Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

Autor: Blaženka Martinović
Od 13. do 15. lipnja u Osijeku je održan 38. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku pod nazivom Jezik u doba globalizacije . Ondje je sudjelovala i prof. dr. sc. Blaženka Martinović dvama istraživanjima: u suautorstvu s M. Maslać Rodno osjetljiv, neutralan i uključiv hrvatski jezik te u suautorstvu s M. Matešić, E. Pletikos Olof i J. Vlašić Duić Varijetetnost hrvatskoga standardnog govora u kontekstu velikih gradova . U prvome istraživanju pojašnjavaju se pojmovi osjetljiv , neutralan i uključiv jezik koji se upotrebljavaju u različitim značenjima, ovisno o tome je li usmjeren na (ne)isticanje roda u komunikaciji ili na komunikaciju koja se ne tiče samo rodnih identiteta. Takav je jezik neseksistički, rodno nediskriminirajuć, nepreferentan i uključiv za sve, bez pristranosti, ponižavanja ili različitih stereotipa (rodnih, rasnih, vjerskih, etničkih, dobnih i sl.) u komunikaciji. Rodno neutralan i rodno osjetljiv jezik zahtijevaju i različita jezična rješenja koja u gramatičkim jezicima, kao što je hrvatski, nisu jednostavna, a još uvijek ni ujednačena u praksi. Pitanje oslovljavanja binarnih i nebinarnih osoba posebice se usložnjava uzme li se u obzir i govorena realizacija jezika u kojoj se napisani tekst, u duhu osjetljivoga jezika, ne ostvaruje spontano i fluentno. U istraživanju se krenulo od teze da uključiv jezik, koji podrazumijeva i neutralnost i osjetljivost, ne perpetuira binarnost kao normu samo onda ako se koristi oblicima koji znače „osobu“, bezličnim oblicima, zatim oblicima za množinu i zbirnost, oblikom pridjeva umjesto genitiva imenica te oblicima koji su za direktno obraćanje. Ono što i dalje razdvaja uzus i kodeks jest neprihvaćanje generičnosti jednoga gramatičkoga roda kod dijela govornika hrvatskoga jezika, smatrajući ga preferentnim, a onda i izjednačivanje gramatičkoga i referencijalnoga roda. U središtu je drugoga zanimanja hrvatski standardni jezik u ustima Riječana, Osječana, Splićana i Zagrepčana – pri čemu se parafrazira Škarića (2001) kada govori o ostvaraju lingua stocava in bocca croata , što je pak njegova parafraza odredbe za talijanski standard (tj. lingua toscana in bocca romana ). Drugim riječima, u motrištu su govorni ostvaraji koji se pojavljuju u standardnom govoru govornika iz velikih gradova u Hrvatskoj, i to onome koji nije spontan, nego je oslonjen na glasno čitanje teksta na hrvatskome standardnom jeziku. Na temelju rezultata zaključuje se da 1) udarni naglasni sustav nije predstavljao procjeniteljima zapreku da takav govor smatraju standardnim te da je na djelu 2) potpuna ravnopravnost standardnoga govora s udarnim naglasnim sustavom u odnosu na onaj s visinskim sustavom. Više o znanstvenome skupu na poveznici OVDJE .  

Autor: Blaženka Martinović
Održan Festival znanosti 2024.
U petak, 26. travnja na Filozofskom fakultetu u Puli održan je Festival znanosti u organizaciji Odsjeka za kroatistiku. Predavanje o jeziku umjetne inteligencije na primjeru Chat GPT-a za srednjoškolce osmislile su Blaženka Martinović, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta i Samanta Milotić Bančić. Cilj je predavanja bio približiti publici mogućnosti alata umjetne inteligencije za svakodnevnu uporabu, ukazati na prednosti i mane alata za obradu prirodnoga jezika, kako prepoznati tekst koji je generiran te koliko je doista koherentan i kontekstualiziran takav tekst. Chat GPT tvrtke OpenAI odabran je zbog ogromne količine parametara na kojima je treniran čime se garantira i točnija predikcija i bolja performansa alata. Noam Chomsky ističe da je riječ o "visokotehnološkom plagijatu", no koliko god ti alati otvaraju vrata plagiranju, jednako tako ti isti alati daju sve bolje programe za otkrivanje plagijata. ChatGPT već je postao i referencija u radovima koji se objavljuju i činilo se izvrsnom prilikom pokazati učenicima kako se služiti takvim alatom, kako prepoznavati generirani tekst i ukazati na genijalnost ljudskoga roda i naslijeđa na kojemu trenira računalo oponašajući neuronske mreže ljudskoga mozga. Predavanju su prisustvovali učenici 2. razreda pulske gimnazije.  

