KATARINA GEROMETTA:
O djelatniku

dr. sc. Katarina Gerometta

Zvanje: poslijedoktorand

Lokacija:
CIRLA - Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika/ Centre for Interdisciplinary Research in Landscape Archaeology
Konzultacije:

Do 1. listopada 2019. po dogovoru.

Telefon:
052 377 552
Katedra/služba :
Odsjek za arheologiju
Godina diplomiranja:
2009.
Godina doktoriranja:
2017.

Nastava

Životopis

Katarina Gerometta (Pula, 1982.) poslijedoktorandica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje je zaposlena od prosinca 2010. g. Diplomirala je arheologiju, povijest umjetnosti i talijanistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; na istome je sveučilištu doktorirala arheologiju 2017. Stručno se usavršavala na kraćim tečajevima i radionicama na sveučilištima u Pisi, Londonu, Tübingenu i Cambridgeu te deset mjeseci u Laboratoriju za geoarheologiju Sveučilišta u Pisi u okviru programa Erasmus. Sudjelovala je u brojnim arheoloških istraživanjima u Hrvatskoj, Italiji, Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji, BiH, Srbiji, Francuskoj i Crnoj Gori. Područja istraživanja: geoarheologija, mikromorfologija, stratigrafija, arheologija krajolika i okoliša.

Od 2009. do 2015. sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija). 

Predmeti u ak. god. 2019./2020.:

Preddiplomski studij arheologije: Metode istraživanja i dokumentiranja arheoloških nalazišta, Arheologija krajolika starog Sredozemlja, Uvod u prapovijesnu arheologiju, Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj.

Preddiplomski studij povijesti: Terenska nastava: prapovijest i stari vijek.

Diplomski studij povijesti: Povijest krajolika starog Sredozemlja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Poglavlja u knjizi
 

1. Matijašić, Robert; Gerometta, Katarina.
Rimska centurijacija na području Vrsara, Hrvatska // Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka / Kokalj, Žiga ; Hesse, Ralf ; Mulahusić, Admir (ur.).
Ljubljana : ZRC, 2018. Str. 126-129.

2. Boschian, Giovanni; Gerometta, Katarina.
Promjenjivi okoliš taloženja špilje Zale: geoarheološka perspektiva // Arheologija špilje Zale. Od paleolitičkih lovaca skupljača do rimskih osvajača / Vukosavljević, Nikola ; Karavanić, Ivor (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2015. Str. 49-72.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Boschian, Giovanni; Gerometta, Katarina; Brooks, Ellwood B.; Karavanić, Ivor.
Late Neandertals in Dalmatia: Site formation processes, chronology, climate change and human activity at Mujina Pećina, Croatia. // Quaternary international. 450 (2017) ; 12-35 (članak, znanstveni).

2. Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, J.C.M.; Becker, Rory; Gerometta, Katarina; Weinstock, Jacobo; Barbir, Antonela; Vukosavljević, Nikola; Cvitkušić, Barbara; Zubčić, Krunoslav; Mihelić, Sanjin; Smith, Fred H.
New research on the Late Pleistocene in the Lim Channel, Istria. // Antiquity. 91 (2017) , 359; (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Becker, Rory; Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, James C.M.; Gerometta, Katarina; Weinstock, Jacobo.
Earth resistance tomography for detecting previous excavation trenches in cave and rock shelters in the Lim Channel, Croatia. // Collegium antropologicum. 41 (2017) , 2; 173-179 (kratko priopćenje, znanstveni).

2. Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, James C.M.; Becker, Rory; Barbir, Antonela; Gerometta, Katarina; Cvitkušić, Barbara; Mihelić, Sanjin.
Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2016. Lokaliteti: Romualdova pećina, Abri Kontija 002, Lim 001, Pećina kod Rovinjskog Sela. // Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre. 47 (2017) , 2016; 5-19 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, James C. M.; Becker, Rory; Gerometta, Katarina; Mihelić, Sanjin; Zubčić, Krunoslav.
Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2014 i 2015. Lokaliteti Romualdova pećina i Abri Kontija 002, Pećina kod Rovinjskog sela, Lim 001 i podvodni pregled Limskog kanala. // Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre. 46 (2016) ; 5-23 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Šošić Klindžić, Rajna; Radović, Siniša; Težak-Gregl, Tihomila; Šlaus, Mario; Perhoč, Zlatko; Altherr, Rainer; Hulina, Mateja; Gerometta, Katarina; Boschian, Giovanni; Vukosavljević, Nikola; Ahern, James C.M.; Janković, Ivor; Richards, Michael; Karavanić, Ivor.
Late Upper Paleolithic, Early Mesolithic and Early Neolithic from the cave site Zemunica near Bisko (Dalmatia, Croatia). // Eurasian Prehistory. 12 (2015) , 1-2; 3-46 (članak, znanstveni).

5. Karavanić, Ivor; Vukosavljević, Nikola; Šošić Klindžić, Rajna; Ahern, James C.M.; Čondić, Natalija; Becker, Rory; Zubčić, Kruno; Šuta, Ivan; Gerometta, Katarina; Boschian, Giovanni.
Projekt “Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka”: sažetak 1. godine istraživanja. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 31 (2014) ; 139-157 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Gerometta, Katarina.
"Pisma konzervatora": konzervatorsko djelovanje Pietra Kandlera. // Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 2 (2012) ; 135-146 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Gerometta, Katarina; Matijašić, Robert.
Upotreba laserskog skeniranja iz zraka u istraživanju arheološkog krajolika Općine Vrsar. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XLIX (2017) , 1; 17-23 (pregledni rad, stručni).

