Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnici


Odsjek za anglistiku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Šamo

renata.samo@unipu.hr     ++385(52)377-500

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Igor Grbić

igor.grbic@unipu.hr    

Predavač

Krešimir Vunić, pred.

kresimir.vunic@unipu.hr    

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Američka kultura i civilizacija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Britanska kultura i civilizacija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dječja književnost na engleskom jeziku 3 preddiplomski
Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 1, 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 1, 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 2, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 2, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik I. 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik II. 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik III. 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik IV. 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik V. 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik VI. 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Indija u engleskoj i američkoj književnosti 4 preddiplomski
Književna iskustva istočne i južne Azije 5 preddiplomski
Književna kritika 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Književno prevođenje 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Književnost britanskog realizma 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost realizma 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost romantizma 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Moderna britanska književnost 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Moderna britanska književnost 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Morfosintaksa 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Morfosintaksa engleskog jezika 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psiholingvistika 2, 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 3, 4
Semantika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Semantika engleskog jezika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Shakespeare i njegovi suvremenici 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Suvremeni engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Suvremeni engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Suvremeni engleski jezik 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremeni engleski jezik 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Suvremeni engleski jezik 5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Suvremeni engleski jezik 6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Temeljni lingvistički pojmovi 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Transmedijski storytelling na engleskom jeziku 5 preddiplomski
Uvod u američku književnost 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Uvod u azijske studije 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u azijske studije 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u studij engleske književnosti 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u studij engleskog jezika 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Suradnici

Prof. dr. sc. Maja Brala-Vukanović

Izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

Doc. dr. sc. Tatjana Šepić

Doc. dr. sc. Ivana Petrović

Nikolina Jurišić, asistentica