U postupku izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u ak. god. 2018./2019. pravovaljane su kandidature sljedećih studenata:

Izborna jedinica – Sveučilište

  1. JASMIN RAMI, 1992., Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", diplomski sveučilišni studij Financijski management, II. godina
  2. JOSIPA IVIĆ, 1993., Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", diplomski sveučilišni studij Financijski management, II. godina
  3. LUKA ŠKABIĆ, 1996., Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", diplomski sveučilišni studij Management i poduzetništvo, I. godina
  4. INES PRUGINIĆ, 1995., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, III. godina.
  5. SILVIJA KUKULJEVIĆ, 1994., Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, diplomski sveučilišni studij Kultura i turizam, II. godina

Izborna jedinica – Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  1. KRISTIAN BOŠNJAK, 1997., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj, II. godina
  2. MATEA SELIMOVIĆ, 1998., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, III. godina.
  3. PATRICIA ŠVERKO, 1998., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, III. godina
  4. PETRA ŽIVKOVIĆ, 1991., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, IV. godina

Popis obavijesti