Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O edukacijskom paketu ili nastavničkom modulu

Što je učiteljsko-nastavnički modul ili edukacijski paket?

  • To je skup kolegija za studentice i studente koji su odabrali nastavnički smjer studija. On obuhvaća najmanje 55 ECTS-a i po njegovom završetku student/studentica stječe pedagoške kompetencije za rad u osnovnoj i srednjoj školi. Broj ECTS-a definiran je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN 87/08), a koji će kolegiji biti obuhvaćeni i koliko će koji od njih nositi ECTS-a ostavljeni su na izbor svakom sveučilištu. 

Čemu služi učiteljsko-nastavnički modul?

  • Kolegiji ovog modula usmjereni su stjecanju temeljnih kompetencija budućih nastavnika i nastavnica u područjima znanja (o poučavanju i učenju, ocjenjivanju i praćenju, razvoju i različitosti učenika), vještina (planiranja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, poučavanja, procjenjivanja, praćenja i davanja povratnih informacija, uspostavljanja poticajnog okruženja za učenje, poticanja timskog rada i suradnje) i uloge nastavnika i nastavnica (u vezi odnosa s učenicima, roditeljima, kolegama, regulativama, vlastitog napredovanja).

Predstavlja li najmanje 55 ECTS-a modula dodatno opterećenje tijekom studija?

  • Ne. Za studentice i studente koji su odabrali nastavnički smjer, on postaje sastavni dio studija i ubraja se u ukupni zbroj od 300 ECTS-a preddiplomske (180 ECTS-a) i diplomske (120 ECTS-a) razine studija. 

Kada se tijekom studija upisuju kolegiji iz učiteljsko-nastavničkog modula/edukacijskog paketa?

  • Na različitim sastavnicama ovog sveučilišta praksa nije jednaka. Na Filozofskom fakultetu u Puli nastavnički modul ostvaruje se kroz preddiplomski i diplomski studij. Obavezni kolegiji počinju na 1. godini preddiplomskoga studija i definirano je na kojoj se godini upisuju. Izborni kolegiji uglavnom nisu vezani samo uz jednu godinu studija.

Mogu li se odabrati neki kolegiji iz nastavničkog modula ako se ne odabere nastavnički smjer?

  • Odabrati se mogu i samo poneki predmeti iz modula ako je to dopušteno izvedbenim nastavnim planom kolegija.

Što se događa ako se ne uspije prikupiti najmanje 55 ECTS-a iz učiteljsko-nastavničkog modula tijekom studija?

  • Ako student/studentica prikupi svih 300 ECTS-a potrebnih za završetak preddiplomskog i diplomskog studija, bez obzira na to koliko ima ECTS-a iz učiteljsko-nastavničkog modula, može dobiti diplomu svoje struke/svojih struka, no ne i potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama. Ako ne prikupi najmanje 55 ECTS-a iz nastavničkog modula, ima priliku dopuniti ga kroz Program stjecanja pedagoških kompetencija koji se također realizira na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pri Centru za kompetencije u obrazovanju.