KATARINA GEROMETTA:
O djelatniku

dr. sc. Katarina Gerometta

Zvanje: poslijedoktorand

Lokacija:
CIRLA - Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika/ Centre for Interdisciplinary Research in Landscape Archaeology
Konzultacije:

Petkom, od 15.30 do 16.30 sati.

Telefon:
052 377 552
Katedra/služba:
Odsjek za arheologiju
Godina diplomiranja:
2009.
Godina doktoriranja:
2017.

Nastava

Životopis

Katarina Gerometta (Pula, 1982.) poslijedoktorandica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje je zaposlena od prosinca 2010. g. Diplomirala je arheologiju, povijest umjetnosti i talijanistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; na istome je sveučilištu doktorirala arheologiju 2017. Stručno se usavršavala na kraćim tečajevima i radionicama na sveučilištima u Pisi, Londonu, Tübingenu i Cambridgeu te deset mjeseci u Laboratoriju za geoarheologiju Sveučilišta u Pisi u okviru programa Erasmus. Sudjelovala je u brojnim arheoloških istraživanjima u Hrvatskoj, Italiji, Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji, BiH, Srbiji, Francuskoj i Crnoj Gori. Područja istraživanja: geoarheologija, mikromorfologija, stratigrafija, arheologija krajolika i okoliša.

Od 2009. do 2015. sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam (Povijest civilizacija). 

Predmeti u ak. god. 2019./2020.:

Preddiplomski studij arheologije: Metode istraživanja i dokumentiranja arheoloških nalazišta, Arheologija krajolika starog Sredozemlja, Uvod u prapovijesnu arheologiju, Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj, Terenska praksa.

Preddiplomski studij povijesti: Terenska nastava: prapovijest i stari vijek.

Diplomski studij povijesti: Povijest krajolika starog Sredozemlja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Trampling Experiments – A Contribution to the Pseudo-Retouch Issue

Šprem, Katarina ; Gerometta, Katarina ; Karavanić, Ivor
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
EXARC Journal

Trampling Experiments – A Contribution to Pseudo- Retouch Issue

Šprem, Katarina ; Gerometta, Katarina ; Karavanić, Ivor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
11th Experimental Archaeology Conference

Rimska centurijacija na području Vrsara, Hrvatska

Matijašić, Robert ; Gerometta, Katarina
Poglavlja u knjigama, 2018.

LiDAR-based targeted survey of a Mediterranean landscape

Matijašić, Robert ; Gerometta, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International Mediterranean Survey Workshop

Upotreba laserskog skeniranja iz zraka u istraživanju arheološkog krajolika Općine Vrsar

Gerometta, Katarina ; Matijašić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo

Late pleistocene to holocene cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland

Gerometta, Katarina
Doktorske disertacije, 2017.

Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2016. Lokaliteti: Romualdova pećina, Abri Kontija 002, Lim 001, Pećina kod Rovinjskog Sela

Janković, Ivor ; Komšo, Darko ; Ahern, James C.M. ; Becker, Rory ; Barbir, Antonela ; Gerometta, Katarina ; Cvitkušić, Barbara ; Mihelić, Sanjin
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre

New research on the Late Pleistocene in the Lim Channel, Istria

Janković, Ivor ; Komšo, Darko ; Ahern, J.C.M. ; Becker, Rory ; Gerometta, Katarina ; Weinstock, Jacobo ; Barbir, Antonela ; Vukosavljević, Nikola ; Cvitkušić, Barbara ; Zubčić, Krunoslav ; Mihelić, Sanjin ; Smith, Fred H.
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Antiquity

Earth resistance tomography for detecting previous excavation trenches in cave and rock shelters in the Lim Channel, Croatia

Becker, Rory ; Janković, Ivor ; Komšo, Darko ; Ahern, James C.M. ; Gerometta, Katarina ; Weinstock, Jacobo
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Collegium antropologicum

Projekt ARCHAEOLIM. Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala


Uredničke knjige, 2017.

