ROBERT BLAGONI:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Svakim danom prema prethodnom dogovoru e-poštom.

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Jezični pleter. Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti .
Zagreb : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive / Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Identitet Istre ishodišta i perspektive / Manin, Marino; Dobrovšak, Ljiljana; Črpić, Gordan; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 2006. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Jezici i višejezičnost u popisima stanovništva na primjeru Istre // Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive / Blagoni, Robert ; Poropat Jeletić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 156-184.

2. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada; Blecich, Kristina.
Istroveneto e italofonia in Istria: prospettive e visioni di un'insularità etnolinguistica // Le isole linguistiche dell'Adriatico / Lucija Šimičić, Lucija ; Škevin, Ivana ; Vuletić, Nikola (ur.).
Rim : Gioacchino Onorati Editore, 2018. Str. 69-92.

3. Blagoni, Robert; Poropat Jeletic, Nada; Blecich, Kristina.
The Italophone Reefs in the Croatophone Sea // Bilingual Landscape of the Contemporary World / Grucza, S. ; Olpińska-Szkiełko, M. ; Romanowski, P. (ur.).
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Verlag, 2016. Str. 11-36.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Blagoni, Robert.
Eteroglossia in Istria tra gerarchia linguistica e ordine sociolinguistico. // Studi italiani di linguistica teorica e applicata. 34 (2005) , 3; 425430 (članak, znanstveni).

2. Blagoni, Robert.
Status sociale e status istituzionale dell'italiano lingua minoritaria in Croazia. Note per un approccio diverso nella tutela dell'italofonia in Istria. // Plurilinguismo. 1 (2002) , 9; 299-306 (članak, znanstveni).

3. Blagoni, Robert.
O nekim aspektima Lingvističkog atlasa u okvirima znanosti o jeziku. // Annales. Series historia et sociologia. 16 (1999) ; 29-44 (članak, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Blagoni, Robert.
Na tromeđi jezika, identiteta i etničnosti. // Zbornik u čast sedamdesetgodišnjice prof. Miroslava Bertoše. (2009).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Blagoni, Robert; Jurković, Ivan.
Che farò io, dolorosa la vita mia, quando non ti potrò più, Ysotta, vedere? – Što da radim, tužan je moj život, kad te više neću moći vidjeti, Ižota? // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
L’inserto satirico El Spin nel panorama giornalistico italiano in Istria // Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico III - Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana III / Balić Nižić, Nedjeljka ; Borsetto, Luciana ; Jusup Magazin, Andrijana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. 351-358 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin // Zbornik radova Šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura.
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. 469-475 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Blagoni, Robert.
Interferenza linguistica nell'inserto satirico El Spin // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Blagoni, Robert.
Pola città plurilingue? Possibilità , risorse e convenienze linguistiche tra ilari curiosità e proverbiale pessimismo // Città plurilingui. Lingue e culture a confronto in situazioni urbane = Multilingual cities. Perspectives and insights on languages and cultures in urban areas / Bombi, R ; Fusco, F. (ur.).
Udine : Forum, 2004. 73-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Particelle e segnali discorsivi: note per una cornice sociolinguistica nello studio del discorso // Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.), izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagabrensia, svezak 4 / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, FF-press, 2012. 307-314 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Blagoni, Robert.
Particelle discorsive in prospettiva contrastiva // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Blagoni, Robert.
Istra u zrcalu povijesnih smjeranja Identitet i strategije tumačenja odnosa čovjeka, jezika i svijeta // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Identitet Istre : Ishodišta i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Čršpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. 463-483 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Blagoni, Robert.
Pula na razmeđi prošlosti i povijesti // Pula 3000 Pola : prilozi za povijesnu sintezu : znanstveni skup održan u povodu završnice obilježavanja tri tisuće godina grada Pule / Cvek, Elmo ; Krizmanić, Attilio (ur.).
Pula : C.A.S.H., 2004. 9-13 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica // Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF- press, 2012. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Blagoni, Robert; Poropat, Nada.
Interferenza e creatività linguistica. Contatti e conflitti di lingue, dialetti e culture nell’inserto satirico El Spin // Susret kultura (The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures) 6, 2011 - Book of Abstracts.
Novi Sad : Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 2011. 39-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Isole linguistiche in Istria tra sociolinguistica e politica linguistica // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Variabili sociolinguistiche e varianti dialettali // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Bilinguismo e autobiografia sociolinguistica // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Blagoni, Robert; Poropat Jeletić, Nada.
Visioni della lingua italiana in Istria tra bilinguismo e diglossia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Blagoni, Robert.
Linguistica contrastiva e bilinguismo // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Festini, Tea.
Dialetto fiumano / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Filozofski fakultet, 28.09. 2016., 40 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

2. Kolić, Valentina.
Pianificazione familiare del bilinguismo / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 12.07. 2016., 32 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

3. Korkut, Matea.
Minoranze linguistiche in Italia: aspetti sociolinguistici e linguistico-politici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 13.12. 2016., 104 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

4. Tonello, Iva.
Bilinguismo in famiglia: il caso di una famiglia bilingue di Rovigno / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 07.07. 2016., 78 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

5. Pintur, Matea.
Vantaggi e svantaggi del bilinguismo / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 14.09. 2015., 38 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

6. Korkut, Matea.
La commutazione di codice / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, 13.07. 2014., 41 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

7. Poropat Jeletić, Nada.
Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri / doktorska disertacija.
Zadar : Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti, 06.06. 2014., 421 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

8. Kuhar, Ana.
Bilinguismo e pianificazione linguistica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za humanističke znanosti, Odjel za studij na talijanskom jeziku, 10.07. 2013., 65 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

9. Poropat, Nada.
Il mondo delle guide sull'educazione bilingue per genitori / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 10.03.2010. 2010, 135 str. Voditelj: Blagoni, Robert.

10. Poropat, Nada.
"El Spin" - L'inserto satirico de "L'Arena di Pola" / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za studij na talijanskom jeziku, 18.05. 2008, 46 str. Voditelj: Blagoni, Robert.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Identitet Istre ishodišta i perspektive / Manin, Marino; Dobrovšak, Ljiljana; Črpić, Gordan; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 2006. (zbornik).