Opcije pristupačnosti Pristupačnost

1. Međunarodni znanstveni skup

Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta

(povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli)

15.-17. listopada 2015. | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska

 

 

 

Mjesto održavanja skupa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti, Odsjek za kroatistiku

Kontakt: symposiumcro2015(at)unipu.hr

Novosti

Skupom obilježavamo dvadesetu obljetnicu osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Cilj je skupa promocija teorijskih i primijenjenih istraživanja iz područja kroatistike unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta i okupljanje znanstvenika čiji znanstveni interes obuhvaća jednu od predloženih tema:

 1. Povijest hrvatskoga jezika
 2. Dijalektologija hrvatskoga jezika
 3. Suvremeni hrvatski jezik
 4. Suvremena hrvatska leksikografija: teorija i praksa
 5. Hrvatski jezik: komunikativno-pragmatički aspekti istraživanja (primijenjena lingvistika) 
 6. Hrvatski kao drugi i strani jezik
 7. Hrvatski jezik u međunarodnoj komunikaciji
 8. Kontrastivna istraživanja hrvatskoga i drugih jezika: lingvistički i metodički aspekti
 9. Prijevod kao sredstvo međukulturnoga sporazumijevanja
 10. Hrvatska književnost unutar europske i svjetske književnosti: teorija, povijest i suvremenost (kroatističke i komparativne studije)
 11. Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti 
 12. Hrvatska kultura i globalizacija
 13. Iskustva drugih srodnih studija unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta

Plenarni i pozvani predavači:

Akademik, prof. dr. sc. Stjepan Damjanović, predsjednik Matice hrvatske

Akademik, prof. dr. sc. Goran Filipi, Sveučilište u Puli

Prof. dr. sc. Vesna Požgaj Hadži, Sveučilište u Ljubljani

Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, Sveučilište u Osijeku

 • Predviđeno vrijeme za izlaganje je 15 minuta i 5 minuta za pitanja/odgovore.
 • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi na jednom od službenih jezika skupa.
 • Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka u obliku: ime.prezime_broj sekcije.doc (npr. ivan.horvat_6.doc). Sažetak i prijavnicu treba poslati u istom pismu na adresu symposiumcro2015(at)unipu.hr.
 • Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, engleski i talijanski.
 • Prijevod na skupu neće biti osiguran.
 • Zbornik sažetaka skupa bit će tiskan do početka rada skupa i uručen prilikom prijave.
 • Nakon skupa bit će objavljen zbornik s recenziranim radovima.

Važni datumi:

 • Predaja sažetka: produženo do 20. lipnja 2015.
 • Potvrda o prihvaćanju sažetka: 30. lipnja 2015.

Nakon prihvaćanja sažetka:

 • Rok za prijavu sudjelovanja i izlaganja:
  do 30. lipnja 2015. (rana prijava) 
  01. srpnja – 25. rujna (kasnija prijava)

Objava cjelovitog programa: u rujnu

Cjeloviti radovi:
Priloženi radovi bit će recenzirani i objavljeni u zborniku radova sa skupa Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta 

 • Rok za predaju cjelovitih radova: 29. veljače 2016.

Znanstveni odbor:

Akademik Josip Bratulić (HAZU)

Akademik Stjepan Damjanović, predsjednik Matice hrvatske (HAZU)

Akademik Goran Filipi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, HAZU)

Prof. emeritus Ivan Zoričić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Prof. dr. sc. Vesna Požgaj Hadži (Sveučilište u Ljubljani)

Prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru)

Prof. dr. sc. Vlado Pandžić (Sveučilište u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Dijana Stolac (Sveučilište u Rijeci)

Prof. dr. sc. Helena Sablić – Tomić (Sveučilište u Osijeku)

Prof. dr. sc. Goran Kalogjera (Sveučilište u Rijeci)

Prof. dr. sc. Vinko Brešić (Sveučilište u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Milorad Nikčević (Sveučilište u Osijeku)

Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović (Sveučilište u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Živa Benčić Primc (Sveučilište u Zagrebu)

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, predsjednik

Dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar, viša asistentica, tajnica

Irena Mikulaco, prof., pred., tajnica

Izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško

Doc. dr. sc. Marko Ljubešić

Dr. sc. Marlena Plavšić, viša asistentica

Dr. sc. Boris Koroman, viši asistent 

Kotizacija uključuje:

 • Materijale skupa
 • Knjigu sažetaka
 • Recenziju i tiskanje rada
 • Razgledavanje pulskih znamenitosti
 • Napitke u pauzama i ručkove
 • Svečanu večeru

Vrste kotizacija

 • Sudjelovanje sa sažetkom/radom: rana prijava (produženo do 30. lipnja) EUR 100
 • Sudjelovanje sa sažetkom/radom: kasnija prijava (od 01. srpnja do 25. rujna) EUR 150 ili 1140, 00 kuna
 • Sudjelovanje u odsustvu (knjiga sažetaka, rad i potvrda o sudjelovanju šalju se e-poštom): EUR 90 
 • Doktorandi: 70 EUR iki 530, 00 kuna (potrebno e-poštom poslati potvrdu o studentskom statusu)
 • Slušači koji žele primiti materijale konferencije i sudjelovati u kulturnom programu, svečanoj večeri i ručkovima, plaćaju kotizaciju kao i izlagači: EUR 100 ili 760,00 kuna
 • Troškove putovanja i smještaja snose sudionice i sudionici.

                   Unaprijed se radujemo Vašem dolasku u Pulu!

Pomoćne informacije: (smještaj, turističke informacije, ...)

Naši prijedlozi za smještaj: Hotel Veli Jože

Turističke informacije: Turistička zajednica Grada Pule