INTRODUZIONE ALLA LINGUA SLAVA:
Introduzione alla lingua slava
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Introduzione alla lingua slava
Code: 63312
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Milan Mihaljević
Take exam: Studomat
English level:

0,0,0

The lecturer is not able to offer courses in English at this time.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Bratulić, Josip; Žitja Konstantina i Metodija i druga vrela; Kršćanska sadašnjost, Zagreb (1985), str. 199
 2. Damjanović, Stjepan; Slovo iskona; Matica hrvatska, Zagreb (2004), str. 295
 3. Damjanović, Stjepan; Staroslavenski jezik; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2005), str. 201
 4. Mihaljević, Milan; Slavenska poredbena gramatika, 1.; Školska knjiga, Zagreb (2002), str. 242
 5. Nazor, Anica; Knjiga o hrvatskoj glagoljici: "Ja slovo znajući govorim..."; Erasmus, Zagreb (2008), str. 160
Optional literature:
 1. Bratulić, Josip; Leksikon hrvatske glagoljice; Minerva, Zagreb (1995), str. 188
 2. Brozović, Dalibor; "O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice", Filologija, 8; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1978), str. 53-66
 3. Damjanović, Stjepan; "Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima", Povijest hrvatskoga jezika, 1; Croatica, Zagreb (2009), str. 351-403
 4. Hercigonja, Eduard; Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja; Matica hrvatska, Zagreb (2006), str. 286
 5. Mihaljević, Milan; "Hrvatski crkvenoslavenski jezik", Povijest hrvatskoga jezika, 1.; Croatica, Zagreb (2009), str. 283-349
 6. Petrović, Ivanka; "Prvi susreti Hrvata s ćirilometodskim izvorištem svoje srednjovjekovne kulture", Slovo, 38; Staroslavenski institut, Zagreb (1988), str. 5-54
Consultations schedule: