Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvena djelatnost i aktivnost Odsjeka za talijanistiku oslikava se u radu njegovih djelatnika kroz raznovrsne književno-teorijske i jezične interese. Najveći je doprinos dan u očuvanju manjinskih jezika u Istri, istarskim govorima (romanskim, istromletačkim, istriotskim, čakavski, istrorumunjskim), sociolingvističkim pitanjima Istre te talijanskoj književnosti u časopisima 19. stoljeća tiskanima u Istri.

Odsjek za talijanistiku dao je veliki znanstveni doprinos dijalektološkim istraživanja i leksikografskoj produkciji kada je riječ o istarskim govorima obradili su se mletački, istriotski, istrorumunjski i čakavski jezični punktovi. Rezultati su objavljeni u nizu Lingvističkih atlasa Istre, čiji su autori akademik Goran Filipi i red. profesorica Barbara Buršić Giudici.

Uz to prof. Filipi posvećuje se više od dvadeset godina proučavanju istrorumunjskih govora i daje veliki znanstveni doprinos kroz radove i objavljena djela Istrorumunjskih etimologija (I-VI) a tu je i Istrorumunjski lingvistički atlas.

Goran Filipi, Valter Milovan i Slavko Kalčić autori su Rječnika roverskih i okolnih govora.

Veliki znanstveni doprinos proučavanju istriotskih govora u izumiranju, posebice šišanskoga govora, daje prof. Barbara Buršić Giudici knjigom La vita rustica di Sissano rispecchiata nel suo dialetto, a trenutačno radi na rječniku "Vocabolario del dialetto di Sissano". Uz to suautorica je rječnika istromletačkoga govora Pule s Josipom Pinom Orbanichem Dizionario del dialetto di Pola.

Svoj romanistički doprinos hrvatskoj filologiji daje docentica Sandra Tamaro u knjizi Boljunske etimologije. Podrijetlo romanizama u boljunskim govorima kao i kroz dugogodišnji rad na starom rukopisnom Rječniku boljunskih govora Ivana Francetića

Sociolingvističkim pitanjima u Istri, posebice jezičnim planiranjem, dvojezičnošću i manjinskim jezicima bavi se izv.prof. Robert Blagoni kroz svoje radove. Izdvajamo njegovu  monografiju Linguaggio e linguaccia. Giornalismo, umorismo e satira italiana in Istria dalla metà dell'Ottocento al 1947 i knjigu, u koautorstvu s Nadom Poropat Jeletić, Jezični pleter. Ogledi iz obiteljskog palniranja dvojezičnosti.

Martina Damiani i Fabrizio Fioretti bave se istraživanjem književnih sadržaja objavljenima u časopisima i novinama na talijanskom jeziku koji su tiskani u Istri pod Habsburškom vlašću iz kojeg proizlazi znanstvena monografija pod naslovom I contenuti letterari nei periodici italiani dell’Istria (1846-1918). Vol. I.

Filološki i književni doprinos talijanskoj i svjetskoj književnosti daju talijanisti i književni kritičari našeg odsjeka. Docent Valter Milovan (prevoditelj i kantautor) objavio je monografiju Bilješke o Pasoliniju o poznatom talijanskom pjesniku-redatelju; a u tisku je i knjiga prijevoda izbora Pasolinijevih pjesama. Docentica Roberta Matković posvetila je svoj znanstveni rad kulturnim i književnim aspektima Venecije 18. stoljeća, a posebice se bavi autorima kao što su Gozzi i Goldoni. Uz to proučava Calvinov doprinos talijanskoj i svjetskoj književnosti i kritičkoj metodi analize suvremenih i povijesnih djela. Doc. dr. sc. Igor Grbić (književnik, književni teoretičar i prevoditelj) bavi se prvenstveno načelnim pitanjima književne teorije i kritike, tradicionalnim, osobito indijskim književnostima i njihovim teorijama, te problemima književnog prevođenja. Trenutačno piše knjigu "Occidentocentric fallacy: turning the world into a province".