ARHEOLOGIJA I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST:
Arheologija i hrvatski jezik i književnost

Ispis predmeta
Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
0,0,0
45
(15A+30P )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Teorijska arheologija (189242)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u antičku arheologiju (189232)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
5.0 Uvod u prapovijesnu arheologiju (189230)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička arheologija u Hrvatskoj (189246)
Matijašić, R.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
4.0 Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj (189244)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
2.0 Terenska praksa I. (189253)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(30A+15P )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
0,0,0
45
(15A+30P )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Teorijska arheologija (189242)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Uvod u antičku arheologiju (189232)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
5.0 Uvod u prapovijesnu arheologiju (189230)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(30A+15P )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička arheologija u Hrvatskoj (189246)
Matijašić, R.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
4.0 Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj (189244)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
2.0 Terenska praksa I. (189253)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(30A+15P )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj