MORFOLOGIA DELLA LINGUA STANDARD CROATA:
Morfologia della lingua standard croata
Morfologia della lingua standard croata
Code: 41986
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Take exam: Studomat
English level:

0,0,0

The lecturer is not able to offer courses in English at this time.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. S. Babić i dr.; Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika; NZ Globus (2007), str. 279 - 580
 2. E. Barić i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1997), str. 95-285
 3. J. Silić, I. Pranjković; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (2006), str. 37-146
 4. S. Vukušić, I. Zoričić, M. Grasselli-Vukušić; Naglasak u hrvatskome književnom jeziku; NZ Globus (2007)
Optional literature:
 1. S. Babić, S. Težak; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (1992)
 2. A. Frančić i dr.; Pregled povijesti gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika; Croatica (2013)
 3. J. Hamm; Kratka gramatika hrvatskosrpskoga književnog jezika za strance; Zagreb (1967)
 4. T. Maretić; Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika; Zagreb (1963)
 5. I. Marković; Uvod u jezičnu morfologiju; Disput, Zagreb (2012)
 6. I. Marković; Uvod u pridjev; Disput, Zagreb (2010)
 7. S. Pavešić i dr.; Jezični savjetnik s gramatikom; Zagreb (1971)
 8. T. Pišković; Gramatika roda; Disput, Zagreb (2011)
 9. I. Pranjković; Gramatička značenja; Matica hrvatska (2013)
 10. I. Pranjković; Gramatika u riječima i riječi u gramatici; Matica hrvatska (2016)
 11. D. Raguž; Praktična hrvatska gramatika; Medicinska naklada, Zagreb (1997)
 12. J. Silić; Hrvatski jezik 2 (udžbenik za II. razred gimnazije); Školska knjiga, Zagreb (1999)
Consultations schedule: