JAPANSKI JEZIK I KULTURA I POVIJEST:
Japanski jezik i kultura i povijest

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 1 (150325)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
1 INFO
6.0 Japanski jezik 1 (150324)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
1 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 1 (169519)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 1 (150326)
Grbić, I.; Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elektronički izvori za učenje japanskog jezika i kulture (186029)
Srdanović, I.
- 15
(15A )
1 INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(15P+15S+15PK )
1 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 1 (186030)
Matković, R.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1, 3 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenog rada (150329)
Martinović, B.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Osnove teorije jezika (65179)
Moretti, V.
- 60
(30P+15A+15S )
1 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Historiografija (46908)
Kurelić, R.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 2 (150331)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
2 INFO
6.0 Japanski jezik 2 (150330)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
2 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 2 (169521)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 2 (150332)
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 2 (186031)
Matković, R.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2, 4 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 3 (178574)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
3 INFO
6.0 Japanski jezik 3 (156607)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 1 (156609)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati itborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 3 (186032)
Matković, R.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1, 3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 3 (156610)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 (156611)
- 30
(15A+15S )
3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 4 (178575)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
4 INFO
6.0 Japanski jezik 4 (156612)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (79294)
Kurelić, R.
- 30
(30PK )
4 INFO
6.0 Uvod u hrvatski novi vijek (60343)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku gramatiku (156614)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
6.0 Uvod u novi vijek (60342)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 4 (186033)
Matković, R.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 4 (156615)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Sanskrt (157241)
Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 2 (156617)
Visočnik Gerželj, N.; Milovan Delić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
- 15
(15P )
4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
- 15
(15A )
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 5 (169495)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
5 INFO
6.0 Japanski jezik 5 (169493)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
5 INFO
3.0 Književna iskustva istočne i južne Azije (169497)
Grbić, I.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u hrvatsku suvremenu povijest (78061)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u suvremenu povijest (78060)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 5 (186034)
Matković, R.
- 30
(30A )
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 1 (186051)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
5 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 1 (169498)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
5 INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
3.0 Teorija književnosti I (46731)
Mikulaco, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
5 INFO
4.0 Uvod u leksikologiju i leksikografiju (169499)
Filipi, G.
- 45
(15P+15A+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 5 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
- 45
(15P+30S )
5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 6 (169496)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
6 INFO
6.0 Japanski jezik 6 (169494)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (79295)
Duda, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
6.0 Završni rad (169542)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 6 (186035)
- 30
(30A )
6 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 2 (186053)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
6 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 2 (169502)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
6 INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 3 (173506)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
6 INFO
3.0 Teorija književnosti II (46733)
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 6 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
- 15
(15P )
4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
- 15
(15A )
4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 1 (150325)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
1 INFO
6.0 Japanski jezik 1 (150324)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
1 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 1 (169519)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 1 (150326)
Grbić, I.; Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elektronički izvori za učenje japanskog jezika i kulture (186029)
Srdanović, I.
- 15
(15A )
1 INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(15P+15S+15PK )
1 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 1 (186030)
Matković, R.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1, 3 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenog rada (150329)
Martinović, B.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Osnove teorije jezika (65179)
Moretti, V.
- 60
(30P+15A+15S )
1 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Historiografija (46908)
Kurelić, R.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 2 (150331)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
2 INFO
6.0 Japanski jezik 2 (150330)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
2 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 2 (169521)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 2 (150332)
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 2 (186031)
Matković, R.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2, 4 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 3 (178574)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
3 INFO
6.0 Japanski jezik 3 (156607)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 1 (156609)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati itborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 3 (186032)
Matković, R.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1, 3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 3 (156610)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 (156611)
- 30
(15A+15S )
3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 4 (178575)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
4 INFO
6.0 Japanski jezik 4 (156612)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (79294)
Kurelić, R.
- 30
(30PK )
4 INFO
6.0 Uvod u hrvatski novi vijek (60343)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku gramatiku (156614)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
6.0 Uvod u novi vijek (60342)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 4 (186033)
Matković, R.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2, 4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 4 (156615)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Sanskrt (157241)
Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 2 (156617)
Visočnik Gerželj, N.; Milovan Delić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO