Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvenici

Na Odsjeku za povijest djeluje 15 znanstvenika, od kojih 13 djeluje u polju povijesti, u granama stara povijest, hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, a dvije znanstvenice pripadaju polju arheologije, grani prapovijesna arheologija.

Područje: Humanističke znanosti

Polje: Povijest

Područje: Humanističke znanosti

Polje: Arheologija

Istraživanja

Članovi Odsjeka za povijest proteklih su godina kao voditelji, suvoditelji i suradnici sudjelovali u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Projekti čiji su voditelji bili znanstvenici Odsjeka za povijest: 

 1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj Igor Duda, HRZZ, 2014.-2017.)
 2. Raširenost i posljedice pandemije španjolske gripe pri koncu Prvoga svjetskog rata u Kranjskoj i Istri (Nevio Šetić, Iva Milovan Delić, bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija, partner Povijesni institut Milka Kosa ZRC SAZU Ljubljana, 2016.-2017.)
 3. EAGLE – Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (voditelj Robert Matijašić, dio programa CIP – Competitiveness and Inovation Framework Programme, 2013.-2016.);
 4. Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj (suvoditelj I. Duda).
 5. Istarsko društvo XVI.-XIX. stoljeća: povijesne i kulturološke teme (voditelj S. Bertoša);
 6. Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća (voditelj M. Bertoša);
 7. Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.) (voditelj I. Jurković);
 8. Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta (voditelj R. Matijašić);
 9. Grad i selo u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća (voditelj S. Bertoša);
 10. Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba (voditelj R. Matijašić);

U sljedećem razdoblju znanstvena će se djelatnost na poljima povijesti i arheologije usmjeravati prema znanstveno-istraživačkim centrima i individualnim istraživanjima te prema domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima.

Trenutno su članovi Odsjeka voditelji i partneri u projektima: 

 1. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970.-1990. - Mikrosocijalizam. (Voditelj Igor Duda, HRZZ IP-01-2018-5394, 2018.-2022.) 
 2. ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju turizma Općine Vrsar (voditelj Robert Matijašić, HRZZ, Općina Vrsar-Orsera, TZ Vrsar, Maistra d.d., 2018.-2021.);
 3. Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih naselja u Istri (voditeljica Klara Buršić Matijašić, HRZZ, 2014.-2018.).

Pojedini nastavnici suradnici su na ovim i drugim projektima. Prate se hrvatski i europski natječaji za područje humanističkih znanosti te pripremaju novi projekti. Istraživanjima se žele otvoriti nove teme i produbiti one u kojima su se znanstvenici već istakli svojim istraživačkim radom.

Stručni projekt Adrifort (IPA CBC projekt Jadranske prekogranične suradnje) također je preko svojega voditelja (I. Jurković) povezan s Odsjekom za povijest.

Ubuduće će znatan dio znanstvene djelatnosti biti organiziran na razini znanstveno-istraživačkih centara. Kao sastavnica Sveučilišta od 2012. djeluje Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) u kojem je angažiran jedan povjesničar (I. Duda), što treba popraviti budućim zapošljavanjem. Nastavnici Odsjeka za povijest pokrenuli su u sklopu Filozofskog fakulteta 2015. Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika (CIRLA). Planira se osnivanje Centra za povijesnodemografska istraživanja.

Tematika istraživanja 2014.-2019.

Glavninu znanstvenog interesa Odsjeka za povijest čini povijest Istre, no ta se lokalna usmjerenost dopunjuje kontekstualizacijom prema politički i kulturno dominantnim silnicama iz bližeg okruženja čime se Istra percipira kao mjesto susreta i specifičnoga djelovanja različitih vanjskih utjecaja. Naglasak je na povijesti naseljenosti i povijesnodemografskim istraživanjima te na raznim temama iz političke, društvene i kulturne povijesti Istre do prve polovice 20. stoljeća. Manje je tema koje pokazuju izravni istraživački interes prema cjelovitom hrvatskom nacionalnom prostoru ili širem kontekstu europske i svjetske povijesti.

A. U žarištu planiranih istraživanja nalazi se Istra od prapovijesti do 20. stoljeća, posebno njezino stanovništvo i demografska kretanja. Pozornost će se usmjeriti prema kontinuitetu naseljenosti od najranijih razdoblja, migracijama i kulturnim prilagodbama, romanizaciji i slavenizaciji, raznim aspektima novovjekovne povijesti stanovništva na osnovi izvrsno očuvanih matičnih knjiga, prehrani te zdravstvenoj povijesti prve polovice 20. stoljeća. Od 2014. do 2018. istraživanja će se provoditi sa studentima u okviru Povijesno-demografske radionice: Pula i njezino stanovništvo u vrijeme Velikog rata.

B. Izvan ove tematske skupine naći će se teme iz istarske društvene i kulturne povijesti koje će obuhvaćati poluotok u cjelini ili pojedinačne lokalitete. U kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj povijesti istraživat će se čašćenje ranokršćanskih svetaca i kastrizacija, u ranonovovjekovnoj povijesti istarska granična društva, u novovjekovlju mletačke plemićke obitelji i njihovi istarski posjedi, u modernoj povijesti pitanja političke i društvene modernizacije.

C. Tematika širega spektra obuhvaća istraživanje arheologije krajolika i okoliša, u srednjovjekovlju europske narativne izvore te vladarske i plemićke rituale i simbole moći, na razmeđu srednjeg i novog vijeka hrvatsko plemstvo i migracije te Mletačku Republiku u novome vijeku. Istraživanja suvremene povijesti obuhvaćaju teme iz povijesti svakodnevice i društvene povijesti jugoslavenskoga socijalizma: ideologizaciju djetinjstva, zaštitu potrošača te studije-slučaja organizacije socijalnog turizma. Potonja istraživanja suvremene povijesti interdisciplinarno su povezana s djelatnošću CKPIS-a.

Znanstveni skupovi

Odsjek za povijest aktivan je u organizaciji znanstvenih skupova. Zamjetna je njegova aktivnost u Hrvatskom nacionalnom odboru za povijesne znanosti pa je 2004. uspješno organiziran 2. kongres hrvatskih povjesničara. Na inicijativu nastavnika Odsjeka tradicionalno se od 2003. održava Istarski povijesni biennale, u suorganizaciji sa Zavičajnim muzejom Poreštine i Državnim arhivom u Pazinu. Na inicijativu članova Odsjeka 2009. održan je 1. asistentski dan, znanstveni skup asistenata Odjela za humanističke znanosti, a 2012. organiziran je i 15. međunarodni kongres udruge Mediterranean Studies Association. Preko svojih članova Odsjek je pridonio organizaciji međunarodnoga znanstvenoga skupa CKPIS-a 2013. pod naslovom Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava te Godišnjeg znanstvenog skupa Aerial Archaeology Research Group 2017. Od 2015. Odsjek za povijest, svake dvije godine, organizira međunarodni znanstveni skup:

Strukovno udruživanje

Visoka je razina integriranosti Odsjeka u akademsku zajednicu na nacionalnoj razini suradnjom s drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, muzejima i arhivima te izdavačkim kućama. U porastu su razmjena i suradnja na međunarodnoj razini. Znanstvenici su članovi Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih udruga. Vrlo je aktivna uloga znanstvenika u pokretanju i vođenju Istarskoga povijesnog društva koje djeluje od 2010. te njegova časopisa Histria, što je posebno važno s obzirom na sve veći broj povjesničara i zamah u njihovoj djelatnosti na području Istre.