Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Alumni Filozofskog fakulteta

Udruga diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osnovana je 16. svibnja 2019., a upisana je u Registar 26. svibnja 2020. (pod brojem 18003353).

Cilj je Udruge pomaganje i unaprjeđivanje nastavnog, stručnog i znanstvenog rada Filozofskog fakulteta i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu, povezivanje nekadašnjih studenata Fakulteta u zajednicu Udruge i izgradnja međusobnih odnosa povjerenja, uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon diplomiranja.

U mandatu 2019. - 2023. Udrugu vode:

  • predsjednik: Nikša Minić
  • dopredsjednik: Ivan Okmaca
  • tajnica: Mateja Kelemenić

Fakultet svojim bivšim studentima može pružati stručnu, znanstvenu i drugu pomoć kroz različite projekte i tečajeve, dostupnost stručnoj literaturi i sl.

Sve članove Udruge redovito ćemo izvješćivati o našim aktivnostima i razvojnim planovima e-poštom, na mrežnoj stranici Udruge te na društvenim mrežama Fakulteta (Facebook, Instagram).

Članom Udruge možete postati ispunjavanjem pristupnice. PRISTUPNICA

Popunjenu pristupnicu pošaljite na e-adresu: ffpu-alumni@unipu.hr

Statut Udruge diplomiranih studenata