Autor: Blaženka Martinović
Održana Noć knjige 2024.
Noć knjige na Filozofskom: čitajmo s Kafkom održala se u petak, 26. travnja. U 2024. godini istaknute su obljetnice: 500. obljetnica smrti Marka Marulića, 150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, 100. obljetnica smrti Franza Kafke te 70 godina od prvoga objavljivanja Gospodara prstenova J. R. R. Tolkiena. Studenti i profesori Filozofskoga fakulteta čitali su Kafkina djela te ostala djela koja su ih preobrazila, promijenila i inspirirala. Čitalo se na hrvatskome, talijanskome, engleskome, španjolskome, latinskome jeziku te jeziku Mapuche Indijanaca u interpretaciji naših stipendista koji ovaj semestar uče hrvatski jezik na Odsjeku za kroatistiku. Studentica japanistike Sara Milina pročitala je prijevod japanske pripovijetke Ja govorim koju je napisao Osamu Dazai, a koju su prevele Matea Cakić, Ema Lovrek i Dragana Špica s Odsjeka za japanologiju.

Autor: Blaženka Martinović
Odsjek za kroatistiku na Festivalu...
Katedra za hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku sudjeluje i ove godine na Festivalu znanosti. Tema je ovogodišnjega festivala inteligencija. Predavanje za javnost "Jezik umjetne inteligencije na primjeru ChatGPT-a" održat će Teodora Fonović Cvijanović, Blaženka Martinović, Samanta Milotić Bančić i Vanessa Vitković Marčeta u petak, 26. travnja u 12 sati u Dvorani Slavka Zlatića (prizemlje) na Filozofskom fakultetu. Program Festivala: https://festivalznanosti.hr/2024

Autor: Blaženka Martinović
Predavanje za javnost u Danima...
Svake se godine od 11. do 17. ožujka obilježavaju Dani hrvatskoga jezika u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, koja je objavljena u Telegramu 1967. Odsjek za kroatistiku i ove se godine pridružuje obilježavanju Dana hrvatskoga jezika, i to predavanjem iz povijesti jezika poslijedoktorandice dr. sc. Samante Milotić Bančić. Predavanje za javnost bit će u ponedjeljak, 11. ožujka u 11 sati u dv. Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskoga fakulteta.  Predavanje “Jezične interferencije u Grškovićevu zborniku” nastalo je na temelju istraživanja za doktorsku disertaciju predavačice. Samanta Milotić Bančić rođena je 1980. u Puli. Diplomirala je na području kroatistike i talijanistike na Filozofskom fakultetu Jurja Dobrile u Puli 2008. godine. Doktorsku disertaciju iz područja staroslavenskoga, starohrvatskoga i povijesne dijalektologije pod nazivom “Jezične interferencije u Grškovićevu zborniku” obranila je u prosincu 2022. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pod mentorstvom akademika Milana Mihaljevića i prof. dr. sc. Sanje Zubčić. Od svibnja 2023. godine Samanta Milotić Bančić zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku kao viša asistentica.  Jezično istraživanje Grškovićeva zbornika, jednog od jezično i sadržajno mješovitih zbornika s prijelaza iz kasnog srednjeg vijeka u novi vijek, doprinosi glagoljskim istraživanjima na ovim prostorima, kao i spoznajama na području povijesti hrvatskoga jezika i povijesne dijalektologije.

