Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1

Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1

Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

185882

ECTS:

3.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Martina Damiani

Izvođači:

doc. dr. sc. Martina Damiani - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa gl. ped dipl. 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa GP 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna gupa KL HAR 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Obavezni predmet - Redovni studij - Klavir
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred TJIK 1.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa dvop. pred TJIK 1.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski


3. SEMESTAR

Izborna grupa GP 3 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 3 sem - Redovni studij - Klasična harmonika


5. SEMESTAR

Izborna grupa GP 5 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 5 sem - Redovni studij - Klasična harmonika


7. SEMESTAR

Izborna grupa GP 7 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 7 sem - Redovni studij - Klasična harmonika


TERMINI KONZULTACIJA