OGLASNA PLOČA FFPU-A:

Prof. Milan Mihaljević će održati nastavu iz kolegija Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika u petak, 15. ožujka, 16:30 - 20:00 sati (dv. 12) te u subotu, 16. ožujka, prema dogovoru sa studentima.

Popis obavijesti