Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Conference proceedings

Conference proceedings are published in TABULA 17 - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Kultura Mare internum: Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku / Proceedings of the International Conference Mare internum Culture: Humanistic Ideas, Relationships and Parallels in the
Early Modern Age.

 

News list