Autor: Blaženka Martinović
Popis izbornih kolegija  Odsjeka za...
Popis izbornih kolegija Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta za vanjsku izbornost drugih studijskih programa Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta Jurja Dobrile. Odsjek za kroatistiku nudi izborne kolegije koje mogu pratiti i studenti drugih studija Sveučilišta u Puli. Kolegiji nemaju uvjet kroatističkoga predznanja, a nude ishode iz područja humanističkih znanosti, iz polja filologije.

Autor: Blaženka Martinović
Završen zimski semestar hrvatskoga za...
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli od ove akademske godine provodi program učenja hrvatskoga kao inoga jezika u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Program hrvatskoga jezika kao inoga vodi Matea Glavinić, mag. philol. croat. Antonio i Sandra, naši prvi polaznici tečaja, stigli su iz Kolumbije s ciljem učenja hrvatskoga jezika, upoznavanja hrvatske kulture i očuvanja nacionalnoga identiteta. Nakon odslušanih predavanja i primjene naučenoga u praksi uspješno su priveli kraju prvi semestar i položili ispit A1 razine. U idućem semestru pridružit će im se studenti iz Čilea, Argentine i Brazila.    

Autor: Matija Jelača
O jeziku i ekologiji u sklopu...
U sklopu projekta Blue-connect 24. svibnja 2023. učenici Medicinske škole Pula i studenti aktivno su sudjelovali na radionici Ekološki frazemi. Voditeljice radionice bile su: studentica Laura Krajcar, dr. sc. Samanta Milotić Bančić te doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta. Promišljajući o jezičnim temama u ekologiji i prirodi općenito Odsjek za kroatistiku želi ukazati na važnost (su)života s prirodom i brigom za “zelenije” sutra.

Autor: Matija Jelača
Komunikacija u međunarodnom okruženju
Studentice druge godine prijediplomskog studija Jezična i interkulturalna medijacija su tijekom protekla dva tjedna, pod mentorstvom dr. sc. Irine Basara, nasl. viša asistentica, u okviru seminarske nastavne jedinice Komunikacijske strategije i nacionalne manjine na obveznom kolegiju Komunikacija u međunarodnom okruženju nositeljice izv. prof. dr. sc. Tijane Vukić provele empirijsko istraživanje o nacionalnim manjinama u Istri.

Na Odsjeku za kroatistiku održano...
U srijedu, 3. svibnja 2023., za studente koji slušaju izborni kolegij Kreativno pisanje na studiju kroatistike nositeljice izv. prof. dr. sc. Tijane Vukić, održano je dvosatno gostujuće predavanje Vladimira Papića, profesora hrvatskog jezika i književnosti koji u osnovnoj školi Šijana Pula vodi izvannastavnu aktivnost Kreativno pisanje i sa svojim učenicima već godinama ostvaruje zapažene rezultate na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini.

Autor: Matija Jelača
Zbivanja u travnju
Studenti i nastavnici Odsjeka za kroatistiku sudjelovali su u brojnim zbivanjima u travnju.

Predavanje "O književnosti i...
U organizaciji Sveučilišne knjižnice u Puli, u sklopu Noći knjige, 21. travnja 2023. u 19:30 doc. dr. Matija Jelača s Katedre za književnost održat će predavanje "O književnosti i kulturi u dobu umjetne inteligencije i ekonomije pažnje".

Autor: Matija Jelača
Predstavljanje knjige na Danima Jurja...
Dana 16. travnja rođendan je biskupa Jurja Dobrile, preporoditelja i pisca, jednoga od najvažniih ličnosti u povijesti Istre. Od izdanja njegova molitvenika "Otče, budi volja tvoja" 1854. pratimo povijest standardnoga jezika u Istri. Njegovim nastojanjima pokrenute su i prve novine na hrvatskom jeziku u Istri Naša sloga. O njegovu značaju za povijest hrvatskoga standardnog jezika govorilo se u Velom Ježenju, ispred njegove rodne kuće, na predstavljanju knjige doc. Teodore Fonović Cvijanović "Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri". O knjizi su govorili: urednica nakladničke kuće Hrvatska sveučilišna naklada Anita Šikić, akademik Josip Bratulić, prof.  dr. sc. Blaženka Martinović i autorica.  

