RUSKI JEZIK 6:
Ruski jezik 6
Ruski jezik 6
Šifra: 97049
ECTS: 3.0
Nositelji: dr. sc. Irena Mikulaco , pred.
Izvođači: dr. sc. Irena Mikulaco , pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Izborna grupa GP dipl. 2 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 2 sem. - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborni kolegiji Klavir dipl.studij II. semestar - Redovni studij - Klavir
Izborni kolegiji Solo pjevanja dipl. II. semestar - Redovni studij - Solo pjevanje

6. semestar
Izborna grupa GP 6 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa HRV 6 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 6 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa HRV 6 semestar jezik - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa HRV 6 semestar jezik - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa KL HAR 6 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA VI.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti VI. semestar - Redovni studij - Kultura i turizam
Izborni predmeti VI. semestar - Izvanredni studij - Kultura i turizam
Izborna grupa HRV 6 semestar jezik - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost

8. semestar
Izborna grupa GP 8 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL. HAR 8 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA VIII.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti SP VIII.sem - Redovni studij - Solo pjevanje
Termini konzultacija: