Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnici


Odsjek za talijanistiku

Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

robert.blagoni@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Martina Damiani

martina.damiani@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377527

izv. prof. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

nada.poropat@unipu.hr   28/1, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

sandra.tamaro@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Sandro Cergna

sandro.cergna@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgov   +385 52 377523

doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

fabrizio.fioretti@unipu.hr     052/377-592

doc. dr. sc. Tanja Habrle

tanja.habrle@unipu.hr   kab 28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 527

doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

ivana.lalli-pacelat@unipu.hr   28/1 I. M. Ronjgova 1  

doc. dr. sc. Roberta Matković

roberta.matkovic@unipu.hr    

doc. dr. sc. Valter Milovan

valter.milovan@unipu.hr    

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi 1, 3 diplomski
Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi 1, 3 diplomski
Danteova Božanstvena komedija: čistilište / Fillogia Dantesca: Purgatorio 4 prijediplomski
Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno 3 prijediplomski
Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso 5 prijediplomski
Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio 1, 3 diplomski
Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio 1, 3 diplomski
Dijalektologija/ Dialettologia 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Dijalektologija/ Dialettologia 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana 3 diplomski
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad - Talijanski jezik i književnost (istraživanje) 4 diplomski
Diplomski rad/Tesi di laurea magistrale 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia 5 prijediplomski
Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia 3 prijediplomski
Dječja književnost Letteratura per l infanzia 4 integrirani prijediplomski i diplomski
Dječja književnost Letteratura per l infanzia 4 integrirani prijediplomski i diplomski
Dječja književnost Letteratura per l'infanzia 1 prijediplomski
Dječja književnost Letteratura per l'infanzia 1 prijediplomski
Dramatizacija i interpretativno izvođenje djela iz dječje književnosti / Dramatizzazione e interpretazione di opere per l'infanzia 4 diplomski
Dvojezičnost i višejezičnost 2, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Dvojezičnost i višejezičnost 2, 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo 4 prijediplomski
Engleski jezik: medijacija 1 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik: medijacija 3 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik: medijacija 4 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Etimologija / Etimologia 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Etimologija / Etimologia 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filmsko stvaralaštvo P. P. Pasolinija 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 prijediplomski
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 prijediplomski
Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia 1 prijediplomski
Glotodidaktika / Glottodidattica 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale 2 prijediplomski
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale 2 prijediplomski
Historijska gramatika / Gramamatica storica 2 diplomski
Historijska gramatika / Gramamatica storica 2 diplomski
Izvannastavna aktivnost 1, 2, 3, 4, 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5
Izvannastavna aktivnost / Esperienze formative universitarie 3 prijediplomski
Japanska animirana kinematografija 1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Japanska animirana kinematografija 2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 1 diplomski
Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 2 diplomski
Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica 1, 3 diplomski
Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica 1, 3 diplomski
Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 1 prijediplomski
Jezične vježbe 1 / Laboratorio linguistico 1 1 prijediplomski
Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 1 prijediplomski
Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A 2 prijediplomski
Jezične vježbe 2A / Laboratorio linguistico 2A 2 prijediplomski
Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 2 prijediplomski
Jezične vježbe 2 Laboratorio linguistico 2 2 prijediplomski
Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 2 prijediplomski
Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 3 prijediplomski
Jezične vježbe 3 / Laboratorio linguistico 3 3 prijediplomski
Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 3 prijediplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2 diplomski
Jezične vježbe 4A / Laboratorio linguistico 4A 2 diplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 diplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 prijediplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 diplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 1, 4 prijediplomski
Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 4 prijediplomski
Jezične vježbe 5 / Laboratorio linguistico 5 5 prijediplomski
Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 5 prijediplomski
Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 6 prijediplomski
Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione 2 diplomski
Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione 2 diplomski
Književnost humanizma / La letteratura dell'Umanesimo 4 prijediplomski
Književnost i film 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost i film / Letteratura e film 1 diplomski
Književnost i kultura 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' 1 prijediplomski
Kognitivna lingvistika 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva 2 diplomski
Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva 2 diplomski
Kontrastivna lingvistika / Linguistica contrastiva 3 diplomski
Kontrastivna lingvistika / Linguistica contrastiva 3 diplomski
Korpusna lingvistika 1, 4, 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 4, 6
Korpusna lingvistika 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Korpusna lingvistika 3, 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora 2, 6 diplomski
Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora 2, 6 prijediplomski
Kritički i teorijski pristup Calvina 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Kulturno-književna baština u turizmu 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Leksikologija/ Lessicologia 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija/ Lessicologia 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Lingvistika jezičnih dodira 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Lingvistika jezičnih dodira 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mafija između politike, kulture i ekonomije 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Medijska kultura / Cultura multimediale 5 integrirani prijediplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodična praksa / Tirocinio didattico 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana 2 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 prijediplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 prijediplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 diplomski
Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 1, 3, 5 prijediplomski
Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio 1 diplomski
Morfologija/ Morfologia 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura 2 diplomski
Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive 6 prijediplomski
Opća lingvistika/ Linguistica generale 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Opća lingvistika/ Linguistica generale 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove semiotike 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Pjesnički izričaj u tal. književnosti XX. st. / Lespressione poetica del XX secolo nella leteratura italiana 3 diplomski
Pjesnički izričaj u tal. književnosti XX. st. / Lespressione poetica del XX secolo nella leteratura italiana 3 diplomski
Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e costruzione di materiali didattici 3 diplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2 prijediplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2 prijediplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 diplomski
Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento 2, 4, 6 prijediplomski
Poglavlja iz japanske književnosti 1 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Poglavlja iz japanske književnosti 2 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 prijediplomski
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 prijediplomski
Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana 1 prijediplomski
Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione 1 prijediplomski
Povijest talijanskog jezika/ Storia della lingua italiana 6 prijediplomski
Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo 1, 3 diplomski
Prevoditeljske vježbe 2 / Traduzione pratica 2 3 diplomski
Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica 1, 3 diplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rana dvojezičnost i višejezičnost 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 3, 4 prijediplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski
Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce 3, 4 prijediplomski
Rana dvojezičnost u odgoju i obrazovanju 4 diplomski
Rana dvojezičnost u odgoju i obrazovanju/Bilinguismo precoce nell'educazione e nell'istruzione 4 diplomski
Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo 2 diplomski
Romanska lingvistika / Linguistica romanza 5 prijediplomski
Semantika 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Semantika 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Semantika/ Semantica 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Semantika/ Semantica 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana 2 diplomski
Sintaksa/ Sintassi 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa/ Sintassi 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Slikovnica kao temeljna knjiga u razvoju predškoskog djeteta / Albo illustrato quale libro base nello sviluppo del bambino 1 diplomski
Sociolingvistika 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 prijediplomski
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 prijediplomski
Stilistika i metrika / Stilistica e metrica 1 prijediplomski
Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico 2 diplomski
Stručna praksa / Tirocinio pratico 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremene književne teorije u dječjoj književnosti / Teorie latterarie attuali sulla letteratura per l`infanzia 3 diplomski
Suvremeni engleski jezik 3 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Svjetska književnost u prijevodima 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanska dječja književnost u radu s predškolskim djetetom / Letteratura per l´infanzia italiana nelle attivitá con i bambini prescolari 1 diplomski
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento 3 prijediplomski
Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento 3 prijediplomski
Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento 6 prijediplomski
Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento 6 prijediplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 5 prijediplomski
Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento 5 prijediplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 diplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 2, 4, 6 prijediplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 4 prijediplomski
Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento 4 prijediplomski
Talijanska kultura i civilizacija/Cultura e civilita italiana 1 prijediplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanska proza u XX. stoljeću / Prosa italiana del Novecento 2 diplomski
Talijanski jezik 1 / Lingua italiana 1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik 2 / Lingua italiana 2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik I-1 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I-2 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik I/2 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik I2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik I-3 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik I3 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik I4 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik I5 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik I6 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik II / Lingua italiana II 2 integrirani prijediplomski i diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik i kultura 1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 1, 3, 5, 7 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik i kultura 2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 2, 4, 6, 8 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 3 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik i kultura 3 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik i kultura 3 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 diplomski
Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 1, 3, 5, 7 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 4 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 diplomski
Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 2, 4, 6, 8 prijediplomski
Talijanski jezik i kultura 5 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik i kultura 6 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik I / Lingua italiana I 1 integrirani prijediplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik: medijacija 1 3 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik: medijacija 2 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik: medijacija 3 5 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik: medijacija 4 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik: vježbe 1 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik: vježbe 2 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik za povjesničare I 1 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik za povjesničare II 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik za povjesničare II 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijansko novinarstvo/Giornalismo italiano 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1 prijediplomski
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1 prijediplomski
Talijansko pjesništvo / La poesia italiana 1 prijediplomski
Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto 2, 3, 6 prijediplomski
Teorija književnosti / Teoria della letteratura 6 prijediplomski
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Terenska nastava / Ricerca d'ambiente 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u jezične tehnologije 4 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Uvod u jezičnu medijaciju 2 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u korpusnu lingvistiku 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica 5 prijediplomski
Uvod u prevođenje/Introduzione alla traduzione 2 prijediplomski
Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea 6 prijediplomski
Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea 6 prijediplomski
Višejezični pristup kulturnim i turističkim sadržajima 1 diplomski
Završni rad 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad - Talijanski jezik i književnost 6 prijediplomski
Završni rad - Talijanski jezik i književnost (istraživanje) 6 prijediplomski
Završni rad / Tesi di laurea 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Tesi di laurea 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Tesi di laurea triennale 6 prijediplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad / Tesina di laurea trienale 6 prijediplomski
Završni rad / Tesina di laurea trienale 6 prijediplomski