HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST:
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost i povijest

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+30A )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Historiografija (46908)
Kurelić, R.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
- 30
(30PK )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(15P+30A )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (96393)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (41986)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijesna gramatika (64902)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Svjetska književnost I (169341)
Grbić, I.
- 45
(45P )
3 INFO
2.0 Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika (146617)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čakavski idiomi u Istri (42006)
Pliško, L.
- 45
(15P+30A )
3 INFO
3.0 Hrvatski barokni teatar (51465)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 3 (169329)
- 30
(30PK )
3 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 3 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik III. (64890)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika (146619)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42115)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146618)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika (58033)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Svjetska književnost II (169342)
Grbić, I.
- 45
(45P )
4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (79294)
Kurelić, R.
- 30
(30PK )
4 INFO
6.0 Uvod u hrvatski novi vijek (60343)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Uvod u novi vijek (60342)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 4 (169330)
- 30
(30PK )
4 INFO
3.0 Roman Šenoina doba (42008)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Starije hrvatsko jezikoslovlje (51466)
Pliško, L.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 4 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik IV. (64895)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Njemački jezik IV. (64896)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
- 15
(15P )
4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
- 15
(15A )
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost za djecu i mladež (42319)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Lingvistika teksta (42318)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Moderna hrvatska književnost (42320)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
6.0 Uvod u hrvatsku suvremenu povijest (78061)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u suvremenu povijest (78060)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 5 semestar jezik
=> zabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
5 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 5 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Avangardnost u djelima hrvatske moderne (42017)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatska usmena književnost (59104)
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatski dječji roman (42016)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 5 (169331)
- 30
(30PK )
5 INFO
3.0 Makedonski jezik i civilizacija (169018)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Uporabni tekstovi (52634)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 5 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
- 45
(15P+30S )
5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Leksikologija hrv. standardnog jezika (96418)
Martinović, B.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost (78046)
Mikulaco, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (79295)
Duda, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
2.0 Tvorba riječi hrv. standardnog jezika (96416)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (41828)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 6 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 6 (169332)
- 30
(30PK )
6 INFO
3.0 Kreativno pisanje (42029)
Ljubešić, M.
1,1,0
45
(15P+30SJ )
6 INFO
3.0 Lektoriranje tekstova (42027)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+30A )
6 INFO
4.0 Makedonski jezik I (169019)
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Ljubešić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 6 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
- 15
(15P )
4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P )
4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
- 60
(45P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
- 30
(30PK )
4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
- 15
(15A )
4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+30A )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Historiografija (46908)
Kurelić, R.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
- 30
(30PK )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(15P+30A )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Povijest Egipta (46910)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
- 30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
- 15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (96393)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (41986)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijesna gramatika (64902)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Svjetska književnost I (169341)
Grbić, I.
- 45
(45P )
3 INFO
2.0 Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika (146617)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čakavski idiomi u Istri (42006)
Pliško, L.
- 45
(15P+30A )
3 INFO
3.0 Hrvatski barokni teatar (51465)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 3 (169329)
- 30
(30PK )
3 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 3 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik III. (64890)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
- 45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
- 45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
- 30
(30P )
3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
- 60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
- 60
(30P+15A+15S )
3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
- 45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
- 30
(30P )
3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
- 15
(15P )
3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
- 60
(45P+15S )
3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
- 45
(30P+15PK )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika (146619)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42115)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146618)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika (58033)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Svjetska književnost II (169342)
Grbić, I.
- 45
(45P )
4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (79294)
Kurelić, R.
- 30
(30PK )
4 INFO
6.0 Uvod u hrvatski novi vijek (60343)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Uvod u novi vijek (60342)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 4 (169330)
- 30
(30PK )
4 INFO
3.0 Roman Šenoina doba (42008)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Starije hrvatsko jezikoslovlje (51466)
Pliško, L.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 4 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik IV. (64895)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Njemački jezik IV. (64896)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6