Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

Studij traje dvije godine (četiri semestra) i njime se stječe 120 ECTS-a. Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno dvogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 120 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada.

Kolegiji su jednosemestralni (obvezni/jezgreni, izborni kroatistički, izborni opći - tzv. vanjska izbornost s drugih odsjeka ili odjela, nastavnički obvezni i izborni iz Eukacijskoga paketa te na koncu diplomski rad). Na jednopredmetnome studiju obvezni kolegiji donose 82 boda, a na dvopredmetnom studiju 47 bodova. Studenti mogu odabrati i koju izvannastavnu aktivnost (u sklopu Kluba studenata kroatistike ili rad u Ogranku Matice hrvatske) te tako dobiti 1 bod po semestru (za 28 sati rada).

Svaki student dobiva nastavnika voditelja koji vodi brigu o njegovu radu.

Redoslijed polaganja ispita je slobodan, osim u slučaju vezanosti predmeta (primjerice Stilistika, Metodike i Praksa). Za upis druge godine studija potrebno je prikupiti 42 boda.

Druga godina studija uključuje istraživanje, pisanje i obranu diplomskoga (magistarskoga) rada. Rad obasiže oko 80 kartica teksta (144.000). Dvopredmetni studenti biraju na kojem će studiju pisati rad.

U zadnjemu se semestru, u sklopu nastavničkoga paketa, odrađuje praksa u školi po izboru.

Završetkom studija stječe se naslov magistra (edukacije) hrvatskoga jezika i književnosti. Studenti koji su na preddiplomskom i diplomskom studiju položili predmete nastavničkoga paketa (60 bodova) stječu kvalifikaciju, ovlasnicu za rad u školi.

Magistri mogu nastaviti studij na poslijediplomskim doktorskim studijima na drugim sveučilištima.