creativity and Media
Novinarske vještine u hrvatskim visokoškolskim programima za obrazovanje novinara
Vukić, Tijana
Doktorske disertacije(2014) 378
Teorija sustava i integrirana strategija komuniciranja u kontekstu globalnih trendova – primjer bloga studija kultura i turizam
Vukić Stjelja, Tijana ; Rojnić, Martina
Drugi radovi u časopisimaMedijski dijalozi, 3 (2010)
Izazovi demokratične komunikacije u novinarskim redakcijama
Vukić Stjelja, Tijana
Drugi radovi u časopisimaMedianali, 3 (2009)
Istra – regija kulture i turizma na primjeru telop vijesti županijske televizije
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaMedijski dijalozi, 2 (2009)
Edukativna isplativost kolegija Jezik u medijima
Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2009)
Međunarodni znanstveni skup Mediji i turizam/International Scientific Conference Media and Tourism
Komparativna analiza tiskanog i elektroničkog časopisa za književnost
Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2006)
XIII. međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija - Elektronički mediji u tranziciji
Communication Model and Multi-mode Ex-in Act Method
Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2006)
Philosophy, Science and Spirituality
Moda na TV-u
Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2005)
17th Annual International Communication Course and Conference, Communication and Education
S Murakamijevim likovima mogla bih na kavu
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaRe (Rijeka), 8 (2005)
Signifikantnost erotike u poeziji Vesne Parun
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaRe (Rijeka), 8 (2005)
Bajke za odrasle, Antonia Susan Byatt: Džin iz slavujeva oka
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaNova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, 26 (2004)
Sedmoškojani...:Branko Turčić: Sedmoškojani ; Prvi čokavski rječnik
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaNova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, 23 (2003)
Miljenici svilene djevice
Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisimaZarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 98 (2003)
Jezični izraz u erotskoj lirici Vesne Parun
Vukić, Tijana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)(2002) 72