Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dodatne informacije za upis na diplomski studij Japanologije

Filozofski fakultet u Puli, Odsjek za azijske studije provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (pismeni i usmeni ispit iz japanskog jezika) za kandidate koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) u Republici Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu. Za pristup dodatnim provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti na Filozofskom fakultetu pristupnici trebaju popuniti obrazac  “PRIJAVNI LIST za dodatnu provjeru znanja japanskog jezika i priznavanje razlikovnih kolegija”. Informacije o prijemnom ispitu (razredbenom postupku) i razlikovnim kolegijima su dostupne u dokumentu “ZAHTJEVI na dodatnoj provjeri japanskog jezika” .

Kandidati koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) obvezni su do završetka studija položiti sljedeće razlikovne predmete: Uvod u azijske studije 1 i 2, Uvod u japansku povijest i kulturu 1 i 2, Uvod u japansku gramatiku, Poglavlja iz japanske književnosti 1 i 2. Sukladno dokazanom znanju japanskog jezika potrebno je dodatno položiti pismeni i usmeni ispit iz predmeta Japanski jezik 5 i/ili 6 ukoliko je na prijemnom utvrđeno znanje japanskog jezika na nižoj razini koja odgovara predmetima Japanski jezik 4 odnosno Japanski jezik 5.

Ukoliko su iste ili slične predmete položili tijekom prethodnog studija, kandidati na prijemnom ispitu prilažu potvrde o položenim ispitima i opis (silabus) položenih predmeta, te se sukladno tome donosi odluka o priznavanju tih predmeta.

 Uz prijavu za dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti kandidat je dužan priložiti: potvrde o položenim ispitima i opis (silabus) položenih kolegija, dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini od 33,18 € (250,00 kn) na račun Filozofskog fakulteta u Puli: IBAN HR192360000110931377, model: HR00, poziv na broj primatelja: 050005-OIB pristupnika, a kao svrhu navesti “troškovi postupka za dodatne provjere”. Obrazac prijave i obveznu dokumentaciju kandidat dostavlja isključivo u skeniranom obliku (pdf datoteka) putem elektronske pošte: ffpu-diplomski-dodatneprovjere@unipu.hr.

Prijave bez svih traženih priloga neće se razmatrati.