Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2019./2020.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pročitajte u pdf dokumentu:

Upisi u ljetnom upisnom roku

Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a nisu mu pristupili prema predviđenom rasporedu, mogu se doći (u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1) upisati i u danima koji slijede nakon njihovog termina, ali najkasnije u petak, 26. srpnja 2019. u 12 sati.


Obrasci i prijavni listovi