NASTAVNICI:
Nastavnici

Nastavno osoblje FFPU-a

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Slaven Bertoša

    Email    

  prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

    Email     052 377 500

  prof. dr. sc. Goran Filipi

    Email    

  prof. dr. sc. Robert Matijašić

    Email   Katedra za staru povijest i arheologiju   052 377 552

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Miroslav Bertoša

    Email    

  prof. dr. sc. Barbara Buršić Giudici

    Email    

  prof. dr. sc. Valnea Delbianco

    Email    

  prof. dr. sc. Ivan Jurković

    Email   Katedra za srednjovjekovnu povijest  

  prof. dr. sc. Nevio Šetić

    Email   Katedra za modernu i suvremenu povijest  

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Igor Duda

    Email   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)   052 377 524

  izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

    Email     052/377-504

  izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

    Email   Katedra za ranonovovjekovnu povijest   052377524

  izv. prof. dr. sc. Lina Pliško

    Email     377-504

  izv. prof. dr. sc. Irena Srdanović

    Email   Filozofski fakultet (1. kat, 1. vrata desno)  

  Docent

  doc. dr. sc. Mihovil Dabo

    Email   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest   052/377524

  doc. dr. sc. Martina Damiani

    Email    

  doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

    Email     052/377-592

  doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović

    Email     052/377-504

  doc. dr. sc. Igor Grbić

    Email    

  doc. dr. sc. Robert Kurelić

    Email     052/377552

  doc. dr. sc. Maurizio Levak

    Email    

  doc. dr. sc. Marko Ljubešić

    Email    

  doc. dr. sc. Ante Matan

    Email     052 377 500

  doc. dr. sc. Roberta Matković

    Email    

  doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

    Email     ++385 52 377 513

  doc. dr. sc. Zvonimir Milanović

    Email     052 377 590

  doc. dr. sc. Valter Milovan

    Email    

  doc. dr. sc. Iva Milovan Delić

    Email     052 377-524

  doc. dr. sc. Violeta Moretti

    Email    

  doc. dr. sc. Marlena Plavšić

    Email   28/3   052/377520

  doc. Gorana Stepanić

       

  doc. dr. sc. Sandra Tamaro

    Email    

  Viši asistent

  dr. sc. Danijela Doblanović Šuran

    Email    

  dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

    Email   Kabinet katedre za književnost  

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Davor Bulić

    Email    

  dr. sc. Katarina Gerometta

    Email   Katedra za staru povijest i arheologiju, Odsjek za povijest/ Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika   052/377552

  dr. sc. Matija Jelača

    Email    

  dr. sc. Boris Koroman

    Email    

  dr. sc. Sara Popović

       

  dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

    Email     052/377-504

  Predavač

  Irena Mikulaco, pred.

    Email   18  

  Krešimir Vunić, pred.

    Email    

  Asistent

  Sara Librenjak

    Email     052/377-595

  Ana Mihaljević, dipl. lat.

    Email    

  Samanta Milotić Bančić

    Email    

  Stefani Silli

    Email    

  Katarina Šprem, dipl. arh.

    Email   CIRLA  

  Lektor

  Naoyuki Matsuno, lekt.

    Email    

  Doriana Rabak, lekt.

    Email    

  Zhou Zhen, lekt.

    Email    

  Povjera predavanja

  dr. sc. Marina Zgrablić

    Email   Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest