Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

118989

ECTS:

10.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
doc. dr. sc. Marina Diković - Seminar
doc. dr. sc. Dijana Drandić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana - Seminar
doc. dr. sc. Ines Kovačić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić - Seminar
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristina Riman - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić - Seminar
prof. dr. sc. Nevenka Tatković - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 300

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

10. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij


TERMINI KONZULTACIJA