Late Neandertals in Dalmatia: Site formation processes, chronology, climate change and human activity at Mujina Pećina, Croatia

Boschian, Giovanni ; Gerometta, Katarina ; Brooks, Ellwood B. ; Karavanić, Ivor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Quaternary international

Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2014 i 2015. Lokaliteti Romualdova pećina i Abri Kontija 002, Pećina kod Rovinjskog sela, Lim 001 i podvodni pregled Limskog kanala

Janković, Ivor ; Komšo, Darko ; Ahern, James C. M. ; Becker, Rory ; Gerometta, Katarina ; Mihelić, Sanjin ; Zubčić, Krunoslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre

The human use of caves around the Adriatic Sea. A geoarchaeological perspective

Boschian, Giovanni ; Gerometta, Katarina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Prehistoric Hunther-Gatherers and Farmers in the Adriatic and Neighbouring Regions

From hunter-gatherers to herders at Zemunica: changing cave environment and site use

Gerometta, Katarina ; Boschian, Giovanni
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions

Promjenjivi okoliš taloženja špilje Zale: geoarheološka perspektiva

Boschian, Giovanni ; Gerometta, Katarina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Late Upper Paleolithic, Early Mesolithic and Early Neolithic from the cave site Zemunica near Bisko (Dalmatia, Croatia)

Šošić Klindžić, Rajna ; Radović, Siniša ; Težak-Gregl, Tihomila ; Šlaus, Mario ; Perhoč, Zlatko ; Altherr, Rainer ; Hulina, Mateja ; Gerometta, Katarina ; Boschian, Giovanni ; Vukosavljević, Nikola ; Ahern, James C.M. ; Janković, Ivor ; Richards, Michael ; Karavanić, Ivor
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Eurasian Prehistory

Projekt “Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka”: sažetak 1. godine istraživanja

Karavanić, Ivor ; Vukosavljević, Nikola ; Šošić Klindžić, Rajna ; Ahern, James C.M. ; Čondić, Natalija ; Becker, Rory ; Zubčić, Kruno ; Šuta, Ivan ; Gerometta, Katarina ; Boschian, Giovanni
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu

Uomini e grotte a est dell'Adriatico. Geoarcheologia, clima, processi di formazione dei siti

Boschian, Giovanni ; Gerometta, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Preistoria e Protostoria del Caput Adriae. XLIX Riunione Scientifica dell'IIPP

Dubravka Balen-Letunić i Ante Rendić-Miočević, “Čarolija igre. Igračke u pretpovijesti i antici iz zbirki Arheološkoga muzeja u Zagrebu”, Arheološki muzej u Zagrebu, 2012., 64 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, CXI (LIX della nuova serie), Archeologia e urbanistica nelle città dell’Istria costiera, Atti della giornata internazionale di studio (Muggia, 26 marzo 2011), a cura di Annalisa Giovannini, Trieste, 2011, 304 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Histria

Mikromorfologija u arheologiji

Gerometta, Katarina ; Boschian, Giovanni ; Karavanić, Ivor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice

Marie-Brigitte Carre – Vladimir Kovačić – Francis Tassaux (ur.), Sjeverno priobalje Poreštine u antici, Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 2012., 215 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Vjesnik Istarskog arhiva

"Pisma konzervatora": konzervatorsko djelovanje Pietra Kandlera

Gerometta, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Histria : Godišnjak Istarskog povijesnog društva

Histria arhaeologica, sv. 41/2010., Pula 2011., 223 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Vjesnik Istarskog arhiva

Alan Bowman i Andrew Wilson (ur.), Settlement, Urbanization, and Population. Oxford Studies on the Roman Economy, Oxford University Press, 2011, 362 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Mikromorfološka analiza sedimenata iz špilje Zale kod Ogulina

Gerometta, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Istraživanja na otocima

Alka Starac (ur.), Dragonera – dva bisera, Monografije i katalozi 19, Pula: Arheološki muzej Istre, 2010., 324 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Vjesnik Istarskog arhiva

Histria archaeologica, sv. 40/2009, Pula 2010., 164 str.

Gerometta, Katarina
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Histria

Archaeology and palaeo-speleology at the cave Zala

Boschian, Giovanni ; Šošić, Rajna ; Gerometta, Katarina ; Karavanić, Ivor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
1. hrvatski speleološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Izabrani projekti

  • 2020. - 2024. suradnica na projektu MOPRENS - Modeliranje prapovijesnih naselja u Slavoniji (voditeljica izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Sveučilište u Zagrebu)

  • 2018. - 2021. suradnica na projektu ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar (voditelj prof. dr. sc. Robert Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

  • 2014. - 2018. suradnica na projektu Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri: analiza i studija slučaja (voditeljica prof. dr. sc. K. Buršić-Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

  • 2014. - 2017. suradnica na projektu Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra (voditelj dr. sc. I. Janković, Institut za antropologiju u Zagrebu)

  • 2013. - 2016. vanjska suradnica na projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Sveučilište u Zagrebu)

  • 2010. - 2013. znanstvena novakinja na projektu Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.) (voditelj prof. dr. sc. I. Jurković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)