Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O edukacijskom paketu ili nastavničkom modulu

Što je edukacijski paket?

Edukacijski paket ili nastavnički modul je skup kolegija za studentice i studente Filozofskog fakulteta koji su odabrali nastavnički smjer studija. On obuhvaća najmanje 55 ECTS-a i po njegovom završetku student/studentica stječe pedagoške kompetencije za rad u osnovnoj i srednjoj školi. Broj ECTS-a definiran je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN 87/08), a koji će kolegiji biti obuhvaćeni i koliko će koji od njih nositi ECTS-a ostavljeni su na izbor svakom sveučilištu. 

Čemu služi edukacijski paket?

Kolegiji edukacijskoga paketa usmjereni su stjecanju temeljnih kompetencija budućih nastavnika i nastavnica u područjima znanja (o poučavanju i učenju, ocjenjivanju i praćenju, razvoju i različitosti učenika), vještina (planiranja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, poučavanja, procjenjivanja, praćenja i davanja povratnih informacija, uspostavljanja poticajnog okruženja za učenje, poticanja timskog rada i suradnje) i uloge nastavnika i nastavnica (u vezi odnosa s učenicima, roditeljima, kolegama, regulativama, vlastitog napredovanja).

Predstavlja li najmanje 55 ECTS-a Edukacijskog paketa dodatno opterećenje tijekom studija?

Ne. Za studentice i studente koji su odabrali nastavnički smjer, on postaje sastavni dio studija i ubraja se u ukupni zbroj od 300 ECTS-a preddiplomske (180 ECTS-a) i diplomske (120 ECTS-a) razine studija. 

Kada se tijekom studija upisuju kolegiji iz edukacijskog paketa/nastavničkog modula?

Na ovom fakultetu edukacijski paket/nastavnički modul može se ostvariti kroz svih deset semestara, odnosno kroz preddiplomski i diplomski studij. Moguće ga je upisati bilo kada tijekom studija, a najkasnije na 1. godini diplomskoga studija, kako bi ga se stiglo završiti do konca 2. godine diplomskoga studija. Međutim, paket je složen tako da redoslijed obveznih kolegija najbolje odgovara onima koji s paketom počnu na 1. godini preddiplomskoga studija. Ako započnete s paketom na kasnijim godinama, vjerojatno ćete imati koliziju u pohađanju nastave s drugim kolegijima struke.

Mogu li se odabrati neki kolegiji iz Edukacijskog paketa ako se ne odabere nastavnički smjer?

Odabrati se mogu i samo poneki predmeti iz edukacijskoga paketa ako je to dopušteno izvedbenim nastavnim planom kolegija.

Što se događa ako se ne uspije prikupiti najmanje 55 ECTS-a iz edukacijskog paketa tijekom studija?

Ako student/studentica prikupi svih 300 ECTS-a potrebnih za završetak preddiplomskog i diplomskog studija, bez obzira na to koliko ima ECTS-a iz edukacijskog paketa, može dobiti diplomu svoje struke/svojih struka, no ne i potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama. Ako ne prikupi najmanje 55 ECTS-a iz nastavničkog modula, ima priliku dopuniti ga kroz Program stjecanja pedagoških kompetencija koji se također realizira na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pri Centru za kompetencije u obrazovanju.