Autor: Matija Jelača
Obilježen Tjedan hrvatskoga jezika
Odsjek za kroatistiku u Tjednu hrvatskoga jezika, od 13. do 17. ožujka 2023., organizirao je dva predavanja i izložbu u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. Tjedan je započeo predavanjem o Starim hrvatskim pravopisima doc. dr. sc. Vanesse Vitković Marčeta. Cijeloga su tjedna u Sveučilišnoj knjižnici bili izloženi Brozovi i Boranićevi pravopisi, koje su prikupili i izložili doc. Vanessa Vitković Marčeta i knjižničarka Vanessa Toić. Studentice 1. godine preddiplomskoga studija kroatistike zaključile su zbivanja u Tjednu hrvatskoga jezika izlaganjima na temu: Srednji vijek - dalek i stran ili blizak i poznat?, koja su nastala pod mentorstvom. doc. dr. sc. Dubravke Dulibić Paljar.

Autor: Matija Jelača
Tjedan hrvatskoga jezika
Odsjek za kroatistiku poziva sve zainteresirane na izložbu  Stari hrvatski pravopisi , koja će biti otvorena od 13. do 17. ožujka 2023. u Sveučilišnoj knjižnici u Puli (Herkulov prolaz 1).

Autor: Matija Jelača
Izborni kolegij u ponudi
Studentima svih studijskih smjerova našega Fakulteta i Sveučilišta u ljetnome semestru Odsjek za kroatistiku kao izborni kolegij nudi "Feminizam, književnosti i jezik" koji izvode prof. dr. sc. Blaženka Martinović i doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar. O sadržajima i temama koje se obrađuju na kolegiju odlučuje se zajedno s polaznicima, a neke su od tema o kojima obično rado raspravljamo ove: Što je sve feminizam?; Feministički klasici; Feministička književnost danas; O gramatičkome rodu i spolu; Stereotipi u jeziku i leksikografiji; (Rodno) neutralan i (rodno) osjetljiv jezik; Kako govoriti uključivo i nediskriminirajuće? i sl.  Upisi na kolegij još uvijek traju.

Autor: Matija Jelača
Promocijski video kroatistike nastao je u okviru projekta Blue-connect i Noći istraživača. U kreiranju sadržaja sudjelovali su studenti:  Marija Pavić, Valentina Grubešić, Azra Tokić i Luka Lučić, pod vodstvom doc. dr. sc. Vanesse Vitković Marčeta. Produkcija: Flip Clip, Renata Boljun i Matej Đuzel. 

Autor: Matija Jelača
Sudjelovanje na znanstvenom skupu...
Od 29. studenoga do 1. prosinca održao se znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem  Književnost i revolucije , kao dio projekta Hrvatske zaklade za znanost (LIRE IP-01-2018-7020) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Autor: Matija Jelača
Održano gostujuće predavanje - dr....
Komunikologinja dr. sc. Irina Basara, voditeljica i urednica na lokalnom istarskom radiju Rovinj FM s višegodišnjim iskustvom rada u medijima na različitim pozicijama, u četvrtak, 24. studenog 2022. održala je gostujuće predavanje o radiju u okviru redovne nastave na kolegiju Uvod u masovne medije nositeljice doc. dr. sc. Tijane Vukić koji slušaju studenti prve godine studija Jezična i interkulturalna medijacija, Kultura i turizam te Dizajn i audiovizualne komunikacije.

Autor: Matija Jelača
Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri
Prvoga dana Sajma knjige u Puli, 25. studenoga 2022., u okviru programa Istra ispod kore, predstavljena je knjiga "Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri" autorice Teodore Fonović Cvijanović (Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2022.). O knjizi su govorili: akademik Josip Bratulić, prof. dr. sc. Željko Tanjić, Anita Šikić, Aljoša Pužar i autorica.

