Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest i talijanski jezik i književnost


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
1
3.0
Matan, A.
-
45
45P
1
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa TJK dvop dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15V
1
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 1 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15SJ
1, 3
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
1, 3
5.0
-
45
45P
1, 3
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Doblanović Šuran, D.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
-
15
15P
1, 3
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3
6.0
-
60
45P+15S
1, 3
4.0
Rotar, A.
45
30P+15PK
1, 3
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bulić, D.
45
30P+15S
1, 3
4.0
Matijašić, R.
45
30P+15A
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Poropat Jeletić, N.
-
45
45P
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
2
3.0
Zancovich, S.
-
60
60PK
2
3.0
Zancovich, S.
-
30
30PK
2
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
2.0
Bertoša, S.
-
15
15A
2, 4
5.0
Radetić-Paić, M.
120
15P+105PK
2
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 2 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
2, 4
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bulić, D.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Dabo, M.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Duda, I.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 3, 4
4.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jurković, I.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zgrablić, M.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Zgrablić, M.
-
30
30PK
2, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Grbić, I.
-
60
60P
3
3.0
Grbić, I.
-
30
30P
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Milovan, V.
-
45
30P+15S
3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60SJ
3
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa Tal. dipl. dvop. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
-
90
30S+60PK
3
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
1, 3
5.0
-
45
45P
1, 3
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Doblanović Šuran, D.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
-
15
15P
1, 3
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3
6.0
-
60
45P+15S
1, 3
4.0
Rotar, A.
45
30P+15PK
1, 3
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bulić, D.
45
30P+15S
1, 3
4.0
Matijašić, R.
45
30P+15A
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 3, 4
ECTS Strani jezici za pov. 3 sem dipl
=> Izabrati jedan od predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15SJ
1, 3
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Unutarnja izbornost MODERNA I SUVREMENA POVIJEST (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
3
5.0
Duda, I.
45
30P+15S
3
2.0
Dabo, M.
-
30
15S+15PK
3
2.0
Duda, I.
30
15S+15A
3
ECTS Unutarnja izbornost POV (dipl) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Mogorović Crljenko, M.; Doblanović Šuran, D.
-
30
30PK
3
1.0
Mogorović Crljenko, M.
-
30
30PK
3
6.0
Levak, M.
-
30
30PK
3
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
3
ECTS Unutarnja izbornost SREDNJI I RANI NOVI VIJEK (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bertoša, S.; Jurković, I.; Mogorović Crljenko, M.; Doblanović Šuran, D.; Levak, M.; Zgrablić, M.; Kurelić, R.
45
30P+15S
3
2.0
Bertoša, S.; Jurković, I.; Levak, M.; Doblanović Šuran, D.; Mogorović Crljenko, M.; Zgrablić, M.; Kurelić, R.
-
30
15S+15PK
3
ECTS Unutarnja izbornost STARA POVIJEST (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matijašić, R.
-
45
30P+15S
3
2.0
Buršić-Matijašić, K.
30
15S+15PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
840
840S
4
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bulić, D.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Dabo, M.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Duda, I.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 3, 4
4.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jurković, I.
-
45
30P+15S
2, 4
2.0
Bertoša, S.
-
15
15A
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zgrablić, M.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Zgrablić, M.
-
30
30PK
2, 4
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
4
ECTS Strani jezici za pov. 4 sem dipl
=> Izabrati jedan od predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
2, 4
ECTS Unutarnja izbornost POVIJEST (dipl) 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
-
30
30PK
4
1.0
Mogorović Crljenko, M.
-
30
30PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
1
3.0
Matan, A.
-
45
45P
1
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
ECTS Izborna grupa TJK dvop dipl 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15V
1
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 1 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15SJ
1, 3
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
1, 3
5.0
-
45
45P
1, 3
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Doblanović Šuran, D.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3
3.0
-
15
15P
1, 3
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3
6.0
-
60
45P+15S
1, 3
4.0
Rotar, A.
45
30P+15PK
1, 3
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
1, 3
4.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
1, 3
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bulić, D.
45
30P+15S
1, 3
4.0
Matijašić, R.
45
30P+15A
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Poropat Jeletić, N.
-
45
45P
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Edukacijski paket dipl. zimski semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Levak, M.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa TAL dvop dipl 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zancovich, S.
-
60
60A
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
2
3.0
Zancovich, S.
-
60
60PK
2
3.0
Zancovich, S.
-
30
30PK
2
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
2.0
Bertoša, S.
-
15
15A
2, 4
5.0
Radetić-Paić, M.
120
15P+105PK
2
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 2 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4
3.0
Matan, A.
-
45
15P+15S+15A
2, 4
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bulić, D.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Dabo, M.
45
30P+15S
2, 4
5.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
-
30
30PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Duda, I.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
2, 3, 4
4.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jurković, I.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
2, 4
4.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
2, 4
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Zgrablić, M.
45
30P+15S
2, 4
4.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
2, 4
1.0
Zgrablić, M.
-
30
30PK
2, 4
3. semestar | 2. godina