Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za anglistiku

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za anglistiku

Adresa: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

E-adresa: ffpu-anglistika@unipu.hr

Predstojnica odsjeka: prof. dr. sc. Renata Šamo

Telefoni

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. +385 (52) 377 500, faks +385 (52) 211 713

Ured za studente i obrazovne programe: +385 (52) 377 515, +385 (52) 377 514

Studijski programi Odsjeka

O Odsjeku

Osnovan 2018. godine, Odsjek za anglistiku najnoviji je odsjek na Filozofskome fakultetu u Puli, ali i najnoviji anglistički odsjek u Republici Hrvatskoj. Na njemu se drugu akademsku godinu izvodi preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti, čime se zainteresiranima omogućuje da svoje zanimanje za to područje humanističkih znanosti povežu s drugim studijskim programima koji su im trenutno dostupni na spomenutoj instituciji. Polazeći od današnjega lingua franca statusa ovoga jezika, zbog njegove važnosti u kontekstu uspostave globalne komunikacijske mreže, u gotovo svim vidovima ljudskoga djelovanja, od znanosti, kulture i obrazovanja preko turizma i ostalih gospodarstvenih grana do diplomacije i tehnologije, može se slobodno tvrditi kako uvođenje ovoga programa predstavlja dodatnu vrijednost za pulsku akademsku zajednicu u cjelini i općenito daljnji razvoj studentskoga života u gradu. Studijski program usmjeren je na stjecanje teorijsko-istraživačkih i praktičnih spoznaja o jezičnim, književnim, kulturološkim i drugim specifičnostima širega anglističkoga prostora. Trenutno je upisanih pedesetak studenata koji dolaze iz svih hrvatskih krajeva, a među njima je također makedonska studentica s obzirom na mogućnost upisa jednoga stranoga studenta/studentice godišnje. U navedenim uvjetima omogućen je kvalitetan nastavni rad, individualiziran pristup studentima i snažnija suradnja nastavnika i studenata, a sve su to temeljne odrednice nastave u skladu sa zahtjevima suvremene reforme visokoga školstva. Predviđeno je da se već studentima prve generacije omogući nastavak školovanja na diplomskoj razini u Puli, stoga je izrada novoga studijskoga programa u pripremi. 

Odabirom izbornih predmeta, studenti se mogu obrazovati u tri smjera:

  1. Pedagoški (stjecanje osnovnih kompetencija za buduće učitelje engleskoga jezika)
  2. Opći znanstveno-kulturološki (stjecanje osnovnih kompetencija za daljnje znanstveno-kulturološko obrazovanje na području književnosti, prevođenja)
  3. Turistički (stjecanje osnovnih kompetencija za rad na engleskome jeziku u turizmu).

U nadležnosti Odsjeka za anglistiku ujedno je izvođenje izbornoga kolegija Engleski jezik za studente svih sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, bez obzira u koju su studijsku godinu upisani.

Preuzimanje:

 


Više: