Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je na 21. sjednici održanoj 31. listopada 2018. godine donio Odluku o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta kojom je pokrenut postupak kandidiranja i izbora jednog člana Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, na mandatno razdoblje od izbora za člana Savjeta na sjednici Senata do isteka mandata postojećeg saziva Savjeta.

Imenovnao je povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana Savjeta u sljedećem sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović
  2. Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
  3. Greta Terman

Kandidaturu za člana Savjeta podnosi znanstveno-nastavna odnosno umjetničko-nastavna sastavnice Sveučilišta u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Odluke odnosno najkasnije do 24. prosinca 2018. godine.

Popis obavijesti