Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

41986

ECTS:

3.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Vrste riječi: punoznačne (samoznačne, autosemantične) i suznačne (sinsemantične); promjenjive i nepromjenjive.
Leksička i gramatička obilježja imenica. Deklinacijski i prozodijski tipovi imenica.
Pridjevi. Leksička i gramatička obilježja pridjeva. Deklinacija pridjeva. Određeni i neodređeni oblici pridjeva i njihova uporaba. Stupnjevanje (komparacija) pridjeva. Poimeničenje pridjeva.
Zamjenice. Vrste zamjenica. Deklinacija zamjenica. Brojevi. Glavni brojevi i njihovi oblici. Redni brojevi i njihovi oblici. Brojevne imenice. Brojevni pridjevi.
Prilozi. Značenje priloga. Stupnjevanje (komparacija) priloga.
Glagoli. Glagolske vrste i razredi. Glagolske kategorije. Glagolske paradigme. Prozodija glagola.
Nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi, veznici, čestice, uzvici.
Morfostilistika.

LITERATURA:

  1. S. Babić i dr.; Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika; NZ Globus (2007), str. 279 - 580
  2. E. Barić i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1997), str. 95-285
  3. J. Silić, I. Pranjković; Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga (2006), str. 37-146
  4. S. Vukušić, I. Zoričić, M. Grasselli-Vukušić; Naglasak u hrvatskome književnom jeziku; NZ Globus (2007)


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA