KATEDRE:
Katedre

Katedra za nastavničko obrazovanje

U okviru katedre organizira se nastava iz edukacijskog paketa ili nastavničkog modula.

Katedra za strane jezike

U okviru katedre organizira se nastava stranih jezika.