Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnici


Odsjek za talijanistiku

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

rita.scotti.juric@unipu.hr   kabinet 28/3 Ronjgova,1   052/377520

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Barbara Buršić Giudici

barbara.bursic.giudici@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

robert.blagoni@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

sandra.tamaro@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Sandro Cergna

sandro.cergna@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgov   +385 52 377523

doc. dr. sc. Martina Damiani

martina.damiani@unipu.hr    

doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

fabrizio.fioretti@unipu.hr     052/377-592

doc. dr. sc. Tanja Habrle

tanja.habrle@unipu.hr   kab 28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 527

doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

ivana.lalli-pacelat@unipu.hr   28/1 I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

doc. dr. sc. Roberta Matković

roberta.matkovic@unipu.hr    

doc. dr. sc. Valter Milovan

valter.milovan@unipu.hr    

doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377527

doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

nada.poropat@unipu.hr   28/1, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi 1, 3 diplomski
Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi 1, 3 diplomski
Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio 4 preddiplomski
Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno 3 preddiplomski
Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso 5 preddiplomski
Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio 1 diplomski
Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio 1 diplomski
Dijalektologija/ Dialettologia 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dijalektologija/ Dialettologia 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana 3 diplomski
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad - Talijanski jezik i književnost 4 diplomski
Diplomski rad - Talijanski jezik i književnost (istraživanje) 4 diplomski
Diplomski rad/Tesi di laura magistrale 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia 5 preddiplomski
Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia 3 preddiplomski
Dječja književnost Letteratura per l infanzia 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost Letteratura per l infanzia 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost Letteratura per l'infanzia 1 preddiplomski
Dječja književnost Letteratura per l'infanzia 1 preddiplomski
Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo 4 preddiplomski
Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo 4 preddiplomski
Dvojezičnost i višejezičnost u Europskoj uniji 2 poslijediplomski doktorski
Engleski jezik: Prevođenje 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik: Prevođenje 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik: Prevođenje 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Etimologija / Etimologia 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Etimologija / Etimologia 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filmsko stvaralaštvo P. P. Pasolinija 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 preddiplomski
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 preddiplomski
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 preddiplomski
Glotodidaktika / Glottodidattica 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale 2 preddiplomski
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale 2 preddiplomski
Historijska gramatika / Gramamatica storica 2 diplomski
Historijska gramatika / Gramamatica storica 2 diplomski
Japanska animirana kinematografija 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Japanska animirana kinematografija 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 1 diplomski
Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 2 diplomski
Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica 1, 3 diplomski
Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica 1, 3 diplomski
Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 1 preddiplomski
Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 1 preddiplomski
Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 1 preddiplomski
Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A 2 preddiplomski
Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A 2 preddiplomski
Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 2 preddiplomski
Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 2 preddiplomski
Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 2 preddiplomski
Jezične vježbe 3A/Laboratorio linguistico 3A 4 preddiplomski
Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 3 preddiplomski
Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 3 preddiplomski
Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 3 preddiplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2, 4 diplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2, 4 preddiplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2, 4 diplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2, 4 preddiplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 diplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 preddiplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 diplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 preddiplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 4 preddiplomski
Jezične vježbe 5 / Laboratorio linguistico 5 5 preddiplomski
Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 5 preddiplomski
Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 6 preddiplomski
Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione 2 diplomski
Književna kritika/ Critica letteraria 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književna kritika/ Critica letteraria 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književna kritika/ Critica letteraria 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost i film 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost i film / Letteratura e film 1 diplomski
Književnost i kultura 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' 1 preddiplomski
Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' 1 preddiplomski
Kognitivna lingvistika 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva 2 diplomski
Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva 2 diplomski
Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva 3 diplomski
Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva 3 diplomski
Korpusna lingvistika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora 6 preddiplomski
Kritički i teorijski pristup Calvina 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Leksikologija/ Lessicologia 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija/ Lessicologia 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 2 preddiplomski
Lingvističke teorije i strukture 2 / Teorie e strutture linguistiche 2 3 preddiplomski
Lingvističke teorije i strukture 3 / Teorie e strutture linguistiche 3 4 preddiplomski
Lingvistika jezičnih dodira 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Lingvistika jezičnih dodira 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodična praksa / Tirocinio didattico 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana 2 diplomski
Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana 2 diplomski
Metodika talijanskog jezika I. / Didattica della lingua lingua italiana I. 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 preddiplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 preddiplomski
Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio 1 diplomski
Morfologija/ Morfologia 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura 2 diplomski
Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive 6 preddiplomski
Opća lingvistika/ Linguistica generale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Opća lingvistika/ Linguistica generale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Opća lingvistika/ Linguistica generale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pjesnički izričaj u tal. književnosti XX. st. / Lespressione poetica del XX secolo nella leteratura italiana 3 diplomski
Pjesnički izričaj u tal. književnosti XX. st. / Lespressione poetica del XX secolo nella leteratura italiana 3 diplomski
Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e costruzione di materiali didattici 3 diplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2 preddiplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2 preddiplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 diplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 preddiplomski
Poglavlja iz japanske književnosti 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Poglavlja iz japanske književnosti 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 preddiplomski
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 preddiplomski
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 preddiplomski
Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione 1 preddiplomski
Povijest talijanskog jezika/ Storia della lingua italiana 6 preddiplomski
Praktikum 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praktikum 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo 1 diplomski
Prevoditeljska radionica 1 / Laboratorio di traduzione 1 1 preddiplomski
Prevoditeljska radionica 2 / Laboratorio di traduzione 2 2 preddiplomski
Prevoditeljska radionica 6 / Laboratorio di traduzione 6 1 diplomski
Prevoditeljske vježbe 1/Traduzione pratica 1 2 diplomski
Prevoditeljske vježbe 2 / Traduzione pratica 2 3 diplomski
Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica 3 diplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rana dvojezičnost i višejezičnost 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 3, 4 preddiplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 3, 4 preddiplomski
Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo 2 diplomski
Romanska lingvistika / Linguistica romanza 5 preddiplomski
Semantika 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Semantika 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Semantika/ Semantica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Semantika/ Semantica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana 2 diplomski
Sintaksa/ Sintassi 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa/ Sintassi 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sociolingvistika 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 preddiplomski
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 preddiplomski
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 preddiplomski
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 preddiplomski
Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico 2 diplomski
Stručna praksa studenata / Tirocinio 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Stručna praksa / Tirocinio pratico 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Svjetska književnost u prijevodima-uvod u prevođenje 2 preddiplomski
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento 3 preddiplomski
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento 3 preddiplomski
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento 3 preddiplomski
Talijanska književnost XIX. stoljeća / La letteratura italiana dell'Ottocento 6 preddiplomski
Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento 6 preddiplomski
Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento 6 preddiplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 5 preddiplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 5 preddiplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 5 preddiplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 diplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 preddiplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 4 preddiplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 4 preddiplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 4 preddiplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanski jezik I1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I-1 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik I-2 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik I3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik I-3 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik I4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik I5 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik I6 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik i kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik i kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik i kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik i kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik i kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 preddiplomski
Talijanski jezik: Prevođenje 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik: Prevođenje 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik za povjesničare I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik za povjesničare II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik za povjesničare II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto 3, 6 preddiplomski
Teorija književnosti/ Teoria della letteratura 6 preddiplomski
Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione 2 preddiplomski
Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione 2 preddiplomski
Terenska nastava 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca su campo 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Terenska nastava / Ricerca su campo 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca su campo 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca su campo 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u korpusnu lingvistiku 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica 5 preddiplomski
Uvod u prijevodne tehnologije 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u teorije prevođenja 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea 6 preddiplomski
Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea 6 preddiplomski
Višejezični pristup kulturnim i turističkim sadržajima 2 diplomski
Vulgarni latinitet / Latino volgare 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Zavičajna i regionalna kulturno - književna baština 2 diplomski
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Lavoro di tesi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Lavoro di tesi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Tesi di laurea triennale 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Tesina di laurea trienale 6 preddiplomski
Završni rad / Tesina di laurea trienale 6 preddiplomski