Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I.

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I.

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I.


OSNOVNI PODACI

Šifra:

133093

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Davor Bulić

Izvođači:

doc. dr. sc. Davor Bulić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
1. Nastanak i razvoj pisma: Mezopotamija, Egipat, Kina, istočno Sredozemlje i širenje fonetskog alfabeta.
2. Odgoj, obrazovanje i znanstveni dosezi civilizacija Prednje Azije, Egipta i Dalekog istoka: kuće tablica, pisari i svećenici, knjižnice i arhivi, egipatski didaktički književni tekstovi, Konfucije i istočna Azija.
3. Grčko-helenistički svijet. Usmena predaja i didaktička poezija. Raskid s mitom i razvoj znanosti. Filozofske škole i razvoj političke misli: sofisti, stoici, epikurejci, skeptici i hedonisti. Odgoj i poučavanje prema grčkim misliocima: Demokrit, Sokrat, Platon, Aristotel. Helenističke knjižnice kao riznice znanja.
4. Rimsko doba. Obrazovanje u doba Republike i Carstva: roditelji, rođaci, tutori, gramatičke, književne i retoričke škole. Kvintilijanova pedagoška misao. Rimski traktati - prijenosnici znanja o poljoprivredi, vještini ratovanja, zemljomjerstvu i arhitekturi. Retoričke škole u kasnoj antici i kasnoantički crkveni naučitelji.

LITERATURA:

 1. Leonard Woolley; Historija čovječanstva. Kulturni i naučni razvoj, sv. 1., knj. 2. Počeci civilizacije.; Naprijed, Zagreb (1966), str. 346-430
 2. Luigi Pareti, Paolo Brezzi, Luciano Petech; Historija čovječanstva. Kulturni i naučni razvoj, sv. 2., knj. 1., Stari svijet. Od 1200. do 500. god. pr. n. e.; Naprijed, Zagreb (1967), str. 111-133, 183-200
 3. Luigi Pareti, Paolo Brezzi, Luciano Petech; Historija čovječanstva. Kulturni i naučni razvoj, sv. 2., knj. 2., Stari svijet. Od 500. god. pr. n. e. do početka nove ere.; Naprijed, Zagreb (1967), str. 114-138, 243-250, 262-284, 293-296
 4. Luigi Pareti, Paolo Brezzi, Luciano Petech; Historija čovječanstva. Kulturni i naučni razvoj, sv. 2., knj. 3., Stari svijet. Od početka nove ere do 500. god.; Naprijed, Zagreb (1967), str. 103-113, 120-140, 313-331
 5. Mate Zaninović; Pedagoška Hrestomatija; Školska knjiga (1985), str. 7-42 (35 str.)
 6. Jacob Bruchardt; Povijest grčke kulture, knj. 2, tom 3-4; Prosvjeta (2003), str. 78-82, 99-106, 225-335 (124 str.)
 7. Ivo Goldstein (ur.); Povijest 1, Prapovijest i prve civilizacije,; Europapress holding d.o.o., Jutarnji list (2007), str. 166-167, 256-257, 269-272, 292-295, 314-319, 344-352, 557-561 (27 str.)
 8. Ivo Goldstein (ur.); Povijest 2, Egipat i antička Grčka; Europapress holding d.o.o., Jutarnji list (2007), str. 73- 96, 120-128, 158-160, 275-292, 317-321, 400-415, 547-595 (123 str.)
 9. Ivo Goldstein (ur.); Povijest 3, Helenizam i Rimska Republika; Europapress holding d.o.o., Jutarnji list (2007), str. 16, 123-126, 142-151, 273-292 (33 str.)
 10. Ivo Goldstein (ur.); Povijest 5, Kasno Rimsko Carstvo i rani srednji vijek; Europapress holding d.o.o., Jutarnji list (2007), str. 217-227; 230-237; 253-260 (27 str.)
 11. Jasmina Osterman; Škole (E2-DUB-BA-A2) u ranoj povijesti Sumera, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 44; Filozofski fakultet Zagreb (2012), str. 93-118 (26 str.)
 12. Averil Cameron; Education and Literary Culture, u: Cambridge Ancient History, sv. 13, The Late Empire, A.D. 337-425, poglavlje 22; Cambridge University Press (2008), str. 665-707. (43 str.)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Izvanredni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


4. SEMESTAR

Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


6. SEMESTAR

Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Davor Bulić:

Konzultacije se održavaju prema prethodnoj najavi mailom