ODSJEK ZA ANGLISTIKU:
Odsjek za anglistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za anglistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-anglistika@unipu.hr

Predstojnik odsjeka: doc. dr. sc. Igor Grbić​​​​

Telefoni

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka