TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Talijanski jezik i književnost i latinski jezik i rimska književnost

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia (63406)
Fioretti, F.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 (66483)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Bulić, N.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Bulić, N.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (46476)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1A Laboratorio linguistico 1A (63216)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (46478)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 (54605)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P )
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (46477)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A (51590)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (46479)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Fioretti, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (117170)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 (51601)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
3 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika III (145742)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (146930)
Fioretti, F.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Rimska književnost - historiografija (145748)
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento (146931)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvopredmetni TAL Z 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (51560)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
6.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (51549)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (51561)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati predmete od minimum 3 ECTSa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Ciceron 1 (133408)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijalektologija/ Dialettologia (51599)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 3A Laboratorio linguistico 3A (147054)
Rabak, D.
0,0,0
30
(30A )
4 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika IV (145750)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
4 INFO
6.0 Rimska književnost - retorika (171542)
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (146936)
Damiani, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket IV semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa dvopredmetni TAL Z 4 sem
=> Izabrati do 9 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 (51593)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A (51590)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2, 4 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 (51594)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
4 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
Buršić Giudici, B.; Damiani, M.; Fioretti, F.
0,0,0
60
(60PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186547)
0,0,0
60
(60PK )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika 1/ Storia della lingua italiana 1 (51603)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
6.0 Rimska književnost - epika (145745)
Matan, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Romanska filologija / Filologia romanza (53096)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Starolatinski natpisi I (51499)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Talijanski znanstveni 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
5 INFO
6.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (51549)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
5 INFO
3.0 Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 (51619)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
5 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijskog paketa 5 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Vergilije (42550)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 Osnove grčkog jezika (51502)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika 2/ Storia della lingua italiana 2 (157798)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Rimska književnost - lirika (145751)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Starolatinski natpisi II (51503)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea (51573)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad / Lavoro di tesi (51626)
Blagoni, R.
0,0,0
180
(180A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Talijanski nastavnički 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
6 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 (51625)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
Buršić Giudici, B.; Damiani, M.; Fioretti, F.
0,0,0
60
(60PK )
6 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186549)
0,0,0
60
(60PK )
6 INFO
3.0 Vulgarni latinitet (42558)
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia (63406)
Fioretti, F.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 (66483)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Bulić, N.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Bulić, N.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Talijanski jezik i književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (46476)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1A Laboratorio linguistico 1A (63216)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (46478)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 (54605)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P )
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (46477)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A (51590)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2, 4 INFO
3.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (46479)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Fioretti, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (117170)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 (51601)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
3 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika III (145742)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (146930)
Fioretti, F.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Rimska književnost - historiografija (145748)
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento (146931)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvopredmetni TAL Z 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (51560)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
6.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (51549)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (51561)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati predmete od minimum 3 ECTSa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Ciceron 1 (133408)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijalektologija/ Dialettologia (51599)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 3A Laboratorio linguistico 3A (147054)
Rabak, D.
0,0,0
30
(30A )
4 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika IV (145750)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(15P+45S )
4 INFO
6.0 Rimska književnost - retorika (171542)
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (146936)
Damiani, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket IV semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa dvopredmetni TAL Z 4 sem
=> Izabrati do 9 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 (51593)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A (51590)
Rabak, D.
0,0,0
60
(60A )
2, 4 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 (51594)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
4 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
Buršić Giudici, B.; Damiani, M.; Fioretti, F.
0,0,0
60
(60PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186547)
0,0,0
60
(60PK )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika 1/ Storia della lingua italiana 1 (51603)
Filipi, G.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
6.0 Rimska književnost - epika (145745)
Matan, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Romanska filologija / Filologia romanza (53096)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Starolatinski natpisi I (51499)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Talijanski znanstveni 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
5 INFO
6.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (51549)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
5 INFO
3.0 Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 (51619)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
5 INFO
6.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (53101)
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (185880)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijskog paketa 5 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Vergilije (42550)
Matan, A.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 Osnove grčkog jezika (51502)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika 2/ Storia della lingua italiana 2 (157798)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Rimska književnost - lirika (145751)
Milanović, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Starolatinski natpisi II (51503)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea (51573)
Blagoni, R.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad / Lavoro di tesi (51626)
Blagoni, R.
0,0,0
180
(180A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Talijanski nastavnički 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15S )
6 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 (51625)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
Buršić Giudici, B.; Damiani, M.; Fioretti, F.
0,0,0
60
(60PK )
6 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186549)
0,0,0
60
(60PK )
6 INFO
3.0 Vulgarni latinitet (42558)
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj