Opcije pristupačnosti Pristupačnost

1914. – Puna je Pula / Pola gremita

Uz sudjelovanje znanstvenih, kulturnih i umjetničkih ustanova i udruga te uz koordinaciju Grada Pule i Istarske županije sastavljen je program četverogodišnjeg obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata 1914. - Puna je Pula/Pola gremita. U programu sudjeluje i Odsjek za povijest s međunarodnim znanstvenim skupom i znanstveno-edukativnom radionicom za studente.

Povijesno-demografska radionica: Pula i njezino stanovništvo u vrijeme Velikog rata

Pulsku demografsku povijest u razdoblju prije, tijekom i nakon Prvoga svjetskog rata tek treba temeljito znanstveno istražiti. Dio tih nastojanja je četverogodišnja Povijesno-demografska radionica za studente diplomskoga studija povijesti, koju će voditi dr. sc. Mihovil Dabo, dr. sc. Danijela Doblanović i dr. sc. Iva Milovan Delić. Od listopada 2014. do listopada 2018. radionica će povezivati rad na trima predmetima iz studijskoga programa: Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hrvatskim zemljama u 19. st., Povijesna demografija te Povijest bolesti u 19. i 20. stoljeću. Sukladno tome, tri su osnovna područja istraživanja pulske demografske povijesti koja će upotpuniti društvenu sliku grada:

1. usporedba odabranih rezultata proizašlih iz posljednjeg austrijskog (1910.) i prvog talijanskog popisa stanovništva (1921.) te njihova kontekstualizacija uz literaturu i objavljene izvore;

2. istraživanje civilnih i vojnih matičnih knjiga vjenčanih 1914.–1918. s ciljem obrade podataka o vjenčanjima te bračnoj povezanosti civilnog i vojnog stanovništva;

3. istraživanje bolničkih registara iz kojih će se dobiti podaci o zastupljenosti bolnički liječenih bolesti, njihovom uspješnom liječenju ili smrtnosti, ali i o statusu oboljelih s obzirom na rezidencijalnu i socijalnu segregaciju stanovništva.

Rezultati istraživanja predstavit će se javnosti putem okrugloga stola ili manjega radioničkog skupa, a u pisanom obliku u posebnom zborniku ili odjelnom znanstvenom časopisu Tabula. 


 

Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil

Odsjek za povijest pokreće niz dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova pod zajedničkim nazivom Past, Present, Future na kojima će se obrađivati povijesne teme značajne za razumijevanje sadašnjosti. Prvi skup predviđen je za proljeće 2015. dok će se drugi održati dvije godine kasnije, na proljeće 2017. Potonji će propitivati problematiku završetka velikih ratova u povijesti i njihovih posljedica za društvo, a u žarištu će se naći Prvi svjetski rat. Godina 2017. ima posebnu težinu zbog obilježavanja više važnih događaja iz nacionalne i svjetske suvremene povijesti: stota je obljetnica američkog ulaska u Prvi svjetski rat, Oktobarske revolucije i jakih sukoba na Sočkome bojištu, a sedamdeseta je obljetnica uspostave hrvatske i jugoslavenske vlasti u Puli po završetku Drugoga svjetskog rata. No, to su samo neke od mogućih ključnih i obljetnički motiviranih tema konferencijskih sekcija. Starija povijesna razdoblja također će naći svoje mjesto u pojedinim sekcijama čime se skup otvara svim povjesničarima, ne samo onima usmjerenima prema 20. stoljeću. 


Događanja na Odsjeku za povijest