VALTER MILOVAN:
O djelatniku

doc. dr. sc. Valter Milovan

Zvanje: docent

Katedra/služba :
Odsjek za talijanistiku
Godina diplomiranja:
1998
Godina doktoriranja:
2009

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Kalčić, Slavko; Filipi, Goran; Milovan, Valter.
Rječnik roverskih i okolnih govora .
Pazin, Zagreb, Pula : Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović, Znanstvena udruga Mediteran, 2014 (rječnik).

2. Milovan, Valter.
Bilješke o Pasoliniju .
Zagreb : Meandarmedia, 2011 (monografija).

3. Milovan, Valter.
Hrvatsko – talijanski razgovorni priručnik .
Zagreb : Dominović, 2011 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Milovan, Valter.
Romanizmi u Nazorovom "Velom Joži" // Zbornik javnih predavanja, sv. 2. / Cerić, Maja ; Mrak, Mirela (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 143-147.

2. Milovan, Valter.
Likovi intelektualaca u Pasolinijevim tragedijama, scenarijima i filmovima // Zbornik Međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.) (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2012. Str. 409-418.

3. Milovan, Valter.
Furlanska poezija Piera Paola Pasolinija i problem majke u njegovu djelu // Narečna prepletanja / Filipi, Goran (ur.).
Koper : Univerzitetna založba Annales, 2011. Str. 287-301.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Milovan, Valter.
Pasolini. U potrazi za mitom. // Annales, Series Historia et Sociologia. 22 (2012) , 1; 131-140 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Filipi, Goran; Milovan, Valter.
Roverski rječnik : (ogledno slovo - K). // Croatica et Slavica Iadertina. 9 (2013) , 2; 365-411 (pregledni rad, znanstveni).

2. Milovan, Valter.
Romanizmi u poeziji Slavka Kalčića i Tomislava Milohanića. // Croatica et Slavica Iadertina. 9 (2013) , 1; 111-126 (pregledni rad, znanstveni).

3. Milovan, Valter.
Pier Paolo Pasolini: nelagodni subjekt u književnosti i u filmu. // Hrvatski filmski ljetopis. 2 (2012) , 70; 25-38 (pregledni rad, znanstveni).

4. Milovan, Valter.
Franci Blašković i Gori Ussi Winnetou - "Zvuk Istre kroz besidu". // Tabula - Časopis Odjela za humanističke znanost. 9 (2011) ; 150-161 (pregledni rad, znanstveni).

5. Milovan, Valter.
Pasolini in Croazia. // Studi Pasoliniani. 2 (2007) , 2; 155-159 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Cerić, Maja; Milovan, Valter.
Stilistički pogled na barbanska osobna imena // Barbanski zapisi / Bertoša, Slaven i dr. (ur.).
Barban : Libar d.o.o. Pićan, 2013. 271-279 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Pasolini, Pier Paolo.
Svi smo u opasnosti .
Novi Sad : IU Misao, 2014 (monografija).

2. Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael; Scarabello, Giovanni.
Povijest Venecije : Sv. 2 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007 (monografija).

3. Ortalli, Gherardo; Cracco, Giorgio; Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael.
Povijest Venecije : Sv. 1 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus d. o. o., 2007 (monografija).