Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Stalno zaposleni nastavnici Odsjeka sudjeluju u istraživačkim i stručnim projektima, izlažu na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, pozvani su predavači na domaćim i stranim sveučilištima, objavljuju znanstvene radove kod uglednih izdavača od kojih su neki i svjetski priznati, sudjeluju u izvedbi dvaju doktorskih studija na najvećem sveučilištu u zemlji i kontinuirano mentoriraju doktorske radove ili su članovi povjerenstava za njihovu obranu,  recenziraju znanstvene monografije i radove te sveučilišne udžbenike, članovi su programskih i organizacijskih odbora raznih domaćih konferencija, u uredništvu su i znanstvenom savjetu domaćih i inozemnih časopisa, članovi su važnih tijela u strukovnim i drugim organizacijama. Osim znanstveno-nastavnim radom, redovito se bave prevođenjem književnih, publicističkih i znanstvenih tekstova, a u slobodno vrijeme neki od njih također pišu pjesnička, esejistička i druga književna djela, od kojih su neka nagrađivana.