OGLASNA PLOČA FFPU-A:

Studenti prve godine kroatistike imaju u petak, 8. lipnja 2018. godine, terensku nastavu iz kolegija Uvod u staroslavenski jezik i Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika. Studenti će ujutro krenuti na jednodnevni izlet Istrom, a posjetit će mjesta: Barban, Plomin, Grdoselo, Draguć, Roč, Hum, Boljun, Paz i Gologoricu. U Humu je predviđena pauza za ručak.

Studenti sa sobom trebaju ponijeti vodu i marendu, obući tenisice, a po potrebi ponijeti i kišobran i tanku jaknu.

Polazak je predviđen u 7:30 s parkirališta Croatia osiguranja autobusom agencije Brioni d. d. (potrebno se okupiti u dvorištu Fakulteta u 7:20). Povratak u Pulu bit će oko 20 sati.

Terenska je nastava OBVEZNA za sve studente prve godine kroatistike.

Popis obavijesti