Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dodatne informacije za upis na diplomski studij Japanologije u 2020./2021.

Filozofski fakultet u Puli, Odsjek za azijske studije provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (pismeni i usmeni ispit iz japanskog jezika) za kandidate koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) u Republici Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu. Za pristup dodatnim provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti na Filozofskom fakultetu pristupnici trebaju popuniti obrazac  “PRIJAVNI LIST za dodatnu provjeru znanja japanskog jezika i priznavanje razlikovnih kolegija”. Informacije o prijemnom ispitu (razredbenom postupku) i razlikovnim kolegijima su dostupne u dokumentu “ZAHTJEVI na dodatnoj provjeri japanskog jezika””. 

  • krajnji rok zaprimanja prijave za dodatnu provjeru s priloženim dokazom o uplati troškova razredbenog postupka: 11. rujna 2020.
  • vrijeme održavanja prijemnog ispita: 
    • 16. rujna 2020. pismeni ispit u 9 sati
    • 18. rujna 2020. usmeni ispit u 9 sati
  • objava rezultata prijemnog ispita na Web stranici sastavnice (FF):  krajnji rok je 22. rujna 2020.

Kandidati koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) obvezni su do završetka studija položiti sljedeće razlikovne predmete: Uvod u azijske studije 1 i 2, Uvod u japansku povijest i kulturu 1 i 2, Uvod u japansku gramatiku, Poglavlja iz japanske književnosti 1 i 2. Sukladno dokazanom znanju japanskog jezika potrebno je dodatno položiti pismeni i usmeni ispit iz predmeta Japanski jezik 5 i/ili 6 ukoliko je na prijemnom utvrđeno znanje japanskog jezika na nižoj razini koja odgovara predmetima Japanski jezik 4 odnosno Japanski jezik 5.

Ukoliko su iste ili slične predmete položili tijekom prethodnog studija, kandidati na prijemnom ispitu prilažu potvrde o položenim ispitima i opis (silabus) položenih predmeta, te se sukladno tome donosi odluka o priznavanju tih predmeta.

Uz prijavu na dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, potvrde o položenim ispitima i opis (silabus) položenih predmeta, pristupnik je dužan uplatiti troškove razredbenog postupka u visini 250,00 kn, na račun Filozofskog fakulteta u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: IBAN HR1923600001101931377, model: HR00, poziv na broj primatelja: 030026-OIB pristupnika, svrha "Troškovi postupka za dodatne provjere (FFUP-JAP)". Obrazac prijave i dokaz o uplati pristupnik dostavlja isključivo neposredno u Ured za studente i obrazovne programe na adresi Ronjgova 1, Pula ili putem elektronske pošte:

Prijave bez svih traženih priloga neće se razmatrati.