Autor: Matija Jelača
Jednodnevna terenska nastava u Zagrebu
Na inicijativu Odsjeka za kroatistiku studenti Filozofskoga fakulteta u Puli, pod vodstvom doc. dr. sc. Daniela Mikulaca bili su na terenskoj nastavi u Zagrebu 12. studenoga 2022. Posjetili su  Međunarodni sajam knjiga   „Interliber“,  zatim  Muzej Novoga vala  u Vlaškoj te su gledali dramu  Glasnogovornik  Mire Gavrana u režiji Mladene Gavran u Lisinskom. Terenska je nastava realizirana u okviru djelatnosti Katedre za književnost Odsjeka za kroatistiku.

Autor: Matija Jelača
Mjesec hrvatske knjige na Odsjeku za...
U petak, 28. listopada, predstavljene su knjige na Filozofskome fakultetu u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige, pod motom "Što se pisalo u doba pandemije?". Predstavljeno je pet monografija koje su objavljene od 2019. do danas te su izložene i ostale publikacije naših nastavnika u izložbenome kutku.    

Autor: Matija Jelača
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima...
Od 20. do 22. listopada održana su dva znanstvena skupa na kojima su sudjelovale i članice Odsjeka za kroatistiku. 

Autor: Matija Jelača
Održan okrugli stol u Noći istraživača
U petak, 30. rujna 2022. od 18 do 20 sati održan je Okrugli stol za javnost u okviru Noći istraživača u Stanici 50 (Preradovićeva 1). Na okruglom su stolu sudjelovali lingvisti i predstavnici drugih znanstvenih područja i polja: povjesničar dr. sc. Josip Banić, talijanist izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni, kroatistica izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović, psihologinja doc. dr. sc. Marlena Plavšić, biologinja doc. dr. sc. Mirta Smodlaka Tanković, anglistica prof. dr. sc. Renata Šamo, japanologinja dr. sc. Dragana Špica te moderatorica i kroatistica doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta. 

Autor: Matija Jelača
Izvještaj o okruglom stolu...
U ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine u 13:00 sati u organizaciji Katedre za hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku održan je okrugli stol ''Klimatske promjene i književnost'' u sklopu projekta Blue Connect – Europska noć istraživača, u dvorani Slavka Zlatića na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Predzbivanja uoči Noći istraživača na...
Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku u Puli sudjeluje u ovogodišnjoj Noći istraživača te u predzbivanjima. Radionice za srednjoškolce "Jezik vremenskih prognoza", koje će u rujnu voditi doc. T. Fonović Cvijanović, doc. V. Vitković Marčeta i asist. S. Milotić Bančić, jedna su od aktivnosti kojima se najavljuje Europska noć istraživača (30. rujna 2022.). Radionice se održavaju u Gimnaziji Pula te u Medicinskoj školi u Puli. 

Autor: Matija Jelača
Okrugli stol "Klimatske promjene...
U ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine u 13:00 sati Katedra za hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Puli organizira okrugli stol na temu ''Klimatske promjene i književnost'' . Program će se održati u Dvorani Slavka Zlatića na Filozofskom fakultetu u Puli (Ronjgova 1), a sudjelovat će izv. prof. dr. sc. Dejan Durić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Ante Jerić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, doktorand pri ZRC SAZU u Ljubljani) i Marijeta Bradić (doktorandica pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu), uz moderiranje doc. dr. sc. Matije Jelače (Filozofski fakultet, Sveučilište u Puli).

Standardni i nestandardni idiomi -...
U Osijeku je od 9. do 11. lipnja održan međunarodni znanstveni skup "Standardni i nestandardni idiomi" u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Blaženka Martinović s Katedre za jezik sudjelovala je dvama izlaganjima, u suautorstvu: s Elenmari Pletikos Olof i Jelenom Vlašić Duić sa zagrebačkoga Odsjeka za fonetiku izlaganjem "Naglasna raslojenost hrvatskih gradskih govora" te s Mihaelom Matešić s riječkoga Odsjeka za kroatistiku izlaganjem "Padežni navesci u standardu - primjer lingvističkih radova".

