OGLASNA PLOČA FFPU-A:

Ispiti će se održati prema ovom rasporedu:

- Apeninski poluotok - utorak 29. I. 2019. u 10:00

- Uvod u novi vijek, Uvod u hrvatski novi vijek, Cres, Rašpor, Austrijska Istra - utorak 29. I. 2019. u 14:30

- Buzeština - srijeda 30. I. 2019. u 10:00

- Južna Istra - srijeda 30. I. 2019. u 14:30

 

sati u Ronjgovoj 1.

Popis obavijesti