2. Gerometta, Katarina.
Marie-Brigitte Carre – Vladimir Kovačić – Francis Tassaux (ur.), Sjeverno priobalje Poreštine u antici, Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 2012., 215 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 277-279 (prikaz, ostalo).

3. Gerometta, Katarina.
Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, CXI (LIX della nuova serie), Archeologia e urbanistica nelle città dell’Istria costiera, Atti della giornata internazionale di studio (Muggia, 26 marzo 2011), a cura di Annalisa Giovannini, Trieste, 2011, 304 str.. // Histria. 3 (2013) ; 417-420 (prikaz, ostalo).

4. Gerometta, Katarina.
Dubravka Balen-Letunić i Ante Rendić-Miočević, “Čarolija igre. Igračke u pretpovijesti i antici iz zbirki Arheološkoga muzeja u Zagrebu”, Arheološki muzej u Zagrebu, 2012., 64 str.. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 11 (2013) , 11; 195-196 (prikaz, ostalo).

5. Gerometta, Katarina.
Alan Bowman i Andrew Wilson (ur.), Settlement, Urbanization, and Population. Oxford Studies on the Roman Economy, Oxford University Press, 2011, 362 str.. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 10 (2012) ; 150-152 (prikaz, ostalo).

6. Gerometta, Katarina.
Histria arhaeologica, sv. 41/2010., Pula 2011., 223 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 256-258 (prikaz, ostalo).

7. Gerometta, Katarina.
Histria archaeologica, sv. 40/2009, Pula 2010., 164 str.. // Histria. 1 (2011) ; 277-280 (prikaz, ostalo).

8. Gerometta, Katarina.
Alka Starac (ur.), Dragonera – dva bisera, Monografije i katalozi 19, Pula: Arheološki muzej Istre, 2010., 324 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 18 (2011) ; 422-424 (prikaz, ostalo).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Šprem, Katarina; Gerometta, Katarina; Karavanić, Ivor.
Trampling Experiments – A Contribution to Pseudo- Retouch Issue // 11th Experimental Archaeology Conference Book of Abstracts.
26-26 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Boschian, Giovanni; Gerometta, Katarina.
The human use of caves around the Adriatic Sea. A geoarchaeological perspective // Prehistoric Hunther-Gatherers and Farmers in the Adriatic and Neighbouring Regions, Programme and Abstracts / Kamenjarin, Ivanka ; Vukosavljević, Nikolina ; Karavanić, Ivor ; Šuta, Ivan (ur.).
Kaštela : Muzej grada Kaštela, 2015. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Gerometta, Katarina; Boschian, Giovanni.
From hunter-gatherers to herders at Zemunica: changing cave environment and site use // Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions / Kamenjarin, Ivanka ; Vukosavljević, Nikola ; Karavanić, Ivor ; Šuta, Ivan (ur.).
Kaštela : Muzej Grada Kaštela, 2015. (poster,sažetak).

4. Boschian, Giovanni; Gerometta, Katarina.
Uomini e grotte a est dell'Adriatico. Geoarcheologia, clima, processi di formazione dei siti // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Gerometta, Katarina; Boschian, Giovanni; Karavanić, Ivor.
Mikromorfologija u arheologiji // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Gerometta, Katarina.
Mikromorfološka analiza sedimenata iz špilje Zale kod Ogulina // .
(poster,sažetak,znanstveni).

7. Boschian, Giovanni; Šošić, Rajna; Gerometta, Katarina; Karavanić, Ivor.
Archaeology and palaeo-speleology at the cave Zala // Sažeci radova / Garašić, Mladen ; Kovačević, Meho Saša (ur.).
Zagreb : Hrvatski speleološki savez, 2010. 55-56 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matijašić, Robert; Gerometta, Katarina.
LiDAR-based targeted survey of a Mediterranean landscape // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Gerometta, Katarina.
Late pleistocene to holocene cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 03.04. 2017, 296 str. Voditelj: Boschian, Giovanni ; Karavanić, Ivor.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Projekt ARCHAEOLIM. Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala / Janković, Ivor; Komšo, Darko; Mihelić, Sanjin; Ahern, James C. M (ur.).
Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu / Arheološki muzej Istre / Institut za antropologiju, 2017 (monografija).
 

Izabrani projekti

  • 2018. - 2021. suradnica na projektu ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar (voditelj prof. dr. sc. Robert Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

  • 2014. - 2018. suradnica na projektu Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri: analiza i studija slučaja (voditeljica prof. dr. sc. K. Buršić-Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

  • 2014. - 2017. suradnica na projektu Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra (voditelj dr. sc. I. Janković, Institut za antropologiju u Zagrebu)

  • 2013. - 2016. vanjska suradnica na projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Sveučilište u Zagrebu)

  • 2010. - 2013. znanstvena novakinja na projektu Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.) (voditelj prof. dr. sc. I. Jurković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)