OGLASNA PLOČA FFPU-A:

Dekanat Filozofskog fakulteta potvrđuje da će se promocija održati 24. svibnja prema predviđenom programu.

Popis obavijesti