Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Udruzi

Udruga diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli udruga je u koju se mogu učlaniti diplomirani studenti koji su diplomu stekli na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (uključujući i njegove pravne prethodnike Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Pedagoški fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci i Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci) te druge pravne i fizičke osobe sukladno Statutu, a radi unaprjeđivanja i pomaganja nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Fakulteta i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu.

Ciljevi Udruge

Cilj je Udruge unaprjeđivanje i pomaganje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Filozofskog fakulteta i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu. 

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Udruge jesu: 

 • povezivanje nekadašnjih studenata Fakulteta u zajednicu Udruge i izgradnja međusobnih odnosa povjerenja 
 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon diplomiranja 
 • populariziranje i unaprjeđivanje (nastavne, znanstvene i stručne) djelatnosti Fakulteta i Sveudilišta Jurja Dobrile u Puli 
 • poticanje i unaprjeđivanje znanstvenih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Udruge
 • razvijanje suradnje izmedu Fakulteta i ustanova u kojima rade nekadašnji studenti Fakulteta 
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji te uspostavljanje kontakata s drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu 
 • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • skrb za razvitak i napredak Fakulteta 
 • poticanje i uspostavavezai suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu 
 • promicanje ugleda humanističke struke. 

Djelatnosti Udruge

Ostvarivanje svojih ciljeva Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima: 

 • izvješćivanje o djelatnostima Fakulteta u akcijama koje se tiču profesionalnoga razvoja članova 
 • znanstvena i stručna suradnja s Fakultetom 
 • organiziranje okruglih stolova i znanstvenih kolokvija o važnim humanističkim temama
 • realiziranje različitih programa i projekata s područja lokalne, regionalne i nacionalne razine upravljanja 
 • pristup knjižnici Fakulteta i svim publikacijama odjela 
 • suradnja s drugim takvim udrugama u zemlji i inozemstvu 
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama Fakulteta i Sveučilišta
 • orgariziranje susreta apsolvenata Fakulteta s članovima Udruge 
 • pomaganje Fakultetu u prikupljanju donacija radi unaprjeđenja njegove znanstvene i stručne djelatnosti 
 • ostvarivanje suradnje s drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim ustanovama te udrugama koje promiču aktivnost drugih sveučilišta i fakulteta 
 • pomaganje studenata i mladih diplomanada te poticanje njihova stručnog radai usavršavanja 
 • organiziranje i obilježavanje važnih obljetnica Fakulteta 
 • poticanje, pomaganje i organiziranje različitih oblika druženja članova, nastavnika i studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja 
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima vezanima za ciljeve Udruge 
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Fakultetu, organiziranjem javnih tribina, seminara i predavanja 
 • obavljanje drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.