Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suradnici s drugih sastavnica Sveučilišta


Filozofski fakultet - Suradnici s drugih sastavnica Sveučilišta

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

ines.kersan-skabic@unipu.hr   28   052377028

prof. dr. sc. Marinko Škare

marinko.skare@unipu.hr    

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

fulvio.suran@unipu.hr    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Jasmina Gržinić

jasmina.grzinic@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

iva.blazevic@unipu.hr     052/877-421

izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić

sanja.blazevic.buric@unipu.hr   kabinet br. 6   00385 52 377 063

izv. prof. dr. sc. Marina Diković

marina.dikovic@unipu.hr   24/2   +38552377543

izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

mauro.dujmovic@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Tea Golja

tea.golja@unipu.hr   11   052 377 086

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

helena.pavletic@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

kristina.riman@unipu.hr   24/4  

izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović

sasa.stjepanovic@unipu.hr   Kabinet 14   052 377 069

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

lela.tijanic@unipu.hr   kabinet br. 6   +385 52 377 063

izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić

daniel.tomic@unipu.hr   Kabinet 55   052 377 055

Viši predavač

Marieta Djaković, v. pred.

marieta.djakovic@unipu.hr    

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno 3 preddiplomski
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ekonomska povijest 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Ekonomska povijest 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Elektronički izvori za učenje japanskog jezika i kulture 1 preddiplomski
Engleski jezik dipl.1 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik dipl. 2 2, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Etnografija industrije 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Etnografija industrije 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Europski identitet - kulturne i političke osnove 1, 3, 5 diplomski
Europski identitet - kulturne i političke osnove 1, 3, 5 preddiplomski
Feminizam, književnost i jezik 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glotodidaktika / Glottodidattica 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Historiografija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski dječji roman 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup 2, 3, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup 2, 3, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Izvannastavna aktivnost 6. 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Izvannastavna aktivnost I 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvannastavna aktivnost I 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Izvannastavna aktivnost I 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Izvannastavna aktivnost I. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Izvannastavna aktivnost II 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Izvannastavna aktivnost II 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Izvannastavna aktivnost II. 2, 3, 4, 5, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 5, 6
Izvannastavna aktivnost III 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvannastavna aktivnost III 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvannastavna aktivnost III 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvannastavna aktivnost III. 3, 4, 5, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4, 5, 6
Izvannastavna aktivnost IV 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Izvannastavna aktivnost IV 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Izvannastavna aktivnost IV 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Japanska animirana kinematografija 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Japanska animirana kinematografija 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 1 preddiplomski
Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 2 preddiplomski
Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 3 preddiplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 4 preddiplomski
Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 5 preddiplomski
Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 6 preddiplomski
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 1 (dipl.) 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 2 (dipl.) 2, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 4 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 6 1, 2, 4, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 4, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 6 1, 2, 4, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 4, 6, 7, 8
Književnost za djecu i mladež 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Književnost za djecu i mladež 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Korpusna lingvistika 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kultura govorenja i pisanja 2, 3, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Kultura govorenja i pisanja 2, 3, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Kulturna povijest Hrvatske 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Kulturna povijest Hrvatske 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Kulturne industrije 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Kulturne industrije 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Kulturni identitet Hrvatske 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Kulturni identitet Hrvatske 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Kulturno - povijesni spomenici 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kulturno-povijesni spomenici 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Latinska historijska gramatika II 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Lingvistika jezičnih dodira 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodična praksa / Tirocinio didattico 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodika nastave latinskog jezika 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Nematerijalna kulturna baština 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Nematerijalna kulturna baština 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 2, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 2, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Njemački jezik I. 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Njemački jezik I. 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Njemački jezik II. 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Njemački jezik II. 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Njemački jezik III. 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik III. 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik IV. 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik IV. 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik V. 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik V. 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Njemački jezik VI. 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik VI. 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Njemački jezik za povjesničare I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Njemački jezik za povjesničare II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Obrada srednjovjekovnih i novovjekovnih nalaza 6 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Opća didaktika 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Opća didaktika 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Opća psihologija 1, 3, 5, 7 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7
Opća psihologija 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7
Osnove teorije jezika 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 diplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 preddiplomski
Poglavlja iz japanske književnosti 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Poglavlja iz japanske književnosti 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijest civilizacija 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Povijest civilizacija 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Povijest dokolice i turizma 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Povijest dokolice i turizma 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Povijest ekonomske misli 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Povijest ekonomske misli 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Povijest starog Istoka 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Povijest starog Istoka 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Programi i fondovi EU 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Programi i fondovi EU 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Psiholingvistika 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4
Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji 2, 4, 6, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6, 8
Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6, 8
Putopisi i turistički itinereri 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Putopisi i turistički itinereri 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Putopisna književnost 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Putopisna književnost 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Razvojna psihologija 2, 4, 6, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6, 8
Razvojna psihologija 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6, 8
Recepcija antike u zapadnoj kulturi 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Repetitorium Latinum 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Semantika/ Semantica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Semantika/ Semantica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociologija 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Sociologija 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Sociologija odgoja i obrazovanja 2, 3, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Sociologija odgoja i obrazovanja 2, 3, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4, 6
Srednjovjekovna hrvatska drama 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Srednjovjekovna hrvatska drama 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Stručna praksa studenata / Tirocinio 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 1, 3, 5 diplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 1, 3, 5 preddiplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 diplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 preddiplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1 preddiplomski
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1 preddiplomski
Terenska nastava 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Terenska nastava 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava III (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava III (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava II. (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava II. (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava I. (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava I. (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Terenska nastava: prapovijest i stari vijek 2 preddiplomski
Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Terenska nastava: srednji vijek (izborna) 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava: srednji vijek (izborna) 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Terenska nastava: srednji vijek (izborna) 1, 2, 3, 4, 5, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Terenska nastava: srednji vijek (izborna) 1, 2, 3, 4, 5, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Terenska praksa I. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Upravljanje kulturnom baštinom 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Uvod u didaktiku 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Uvod u hrvatski latinizam I 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u pedagogiju 1, 2, 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3
Uvod u povijest umjetnosti 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Uvod u povijest umjetnosti 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Lavoro di tesi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Lavoro di tesi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6