Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2018. godine.

Trajanje: 6 semestara
ECTS: 180
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr. sc.)
Broj pristupnika: 12

Uvjeti za upis

Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je:

  • završila odgovarajući nastavnički sveučilišni diplomski studiji odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla najmanje 300 ECTS bodova,
  • završila srodni studij diplomske razine sveučilišnih studijskih programa društvenih znanosti (informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, interdisciplinarne društvene znanosti), humanističkih (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, religijske znanosti, interdisciplinarne humanističke znanosti), umjetničkih, interdisciplinarnih i drugih znanstvenih područja te stekla najmanje 300 ECTS bodova,
  • osoba koja je ranije kvalifikacije stekla po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006. godine.

Pravo  upisa  na  studij  imaju pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 na diplomskom studiju. 
U slučaju niže prosječne ocjene, pristupnik je obvezan priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.

Izbor  između  prijavljenih  kandidata  za  upis  na  studij  obavlja  se  selekcijskim  postupkom pred Povjerenstvom za upis,  a elementi  i  kriteriji  vrednovanja  kandidata  su:  uspjeh  na  prethodnoj  razini  visokoškolskog obrazovanja, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi te prijedlog istraživanja.

Cijena studija, prijave i upis

Cijena studija iznosi: 51.000,00 kn (odnosno 17.000,00 po godini)

Natječaj je otvoren do: 20. veljače 2018.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno (radnim danom od 8 do 15 sati)  na adresu:


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Ronjgova 1
52100 Pula

uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij Nove paradigme obrazovanja

Prijava mora sadržavati:

  1. Popunjeni obrazac prijave koji sadrži opće podatke pristupnika te kratki prijedlog istraživanja
  2. Ovjerena/e preslika/preslike diplome/diploma prethodno završenog/završenih studija (za inozemne diplome, potrebno je prethodno provesti priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija),
  3. Ovjeren prijepis ocjena prethodno završenog studija,
  4. Preslika domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
  5. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika u slučaju nižeg prosjeka ocjena od 3,5 na diplomskom studiju.

Popis obavijesti