Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) objavljen je poziv za prijavu zahtjeva za potporu temeljem Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Kako bi pokušali doprinijeti rješavanju izazova s kojima se suočavaju potencijalni korisnici, MZO kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa Odlukom želi potaknuti veću učestalost prijava na pozive u okviru Obzor 2020. programa.

Prijavitelji mogu biti:

  • svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
  • mikro, mali i srednji poduzetnici.

Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva do iskorištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke, a ključna pravila o načinu prijave, maksimalnim iznosima, izvještavanju i ostalim relevantnim informacijama za prijavitelje dostupna su u tekstu Poziva na sljedećoj poveznici:

Popis obavijesti