Autor: Matija Jelača
Doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar...
Doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar s Katedre za književnost sudjelovala je na poslijediplomskome seminaru FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE: Art, artivism, and other transformative practices, IUC course, u Dubrovniku  23. - 28. 5. 2022. Bila je  predavačica, koautorica s doc. dr. sc. Brigitom Miloš s Filozofskoga fakulteta u Rijeci izlaganjem Ecriture feminine 2. 0.

Međunarodna znanstvena konferencija...
Od 30. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održana je II. Međunarodna znanstvena konferencija Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta , u povodu 25. godišnjice osnutka studija kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a konferencijom Rusistika u slavenskom, europskom i svjetskom kontekstu nastavlja se obilježavanje 20. godišnjice učenja ruskoga jezika u Puli, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Konferencija se provela na daljinu preko platforme ZOOM. Poslije konferencije sudionicima su poslane potvrde o sudjelovanju, a zbornik radova s međunarodnom recenzijom je u tisku.

Autor: Matija Jelača
Autor: Matija Jelača
Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku, u suradnji s Odsjekom za talijanistiku, organizira javno predavanje "Jezična kultura" u sklopu Festivala znanosti.

Autor: Matija Jelača
Noć knjige na Odsjeku za kroatistiku...
Noć knjige na Odsjeku za kroatistiku, pod nazivom  "Noć čitanja naglas", održat će se 23. travnja 2021. od 22 sata na Zoomu  Pridružite nam se!

Autor: Matija Jelača
Gostujuće predavanje:  dr. sc. Lorna...
Odsjek za kroatistiku i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku u Puli organiziraju gostujuće predavanje dr. sc. Lorne Rajle naslovljeno NAGLASNI SUSTAV OSJEČKOGA GOVORA koje će se održati u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. u 10 sati.

Autor: Matija Jelača
Katedra za hrvatski jezik „Ivan Zoričić“ Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli poziva Vas na Okrugli stol Hrvatski jezik 2021 - Okrugli stol studenata kroatistike u Puli koji će se održati 12. ožujka 2021. 

Autor: Matija Jelača
Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije poziva Vas na znanstveni skup Philoslavica - 9. simpozij mladih slavista .

Od 3. do 5. rujna 2020. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održat će se znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.). U organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta obilježit će se 150 godina od pokretanja prvih hrvatskih novina u Istri.     ×      

Autor: Matija Jelača
Na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. ožujka 2020., Odsjek za kroatistiku odobrio je predložene teme završnih i diplomskih radova.

Autor: Matija Jelača
Odsjek za kroatistiku u Puli u Mjesecu hrvatskoga jezika organizira radionicu za građanstvo “Hrvatski na računalu”. Cilj je predstaviti računalne alate, programe i stranice koji mogu olakšati služenje jezikom u službenoj komunikaciji. 

Gostujuće predavanje: doc. dr. sc....
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli poziva Vas na predavanje  Pjesma u prozi i poetika Danijela Dragojevića   doc. dr. sc. Branislava Oblučara s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u petak, 25. listopada 2019. u 13:15 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!

Autor: Matija Jelača
Predstavljanje zbornika: Ususret...
Petak, 24. svibnja 2019. u 12.00 sati, svečana dvorana "Tone Peruško", Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Pozivamo Vas na predstavljanje zbornika Ususret dijalogu posvećenog sedamdesetoj godišnjici profesorice Mirjane Benjak u izdanju Muzeja Museo Lapidarium, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Mirjana Benjak svojim je bogatim znanstveno-istraživačkim, pedagoškim i stručnim radom te društvenim i kulturnim angažmanom u duhu interkulturalizma promovirala svoj matični fakultet, svoj grad Novigrad-Cittanovu, Istru i Hrvatsku, i to ne samo u susjedstvu (pogotovo Sloveniji), nego i šire. Ovom joj knjigom njezine učenice i učenici, studentice i studenti, suradnice i suradnici, kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji, Novigrađanke i Novigrađani iskazuju zahvalnost i poštovanje.

Gostujuće predavanje: prof. dr. Ida...
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Od kulture do leksikalizacije – dosezi jezičnoga relativizma prof. dr. sc. Ide Raffaelli s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 11 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!

