Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Iz tiska je izišla nova publikacija:...

Odsjek za kroatistiku i Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizirali su 3. – 5. rujna 2020. međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.), posvećen stotinu i pedesetoj obljetnici pokretanja lista Naša sloga, najvažnijega preporodnog glasila namijenjenoga istarskim Hrvatima. Premda održan virtualno, skup je zadržao sve karakteristike srodnih znanstvenih manifestacija, a Zbornik obuhvaća 25 znanstvenih priloga, odnosno pisanih inačica održanih izlaganja. Radovi su pretežito historiografski i jezikoslovni, uz nekoliko priloga književnopovijesnoga, pravnopovijesnoga ili srodnoga karaktera. Urednici zbornika su Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta i Mihovil Dabo. Upite o kupnji publikacije moguće je poslati na e-adresu: marijana.bozic@unipu.hr.

Iz recenzija:

Ovo djelo predstavlja izvanredno vrijedan doprinos hrvatskoj historiografiji o temama 19. stoljeća, na poseban pak način onoj koja se bavi Istrom, njezinim političkim, društvenim i kulturnim prilikama u 19. stoljeću, sve do 1918. godine. Naša sloga je upravo ono vrelo koje nam ih u kontinuitetu svoga izlaženja i svoga utjecaja na izvanredan način odražava i oslikava. Ono je doprinos i povijesti Slovenaca u Istri u njihovu suodnosu s Hrvatima te njihovim zajedničkim nacionalno-integracijskim iskoracima, a tako onda i doprinos poznavanju kompleksnih hrvatsko-slovensko-talijanskih suodnosa. Konačno, ono je važno i kao konkretan doprinos (neka vrsta case study na predlošku Naše sloge i njezinih mnogostrukih utjecaja) boljem, suvremenijem poznavanju širokog spektra nacionalno-integracijskih procesa, njihovih protagonista i sredstava njihovih artikulacija u okviru kompleksne državne zajednice kakva je bila Habsburška Monarhija. Zato nam je ono više no dobro došlo i veoma potrebno. (prof. dr. sc. Marko Trogrlić)

Popis obavijesti