TALIJANSKI JEZIK I KULTURA 1 / LINGUA E CULTURA ITALIANA 1:
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1
Šifra: 185882
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Martina Damiani
Izvođači: doc. dr. sc. Martina Damiani - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa gl. ped dipl. 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa GP 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna gupa KL HAR 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Obavezni predmet - Redovni studij - Klavir
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred TJIK 1.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa dvop. pred TJIK 1.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski

3. semestar
Izborna grupa GP 3 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 3 sem - Redovni studij - Klasična harmonika

5. semestar
Izborna grupa GP 5 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 5 sem - Redovni studij - Klasična harmonika

7. semestar
Izborna grupa GP 7 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 7 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Martina Damiani :

    četvrtkom od 16.00 do 17.00 ili svakog radnog dana uz prethodnu najavu e-mailom

    Lokacija: