ODSJEK ZA KROATISTIKU:
Odsjek za kroatistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-kroatistika@unipu.hr

Facebook stranica

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Danijel Mikulaco

Telefoni

Katedra za jezik
tel. +385 (52) 377-504

Katedra za književnost
Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti "Tone Peruško"
tel. +385 (52) 377513

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks  +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377515, +385 (52) 377514

Studijski programi Odsjeka

Polovicom devedesetih godina dvadesetoga stoljeća obnovljen je (četverogodišnji) studiji hrvatskog jezika i književnosti u Puli čime je zaživjela cijela paleta dvopredmetnih studijskih programa na tadašnjemu Filozofskome fakultetu. Bolonjskim procesom studij se preustrojio u jednopredmetni i dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti po preddiplomskome i diplomskome programu. Od akademske 2005./2006. studira se po načelima Bolonjske deklaracije te se novi studijski programi temelje na trostupanjskoj koncepciji visokoškolskoga obrazovanja. Odsjek za kroatistiku u Puli organizira preddiplomski, trogodišni studij i diplomski, dvogodišnji studij.