OGLASNA PLOČA FFPU-A:

Na temelju čl. 45. Statuta Sveucilišta Jurja Dobrile u Puli (pročišćen tekst), sukladno Odluci Senata o ovlaštenju za promjene izvedbenih planova nastave od 4. rujna 2018. godine (KLASA: 003-08/18-02151; URBROJ: 380-01-18-01), a na prijedlog Odsjeka za azijske studije, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na svojoj 35. redovitoj sjednici dana 28. rujna 2018. godine donosi sljedeću ODLUKU I.: Prihvaća se prijedlog izmjena u izvedbenome planu nastave preddiplomskoga jednopredmetnog i dvopredmetnog studija japanskoga jezika i kulture, koja je sastavni dio ove Odluke.

Odluka

Popis obavijesti