Gostujuće predavanje: doc. dr. sc....
Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Neologizacija: od jezične reativnosti do jezičnog posuđivanja doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić s Filozofskog fakulteta u Osijeku u srijedu, 15. svibnja 2019. u 12 sati u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!  

Hrvatski književni povjesničari -...
U Zagrebu i Topuskom 25. i 26. travnja 2019. u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (i suorganizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održat će se znanstveni skup o Ljubomiru Marakoviću, hrvatskom književniku, književnom povjesničaru i kritičaru.  

Autor: Matija Jelača
17. Festival znanosti - O bojama u...
U sklopu 17. Festivala znanosti u petak, 12. travnja u 12 sati u Svečanoj dvorani “Tone Peruško” Filozofskoga fakulteta održat će se predavanje za javnost pod naslovom “O bojama u jeziku i o jeziku u bojama”. Nastavnici katedri za jezik Filozofskoga fakulteta govorit će o bojama u jeziku s kognitivnoga, lingvističkoga, standardološkoga, dijalektnoga i povijesnojezičnoga motrišta. Publici će biti predstavljeno zanimljivo istraživanje znanstvenika Berlina i Kaya o univerzalnosti osnovnih boja u 98 jezika svijeta, koji su došli do rezultata da broj riječi za osnovne boje u različitim kulturama i jezicima varira od 2 do 11 leksema (prema predvidljivome redoslijedu važnosti).  Zasigurno će biti korisno čuti i pravopisni savjet za pisanje složenica te ortoepske opaske o izgovoru tih riječi koje se tiču boja. Boje su zanimljive i morfološki jer upravo njihov korpus pobija ustaljen stav da su pridjevi, primjerice, isključivo promjenljiva vrsta riječi. Dotaknut ćemo se i boja u frazemima i dijalektima te otkriti što stariji tekstovi govore o tome sloju leksika. Bit će to i prigoda da srednjoškolci u okviru otvorenih vrata Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za talijanistiku upoznaju instituciju koja se bavi istraživanjima jezika u njihovu gradu.

Autor: Matija Jelača
Predstavljanje Zbornika o Đuri...
U četvrtak, 14. ožujka 2019. u 17 sati, u Dvorani Slavka Zlatića (Ronjgova 1, Pula) bit će predstavljeni zbornici o povjesničarima hrvatske književnosti Đuri Šurminu i Miloradu Mediniju.  Zbornike će predstaviti prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, prof. dr. sc. Valnea Delbianco, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Tomislav Vodička, prof., glavni tajnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.  

Autor: Matija Jelača
Autor: Matija Jelača
Autor: Matija Jelača
Predstavljanje knjige "Zato što...
Filozofski fakultet u Puli i Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika pozivaju Vas na predstavljanje knjige Zato što vrime ne  prolazi Borisa Domagoja Biletića koje će se održati u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 12:30 sati u Dvorani Slavka Zlatića.

Autor: Matija Jelača
Predstavljanje novoga broja časopisa...
Odsjek za kroatistiku  srdačno Vas poziva na predstavljanje  Tabule 15 , Zbornika radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa  Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta  (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) (15.-17. listopada 2015.) u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 12 sati u   Dvorani Slavka Zlatića  (Ivana Matetića Ronjgova 1, prizemlje). Govore: glavni urednik Tabule, izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni, urednici broja / zbornika, izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović i doc. dr. sc. Daniel Mikulaco.

Katedra za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli i Regionalni aktiv Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Pula pozivaju Vas na predavanje Hrvatski jezik u tisku i na mreži dr. sc. Željka Jozića, višega znanstvenog suradnika i ravnatelja Instututa za hrvatski jezik i jezikoslovlje te dr. sc. Milice Mihaljević, znanstvene savjetnice u trajnome zvanju s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba u četvrtak, 12. srpnja 2018. u 12:30 u Dvorani Slavka Zlatića, Ivana Matetića Ronjgova 1. Radujemo se Vašem dolasku!