Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvena djelatnost Odsjeka za talijanistiku oslikava se u radu njegovih djelatnika kroz raznovrsne književno-teorijske i jezične interese. Najveći doprinos ostvaruje se u očuvanju manjinskih jezika u Istri, istarskim govorima (romanskim, istromletačkim, istriotskim, čakavskim, istrorumunjskim), te književnoj i kulturnoj baštini istarskog područja.

Djelatnici Odsjeka za talijanistiku voditelji su i suradnici na institucionalnim, domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima te su uključeni u organizaciju znanstvenih skupova, od kojih se, u nastavku, ističe znanstvena djelatnost provedena proteklih godina.  

 

Znanstveni projekti

Archivio della memoria linguistica e culturale istriana / Arhiv jezične i kulturalne baštine Istre. Međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije. Voditelji: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i prof. dr. sc. Franco Crevatin (Sveučilište u Trstu). Trajanje projekta: 2018.-2021.

Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - primjer prevođenja administrativnih tekstova. Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Voditeljice: doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i doc. dr. sc. Mojca Kompara (Sveučilište u Kopru). Trajanje projekta: 2018.-2019.

 

Institucionalni znanstveni projekti

Dijalekt u izričaju istarskih kantautora (voditelj: doc. dr. sc. Valter Milovan, trajanje projekta: 2019. - 2020.)

Istarska dijalektalna frazeologija. Istromletački, istriotski i čakavski frazemi u doticaju (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro, trajanje projekta: 2019. - 2022.)

Kultura, jezik i književnost u istarskom novinarstvu 19. i 20. stoljeća (voditeljica: doc. dr. sc. Martina Damiani, trajanje projekta: 2019. - 2022.)

Strip - crtana književnost - primjer "Dylan Doga" (voditeljica: doc. dr. sc. Roberta Matković, trajanje projekta: 2019. - 2024.)

Ostavljene u fundusu. Poetika i angažman ženskih glasova u književnosti 19. i 20. stoljeća s posebnim naglaskom na talijanski književni krug (voditeljica: doc. dr. sc. Tanja Habrle, trajanje projekta: 2021. - 2022.)

Korpusi u jezičnim istraživanjima - unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva (voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat, trajanje projekta: 2021. - 2024.)

Jezična preplitanja u Istri (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro, trajanje projekta: 2022. - 2025.)

Dall'archivio del Centro di Ricerche storiche di Rovigno: trascrizione, analisi e traduzione in lingua italiana dei dieci Quaderni manoscritti in dialetto istrioto di Giovanni Obrovaz (voditelj: doc. dr. sc. Sandro Cergna, trajanje projekta: 2022. - 2025.)

Dijalog kultura u istarskom novinarstvu: jezične i književne perspektive (voditeljica: doc. dr. sc. Martina Damiani, trajanje projekta: 2022. - 2025.)

 

Znanstveni skupovi

Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće (suorganizacija, 3. - 7. lipnja 2019.)

Međunarodni znanstveni skup talijanistike u čast akademiku Goranu Filipiju (1954. - 2021.), 21. - 22. listopada 2022.

 

Studia Polensia - časopis Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Puli

Studia Polensia međunarodni je znanstveni časopis koji od 2012. godine izlazi jednom godišnje. U njemu se objavljuju radovi iz područja jezikoslovlja, književnosti, psihologije, pedagogije, metodike, filozofije, sociologije te antropologije na talijanskom, hrvatskom i engleskom jeziku.