NASTAVNICI:
Nastavnici

Odsjek za arheologiju

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

    Email     052 377 500

  prof. dr. sc. Robert Matijašić

    Email   Odsjek za arheologiju   052 377 552

  Docent

  doc. dr. sc. Davor Bulić

    Email    

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Katarina Gerometta

    Email   CIRLA - Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika/ Centre for Interdisciplinary Research in Landscape Archaeology   052 377 552

  dr. sc. Sara Popović

    Email    

  Asistent

  Katarina Šprem, dipl. arh.

    Email   CIRLA