VALNEA DELBIANCO:
O djelatniku

prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditeljica Katedre za književnost

Konzultacije:

utorkom od 11:30 do 12:30 i srijedom od 10:30 do 11:30

Nastava

Životopis

Rođena je 1954. godine u Labinu, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za talijanistiku i Odsjeku za jugoslavistiku, 1979. godine. Kraće je vrijeme radila kao nastavnica te više od desetljeća kao novinarka i komentatorica u informativnom te brojnim emisijama dokumentarnoga i kulturnoga programa Hrvatske televizije.

Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1995. godine obranivši rad Hrvatska književnost u Italiji (primjeri iz 20. stoljeća), pod mentorstvom prof. dr. sc. Mladena Machieda. Doktorski rad naslova Arturo Cronia (1896. – 1967.) utemeljitelj slavističkih i kroatističkih studija u Italiji obranila je na istom Fakultetu 2002. godine pod mentorstvom akademika Josipa Bratulića.

Od 1997. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku gdje predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Godine 2003. izabrana je za docenta, 2009. za izvanrednoga profesora, a 2015. za redovitoga profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Upisana je u u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenoga savjetnika (mat. broj 223101).

U svojim znanstvenim radovima bavi se temama vezanima uz razdoblje hrvatskoga ranonovovjekovlja, s naglaskom na hrvatsko-talijanske književne i kulturne doticaje. Radove izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima.

Recenzirala je četrdesetak radova u časopisima: Književna smotra, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Fluminensia, Croatica et Slavica Iardetina, Anafora, Crkva u svijetu, Vjesnik istarskog arhiva, Tabula, Metodički obzori te zbornicima radova znanstvenih skupova: Zborniku o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Zborniku o Ivi Frangešu, Zborniku o Đuri Šurminu.

Članica je Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova Hrvatski književni povjesničari posvećenih Ivi Frangešu (2012.), Antunu Barcu (2014.), Đuri Šurminu (2016.) i Miloradu Mediniju (2017.) te uredništva časopisa Tabula i Metodički obzori.

U dva mandata, od 2011. do 2015., bila je pročelnicom Odjela za humanističke znanosti (danas Filozofskoga fakulteta), a sada je voditeljica je katedre za hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku. 

Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovana je članicom Matičnog odbora za polje filologije u sazivu 2017.-2021.

           

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at bib.irb.hr Port 80

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Izabrani projekti

Kao istraživač suradnik sudjelovala je u radu sljedećih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata:

  • od 2002. do 2006. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski književni odnosi“
  • od 2006. do kraja 2013. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“
  • INTERREG T.I.O.R.C.A.S. (Trasferimento, innovazione ed organizzazione nella ricerca, nella cultura, nell'ambiente e nella sanità), Università degli Studi di Molise (Sveučilište iz Molisea – Italija). Riječ je o projektu prekojadranske suradnje koja je rezultirala objavljivanjem knjige Contesti Adriatici – Studi di italianistica comparata, Aracne editrice S.r.l., Roma, 2008.
  • QUESTIONI ODEPORICHE – Modelli e momenti del viaggio adriatico, Università degli Studi di Bari (Sveučilište u Bariju – Italija), Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico – CISVA (Međusveučilišni međunarodni Centar za studije o jadranskom putovanju). U sklopu projekta (u koautorstvu s prof. dr. sc. Sanjom Roić), autorica je nastavnoga modula – priručnika Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata  (Putovanje Jadranom u hrvatskoj renesansnoj književnosti), koji je od 2008. do danas dio programa talijanskoga Međunarodnoga međusveučilišnog centra za studije o jadranskom putovanju, Odsjek talijanistike Sveučilišta u Bariju.
  • CRONOTOPI SLAVI, Biblioteca di Studi slavistici, projekt „Associazione italiana degli slavisti“ (Talijanska udruga slavista) i izdavačke kuće Firenze University Press, 2011. – 2013.