VALNEA DELBIANCO:
O djelatniku

prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditeljica Katedre za književnost

Konzultacije:

utorkom od 11:30 do 12:30 i srijedom od 10:30 do 11:30

Nastava

Životopis

Rođena je 1954. godine u Labinu, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za talijanistiku i Odsjeku za jugoslavistiku, 1979. godine. Kraće je vrijeme radila kao nastavnica te više od desetljeća kao novinarka i komentatorica u informativnom te brojnim emisijama dokumentarnoga i kulturnoga programa Hrvatske televizije.

Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1995. godine obranivši rad Hrvatska književnost u Italiji (primjeri iz 20. stoljeća), pod mentorstvom prof. dr. sc. Mladena Machieda. Doktorski rad naslova Arturo Cronia (1896. – 1967.) utemeljitelj slavističkih i kroatističkih studija u Italiji obranila je na istom Fakultetu 2002. godine pod mentorstvom akademika Josipa Bratulića.

Od 1997. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku gdje predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Godine 2003. izabrana je za docenta, 2009. za izvanrednoga profesora, a 2015. za redovitoga profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Upisana je u u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenoga savjetnika (mat. broj 223101).

U svojim znanstvenim radovima bavi se temama vezanima uz razdoblje hrvatskoga ranonovovjekovlja, s naglaskom na hrvatsko-talijanske književne i kulturne doticaje. Radove izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima.

Recenzirala je četrdesetak radova u časopisima: Književna smotra, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Fluminensia, Croatica et Slavica Iardetina, Anafora, Crkva u svijetu, Vjesnik istarskog arhiva, Tabula, Metodički obzori te zbornicima radova znanstvenih skupova: Zborniku o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Zborniku o Ivi Frangešu, Zborniku o Đuri Šurminu.

Članica je Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova Hrvatski književni povjesničari posvećenih Ivi Frangešu (2012.), Antunu Barcu (2014.), Đuri Šurminu (2016.) i Miloradu Mediniju (2017.) te uredništva časopisa Tabula i Metodički obzori.

U dva mandata, od 2011. do 2015., bila je pročelnicom Odjela za humanističke znanosti (danas Filozofskoga fakulteta), a sada je voditeljica je katedre za hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku. 

Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovana je članicom Matičnog odbora za polje filologije u sazivu 2017.-2021.

           

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ogled Hvaranina Jurja Carića o Mavru Vetranoviću

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Croatica et Slavica Iadertina

Boris Biletić, Istarsko troknjižje. Knjiga treća: (Nad)zavičajne vrijednosti, 1984. – 2019.


Uredničke knjige, 2019.

Boris Biletić, Istarsko troknjižje. Knjiga druga: Značajnici i teme 19. i 20. stoljeća


Uredničke knjige, 2019.

Boris Biletić, Istarsko troknjižje. Knjiga prva: Vodeća imena 20. stoljeća


Uredničke knjige, 2019.

L’approccio di Arturo Cronia alla letteratura croata

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2019.

Milorad Medini o talijanskim izvorima hrvatske renesansne književnosti

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2018.

Ancora sui viaggi adriatici e sulla pesca di Petar Hektorović / Pietro Ettoreo

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
, 2018.

Kačićeva Pismarica u Istri

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2018.

Talijanska čitanja hrvatske ranonovovjekovne književnosti

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Philippa Lazea – Puljanka, plemkinja, pjesnikinja Philippa Lazea – a Noblewoman and Poetess from Pula

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Razumjeti drugoga. Kroatističke i talijanističke teme

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Autorske knjige, 2014.

Danteova Božanstvena komedija u čakavskom prijevodu

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Književna smotra

Ivo Frangeš i hrvatska talijanistika

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2013.

Stranci u dubrovačkoj komediji 17. stoljeća

Delbianco, Valnea ; Dulibić-Paljar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Učena Puljanka Philippa Lazea

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2013.

Istarski i riječki autori o odlasku i ostanku : književnost ili memorijalistika?

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Književna smotra

Ilirska Sapfo – Philippa Lazea (1546. – 1576.)

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Književna smotra

Kukuljević i nezaboravljena Istra

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom

Što je čitala Philippa Lazea?

Delbianco, Valnea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
COLLOQVIVM MARVLIANVM XXI.: Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi

Što je čitala Philippa Lazea?

Delbianco, Valnea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
COLLOQVIVM MARVLIANVM XXI.: Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi

Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Poglavlja u knjigama, 2010.

Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Riječki filološki dani 8

Prvi talijanski prijevod Držićeva Skupa

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Književna smotra

Pitanje izvora i izvornosti u Čalinoj interpretaciji

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Frana Čalu

Hrvatsko-talijanske polemike

Delbianco, Valnea
, 2009.

Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću

Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji

Delbianco, Valnea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću

Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
, 2009.

Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
"Marin Držić. Svjetionik dubrovačke renesanse"

Arturo Cronia

Delbianco, Valnea
, 2009.

Strah i grijeh u religioznoj lirici Mavra Vetranovića

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Dubrovnik : časopis za književnost i znanost

Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Ostalo, 2008.

Dalla Fortuna di Držić alla Ruota della fortuna di Gundulić

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2008.

Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Riječki filološki dani

Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Marin Držić svjetionik dubrovačke renesanse

Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji

Delbianco, Valnea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni znanstveni skupa o Šimi Ljubiću

Od Držićeve Fortune do Gundulićeva kola od sreće

Delbianco, Valnea
Stručni radovi, 2007.
Književna smotra

I viaggi adriatici di Petar Hektorović (Pietro Hettoreo)

Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Il viaggio adriatico

Biblijske žene u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do renesanse

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Figure straha i grijeha u religioznoj lirici Mavra Vetranovića

Delbianco, Valnea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Hrvatski slavistički kongres (4 ; 2006)

Arturo Cronia o hrvatskom petrarkizmu

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2006.

Jesu li samoprijevodi nova djela ili prijevodi izvornog teksta?

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2005.

Dante tra i Croati

Delbianco, Valnea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Il convegno internazionale di studi danteschi: "Dante poeta e filosofo cristiano"

Najstariji hrvatski rukopisi u filološkim istraživanjima talijanskog slavista Artura Cronie

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Najstariji hrvatski rukopisi u filološkim istraživanjima talijanskog slavista Artura Cronie

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (5 ; 2002)

Talijanski kroatist Arturo Cronia (1896.-1967.)

Delbianco, Valnea
Autorske knjige, 2004.

O crnogorskoj kulturi i njenu odnosu s Hrvatskom, prikaz knjige Milorada Nikčevića "Filološke rasprave (interkulturalni kontekst)"

Delbianco, Valnea
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Nova Istra

Miroslava Krležu - najprevođenijeg ovostoljetnog hrvatskog autora - Talijani otkrivaju među posljednjima u Europi

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Hrvatski slavistički kongres (2 ; 1999)

Hrvatski glagolizam i glagoljska književnost u znanstvenom djelu Artura Cronie

Delbianco, Valnea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Slavistički kongres (3 ; 2002)

Kroatističke teme u talijanskoj slavistici (1940-1990)

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (5 ; 2002)

Arturo Cronia i poznavanje slavenskog svijeta u Italiji

Delbianco, Valnea
Poglavlja u knjigama, 2002.

Zvjezdani sjaj "Krhotina": prikaz knjige Ante Stamaća, "Na prijelazu"

Delbianco, Valnea
Drugi radovi u časopisima, 1997.
Nova Istra

Recepcija hrvatske književnosti XX. stoljeća u Italiji

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Hrvatski slavistički kongres (1 ; 1995)

Kažuni, kamena zdanja i krajolici središnje i južne Istre: inventar za povijesno pamćenje

Delbianco, Valnea
, 1996.

Prijevodi i odjeci hrvatske književnosti 20. stoljeća u Italiji

Delbianco, Valnea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Međunarodni skup o hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju

Tin Ujević i Talijani

Delbianco, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.
Mogućnosti

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Izabrani projekti

Kao istraživač suradnik sudjelovala je u radu sljedećih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata:

  • od 2002. do 2006. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski književni odnosi“
  • od 2006. do kraja 2013. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“
  • INTERREG T.I.O.R.C.A.S. (Trasferimento, innovazione ed organizzazione nella ricerca, nella cultura, nell'ambiente e nella sanità), Università degli Studi di Molise (Sveučilište iz Molisea – Italija). Riječ je o projektu prekojadranske suradnje koja je rezultirala objavljivanjem knjige Contesti Adriatici – Studi di italianistica comparata, Aracne editrice S.r.l., Roma, 2008.
  • QUESTIONI ODEPORICHE – Modelli e momenti del viaggio adriatico, Università degli Studi di Bari (Sveučilište u Bariju – Italija), Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico – CISVA (Međusveučilišni međunarodni Centar za studije o jadranskom putovanju). U sklopu projekta (u koautorstvu s prof. dr. sc. Sanjom Roić), autorica je nastavnoga modula – priručnika Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata  (Putovanje Jadranom u hrvatskoj renesansnoj književnosti), koji je od 2008. do danas dio programa talijanskoga Međunarodnoga međusveučilišnog centra za studije o jadranskom putovanju, Odsjek talijanistike Sveučilišta u Bariju.
  • CRONOTOPI SLAVI, Biblioteca di Studi slavistici, projekt „Associazione italiana degli slavisti“ (Talijanska udruga slavista) i izdavačke kuće Firenze University Press, 2011. – 2013.