Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvenici i znanstvene grane

Područje: Humanističke znanosti
Polje: Povijest

 

Centri

Znatan dio znanstvene djelatnosti odvija se u znanstveno-istraživačkim centrima različitog raspona aktivnosti. Kao sastavnica Sveučilišta od 2012. djeluje Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS). Tadašnji nastavnici Odsjeka za povijest, a sada Odsjeka za arheologiju, pokrenuli su u sklopu Filozofskog fakulteta 2015. Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika (CIRLA). Na Fakultetu od 2018. djeluje Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana (CIPSSJ).

 

Projekti

Nekoliko je nastavnika u posljednjih desetak godina bilo uspješno u prijavljivanju na natječaje Hrvatske zaklade za znanost. Po jedan takav projekt vodili su ili vode Klara Buršić Matijašić, Robert Matijašić (danas oboje na Odsjeku za arheologiju) i Robert Kurelić, a dva projekta Igor Duda. Trenutno su članovi Odsjeka voditelji sljedećih istraživačkih projekata:

 1. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970.-1990. (Mikrosocijalizam) (voditelj Igor Duda, HRZZ, 2018-2023)
 2. Rituali, ceremonije i simboli hrvatskog srednjovjekovlja u europskom kontekstu (800. – 1600.) (ReCogniSeMe) (voditelj Robert Kurelić, HRZZ, 2021-2024)

Članovi Odsjeka za povijest proteklih su godina kao voditelji, suvoditelji i suradnici sudjelovali u nizu domaćih i međunarodnih projekata. Projekti čiji su voditelji bili znanstvenici Odsjeka za povijest (od nedavnih k starijima): 

 1. ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju turizma Općine Vrsar (voditelj R. Matijašić, HRZZ, Općina Vrsar-Orsera, TZ Vrsar, Maistra d.d., 2018-2021)
 2. Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu: istarski slučaj (suvoditelj I. Duda, bilateralna suradnja Hrvatska-Njemačka, MZO-DAAD, partner IOS Regensburg, 2018-2019)
 3. Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih naselja u Istri (voditeljica K. Buršić Matijašić, HRZZ, 2014-2018).
 4. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj I. Duda, HRZZ, 2014-2017)
 5. Raširenost i posljedice pandemije španjolske gripe pri koncu Prvoga svjetskog rata u Kranjskoj i Istri (N. Šetić, I. Milovan Delić, bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija, partner Povijesni institut Milka Kosa ZRC SAZU Ljubljana, 2016-2017)
 6. EAGLE – Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (voditelj R. Matijašić, dio programa CIP – Competitiveness and Inovation Framework Programme, 2013-2016)
 7. Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj (suvoditelj I. Duda, bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija, partner CSEES Graz, 2014-2015)
 8. Istarsko društvo XVI.-XIX. stoljeća: povijesne i kulturološke teme (voditelj S. Bertoša)
 9. Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća (voditelj M. Bertoša)
 10. Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.) (voditelj I. Jurković)
 11. Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta (voditelj R. Matijašić)
 12. Grad i selo u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća (voditelj S. Bertoša)
 13. Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba (voditelj R. Matijašić)

Stručni projekt Adrifort (IPA CBC projekt Jadranske prekogranične suradnje) također je preko svojega voditelja (I. Jurković) bio povezan s Odsjekom za povijest.

 

Časopis

Od 2019. Odsjek izdaje svoj znanstveni časopis History in Flux.

 

Skupovi

Odsjek za povijest aktivan je u organizaciji znanstvenih skupova. Zamjetna je njegova aktivnost u Hrvatskom nacionalnom odboru za povijesne znanosti pa je 2004. u Puli uspješno organiziran 2. kongres hrvatskih povjesničara. Na inicijativu nastavnika Odsjeka tradicionalno se od 2003. u Poreču održava Istarski povijesni biennale, u suorganizaciji sa Zavičajnim muzejom Poreštine i Državnim arhivom u Pazinu. Na inicijativu članova Odsjeka 2009. održan je 1. asistentski dan, znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti, a 2012. organiziran je i 15. međunarodni kongres udruge Mediterranean Studies Association. Odsjek od 2013. pridonosi pokretanju i održavanju niza dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma pod naslovom Socijalizam na klupi. Od 2015. Odsjek za povijest i CKPIS jednom godišnje organiziraju ljetnu Doktorsku radionicu. Također od 2015. organizira se niz dvogodišnjih znanstvenih skupova Past, Present, Future.

 

Strukovno udruživanje

Visoka je razina integriranosti Odsjeka u akademsku zajednicu na nacionalnoj razini suradnjom s drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, muzejima i arhivima te izdavačkim kućama. U porastu su razmjena i suradnja na međunarodnoj razini. Znanstvenici su članovi Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih udruga. Vrlo je aktivna uloga nastavnika u pokretanju i vođenju Istarskoga povijesnog društva koje djeluje od 2010. te njegova časopisa Histria, što je posebno važno s obzirom na sve veći broj povjesničara i zamah u njihovoj djelatnosti na području Istre.