Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za anglistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za anglistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-anglistika@unipu.hr

Predstojnica odsjeka: doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže

Telefoni

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

O Odsjeku

Osnovan 2018. godine, Odsjek za anglistiku jedan je od najnovijih odsjeka na Filozofskom fakultetu u Puli, ali i najnoviji anglistički odsjek u Republici Hrvatskoj. Na njemu se izvodi preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti i diplomski studij engleskog jezika i književnosti (prevoditeljski i nastavnički smjer), koji studenti mogu kombinirati s drugim studijima na Filozofskom fakultetu u Puli.

Odsjek broji četiri stalno zaposlena člana, od kojih su tri izabrana u znanstveno-nastavna zvanja (redovitog profesora, izvanrednog profesora i docenta), dok je jedan izabran u nastavno zvanje (predavača), specijalizirani su za lingvistiku i primijenjenu lingvistiku, književnost i traduktologiju, a jedan je od njih izvorni govornik engleskog jezika. Članovi se Odsjeka neprestano usavršavaju aktivnim sudjelovanjem na najuglednijim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima te kroz provedbu znanstvenih i stručnih projekata, potom objavljivanjem znanstvenih monografija i različito klasificiranih radova, ali i proze i poezije te popularno-znanstvenih priloga, odnosno održavanjem predavanja za ekspertnu publiku i širu javnost. Osim toga, sudjeluju u izvođenju doktorskih studija na najvećem sveučilištu u zemlju, gdje ujedno mentoriraju doktorske radove nemalog broja polaznika. Svake godine u nastavi na Odsjeku sudjeluju tzv. Erasmus studenti, a našim je studentima također omogućena razmjena u okviru međunarodnih ugovora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na taj je način, kao i angažiranjem uglednih vanjskih suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Splitu,  studentima osigurana kvaliteta nastavnog procesa u intelektualno poticajnom okruženju. U okviru nastave povremeno se još organiziraju gostovanja stranih predavača, što doprinosi ne samo stručnom nego i jezičnom usavršavanju studenata. Osim kolegija uobičajeno povezanih s anglističkom strukom, naš program nudi neke kolegije s elementima STEAM područja (npr. Računalna obrada jezika), čime nastojimo utjecati na  razvijanje kompetencija koje su sve više tražene na tržištu rada.

U okviru našeg studijskog programa studenti stječu teorijsko-istraživačke i praktične spoznaje o jezičnim, književnim, kulturološkim i drugim specifičnostima šireg anglističkog prostora. Unutar pulske kao relativno male akademske zajednice, zahvaljujući našim načelima rada, omogućena je kvalitetna nastava, individualiziran pristup studentima i snažnija suradnja nastavnika i studenata kroz izvannastavne aktivnosti (npr. Festival znanosti, Bloomsday), što je uvelike u skladu sa zahtjevima visokog školstva danas.

Pozivamo vas da upišete naš studij u Puli gdje je veliki irski, ali i svjetski pisac, James Joyce, kratko vrijeme poučavao upravo engleski jezik početkom XX. stoljeća te da s njim popijete čaj u kafiću nazvanom po jednom od njegovih kultnih romana!

Obavijesti o djelovanju studenata i nastavnika redovito objavljujemo na mrežnim stranicama našeg odsjeka, fakulteta i sveučilišta, a od nedavno imamo također profil Odsjeka na društvenoj mreži Instagram.


Više: